User Registration

or Cancel
Ora: 5:10

Mereni

d/r

Numele, prenumele

Funcţia  ocupată

 Telefon

 

Primăria  Mereni 

FAX:  54 328, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.

Colesnic  Ludmila

Primar

54 3 28

2.

Jalbă  Ina

Secretar

54 9 48

3.

Vieru Valentin

Vice primar

54 3 28

4.

Stratu  Natalia

Contabil- şef

54 3 06

5.

Caraman  Galina

Specialist  în reglementarea  regimului   funciar

54 3 29

6.

Antoci Liuba

Răilean Tatiana

Perceptor  fiscal

54 3 29

54 3 29

7.

Lungu Galina

Contabil

54 3 06

8.

Panciuc Rodica

Specialist în achiziţii publice

54 3 28

9.

Scobioala  Uliana

Arhivar

54 3 29

10.

Oglinda Ghenadie

Specialist  în problemele sportului

54328 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

                                                                              

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială situată în centrul Republicii Moldova. 

    “Au trecut 74 de ani din ziua formării, iar prezentul aduce cu sine transformări majore. Fiecare cetăţean îşi ,realizează potenţialul său în serviciul societăţii şi are rolul său în dezvoltarea raionului“ 

     Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SA„Romadon", SRL „Meteor", SA„Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinifi-caţie SA„Agrovin Bulboaca", CAP „Basarabia", SA „Dionysos Me-reni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVER-SALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşească".

    La originea succeselor obţinute totdeauna s-a aflat administraţia publică locală prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul, ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

  Cu înalta consideraţiune Barbăroşie Alexandru preşedintele raionului Anenii Noi.

Calendar

« September 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]