User Registration

or Cancel
Ora: 6:58

CONCURS!!!

Centrul de Reabilitare și integrare  socială

Anenii Noi 

 anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante: 
  Psiholog
al Centrului de Reabilitare (1.0 unitate)

 Sarcinile de bază:

- Aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologică, interpretează datele obţinute şi elaborează recomandările pe care le consideră necesare;

-Stabileşte etapele recuperării psihopedagogice, în funcţie de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor.
-Stabileşte psihodiagnosticul beneficiarilor şi realizează examinările şi evaluările psihologice ale beneficiarilor.
-Colaborează cu ceilalţi specialişti din Centru pentru a stabili şi a aplica planul terapeutic de recuperare, individual pentru fiecare beneficiar.
-Stabileşte programul săptămînal de intervenţie terapeutică (de socializare şi integrare socială şi de activităţi educaţionale).
-Stabileşte, în funcţie de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru şi programele de instruire a beneficiarilor.
-Investighează şi recomandă căile de soluţionare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor.
-Contribuie, prin activitatea pe care o desfăşoară, la dezinstituţionalizarea persoanelor din instituţie.
-Asigură consilierea de specialitate a personalului din instituţie.

-Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct în realizarea strategiilor pe termen scurt ale instituţiei în limitele respectării temeiului legal.

-Respectă confidenţialitatea raportului psihologic.
- Respectă intimitatea fiecarui
beneficiar.
- Respectă programul de lucru şi
Regulamentul de ordine inter al unităţii.

 Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare/masterat de specialitate  ( psihologie, psihopedagogie);
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

   -Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel).

 Dosarul  de concurs care va conţine:

   - Formularul de participare, formă tipică, cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv (Curriculum Vita SV);
   - Copia buletinului de identitate;
   - Copia diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;

-      Certificat medical

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs-  12.07.2017

 

 Informaţii suplimentare la adresa:

Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială Anenii Noi, 

or. Anenii Noi, str.Suvorov A., 59.

Telefon: 0-265-2-23-59, 068506638

Responsabil de colectarea dosarelor -  Balan Svetlana, manager Centru   

Bibliografia concursului 

* Legea nr. 140 din 14.06.2013 „privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţia de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”;

* Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 28.04.2006 "pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar”;

* Convenţia cu privire la drepturile copilului (cu modificările rezoluţiei Parlamentului Republicii Moldova nr. 408-XII din 12.12.1990);

* Codul Familiei al RM.

 

 

Last modified on Thursday, 15 June 2017 07:50
Rate this item
(0 votes)
Read 75 times
Super User

Fusce tristique ligula nec massa mollis commodo. In at velit mi, nec tempus dui. Sed eleifend tortor eget mauris laoreet semper. Aliquam et turpis vel sapien tincidunt imperdiet. Cras dapibus dui leo, a ultricies dolorgula.

Website: www.leotheme.com
More in this category: « Aviz Anunţ »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Preşedintele Raionului Anenii Noi

                                                                              

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială situată în centrul Republicii Moldova. 

    “Au trecut 74 de ani din ziua formării, iar prezentul aduce cu sine transformări majore. Fiecare cetăţean îşi ,realizează potenţialul său în serviciul societăţii şi are rolul său în dezvoltarea raionului“ 

     Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SA„Romadon", SRL „Meteor", SA„Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinifi-caţie SA„Agrovin Bulboaca", CAP „Basarabia", SA „Dionysos Me-reni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVER-SALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşească".

    La originea succeselor obţinute totdeauna s-a aflat administraţia publică locală prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul, ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

  Cu înalta consideraţiune Barbăroşie Alexandru preşedintele raionului Anenii Noi.

Video

Calendar

« June 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]