Atracţii turistice

Category: Despre raion
Published on Thursday, 15 August 2013 12:35
Written by Info
Hits: 13827

 

Obiective turistice:

 

s. Mereni   - Biserica „Sf. Arhanghel  Mihail şi Gavril construită în a.1797;

- Muzeul de istorie şi etnografie amplasat în clădirea renovată a

fostei bănci agricole  construită în anii 1907-1908;

- Obelisc în memoria consătenilor căzuţi în anii războiului;

- Casă de Cultură unde activează colective de artişti amatori cu

titlul model, meşteri populari ( împletit cu lozie, ţesut covoare,

cioplit în lemn,obiecte din biser).

 

or. Anenii Noi :  - „ Biserica Sf. Dumitru” construită în a.2001;

-    Monumentul domnitorului Ştefan cel Mare ( 2006);

-    Monumentul Poetului M.Eminescu(1992);

-    Capela Memoriei;

-    Casa Raională de Cultură unde activează 10 colective

de artişti amatori.

 

s. Bulboaca   -  Fabrica de vinuri, amplasată în clădire istorică –fosta

fabrică de vinuri a familiei Mimi,construită la sf. sec. XIX.

 

s. Speia, s.Şerpeni -  Rîul Nistru formează un meandru peizajistic deosebit;

-  Monumentul „ Cap de Pod Şerpeni”;

-  Biserica „Sf. Dumitru „s. Speia ( 1908-1911);

-  Vinăria „ Leonardo”.

 

s. Merenii Noi   -  Fabrica de vin „ Dionisos Mereni”.

 

 

Biserici  în  raionul Anenii Noi

 

 

 

Nr.

d/o

Localitatea

Biserica

Anul înfiinţării

1.

  Anenii Noi

Biserica „ Sf. Dumitru”

2001

2.

  Botnăreşti

Biserica „ Sf.Parascheva”

 

3

  Bulboaca

Biserica ”Sf. Arhanghel Mihail şi  Gavril”

1868

4

  Hîrbovăţ

Biserica „ Sf.Nicolae”

1866

5.

  Mereni

Biserica „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavril”

1797

6.

  Calfa

Biserica „ Naşterea Maicii Domnului”

1992

7

  Cobusca Nouă

Biserica ”Naşterea Maicii Domnului”

1849

8.

  Cobusca Veche

Biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului”

1898

9

  Delacheu

Biserica „ Acoperămîntul Maicii Domnului”

1990-1991

10.

  Geamăna

Biserica „Sf. Gheorghe”

1804

11.

  Gura-Bîcului

Biserica „Sf.. Nicolae”

1890

12.

   Speia

Biserica „Sf. Dumitru”

1908-1911

13.

  Teliţa

Biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului”

1992-1999

14.

  Roşcani

Biserica „Sf. Ioan Teologu”

1992

15.

  Todireşti

Biserică  „Adormirea Maicii Domnului”

 

16.

  Chirca

Biserica „Sf. Dumitru”

 

17.

   Floreni

Biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului”

2000

18.

  Varniţa

Biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului”

2005

19.

 Merenii Noi

Biserica „Sf. Dumitru”

2003

20.

Maximovca

Biserica  „Sf. Ilie”

1998

21.

Puhăceni

Biserica „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavril”

1874

22.

Şerpeni

Biserica  „Sf. Gheorghe”

1992

23.

Ţînţăreni

Biserica „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavril”

1768

24.

Chetrosu

Biserica „ Sf. Dumitru”

2001