PLANUL de actiuni pentru APLde nivelul I și II privind salubrizarea și amenajarea localităților din raion

16 сентября 2022