User Registration

or Cancel
Ora: 2:35

Important

20 September 2020

În fiecare an, în a treia duminică a lunii septembrie, celebrăm sărbătoarea profesională  „Ziua lucrătorului din

19 September 2020

    Joi, 17 septembrie 2020, Consiliul raional Anenii Noi s-a întrunit în şedinţă ordinară.

11 September 2020

Astăzi, 11 septembrie 2020, cu o vizită de lucru în  raionul Anenii Noi, a

10 September 2020

   Conform planului de lucru,  Serviciul Transport şi Gospodărie a Consiliului raional Anenii Noi în

09 September 2020

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI, în parteneriat cu FONDUL PENTRU TINERI VARNIŢA, cu suportul FUNDAŢIEI EST-EUROPENE 

08 September 2020

Luni, data de 07 septembrie curent, domnul Vitalie EVTODIEV,  deputat în Parlamentul Republicii Moldova s-a

05 September 2020

      Recent  Consiliul raional Anenii Noi a desfăşurat Concursul raional "Cel mai

04 September 2020

15 PROIECTE DE TINERET FINANȚATE ÎN PREMIERĂ ÎN CADRUL            

27 August 2020

Ziua independenței marcată inedit la Anenii Noi grație Consilului raional. În Piața 31 August 1989

24 August 2020

    Astăzi, 24 august 2020, la primele ore ale zilei, în Piaţa 31 August 1989,

Previous
Next
 • 20 September 2020
  Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populație
 • 19 September 2020
  17 septembrie 2020, şedinţa ordinară a Consiliului raional Anenii Noi
 • 11 September 2020
  Vizita de lucru a Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, dlui Ion PERJU la Anenii Noi
 • 10 September 2020
  Inspectarea complexă a autobuzelor şcolare
 • 09 September 2020
  GALA TINERETULUI 2020!
 • 08 September 2020
  Domnul Vitalie EVTODIEV, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în vizită la Anenii Noi
 • 05 September 2020
  Cel mai bun contribuabil al anului
 • 04 September 2020
  15 PROIECTE DE TINERET FINANȚATE ÎN PREMIERĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI RAIONAL DE GRANTURI!
 • 27 August 2020
  A 29-a aniversare de la proclamarea Independenței Republicii Moldova
 • 24 August 2020
  În memoria eroilor

Actual

Anunț funcție vacantă…

18-September-2020

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea                                                             funcţiei vacante: Administrator al IP Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată Scopul funcţiei: Elaborarea, promovarea, înaintarea, implementarea și monitorizarea eficientă a programelor și serviciilor...

Hits:86 No comments

Read more

Galerie Foto

galeriegaleriegaleriegaleriegaleriegalerie

Evenimente

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei

 

 

 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei

114

  Bunescu Zinaida

 

Şef  direcţie

2 – 41 - 00

2 - 31 - 17

Gopaş Nadejda

Bîrca  Lilia

Secretar administrativ superior

Felcer - protezist

2 – 29 – 86

Perju Aliona

Rău Tatiana

 

 

  Frunza Olga

Sp. principal în prob. Pers. în etate şi cu dezabilităţi

Şef adjunct (Sp. principal în prob. Pers. în etate şi cu dezabilităţi)

 Specialist principal pentru acordarea ajutorului material din FLSSP

 

2 - 31 - 17

 

113

Ostrioglo Elena

Ceban Maria

Contabil-şef al Fondului local

Contabil

2 - 32 - 87Muntean Ira

 

  Vîzîi Maria

              -

 Rebii Iulia

Şef  serviciu  asistenţă Socială Comunitară

 Contabil

 Psiholog

Specialist resurse umane

2 – 39 - 63

 111

 Perdivari Andrei

 Lungu Lidia

 Lapicus Tatiana

Specialist principal protecţia drepturile copiilor

Sp. principal în probl. familiei cu copii în situaţii de risc

Specialist superior protecţia drepturilor copilului

  2 - 42 - 03

109

 Cireş Sergiu

 

Pavalachi Irina

Specialist principal privind administrarea  ajutorului social

Sp. Comisia expertizare

412

Catîrev Angela
Ghereg Olesea

Ambrosi Eudochia

 

Portean Vlentina

Şef serviciu asistenţă personală

Şef serviciu echipa mobilă

Şef serviciu deservire la domiciliu

Şef serviciu deservire la domiciliu

 2 - 36 - 04

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL

Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei 

    

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Asistenţă socială şi protecţie a familiei a Consiliului raional  Anenii Noi (în continuare Regulament) stabileşte statutul juridic, atribuţiile şi drepturile Structurii teritoriale de asistenţă socială, precum şi modul de organizare şi funcţionare a acesteia.

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

 

1.      Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei se constituie de către Consiliul raional  în coordonare cu MMPSF şi în activitatea sa este subordonată în plan administrativ - Consiliului raional Anenii Noi , iar în plan metodologic - MMPSF.

2.      Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei este o subdiviziune independentă a Consiliului raional Anenii Noi .

3.      În activitatea sa Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei se conduce de prevederile actelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte, Constituţiei Republicii Moldova, legilor, hotărârilor Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile organelor administraţiei publice locale, ordinile, dispoziţiile şi instrucţiunile MMPSF şi de alte acte normative, precum şi de prezentul Regulament.

4.      Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa, de cont de decontare, de alte conturi în instituţiile bancare.

 

Capitolul II.  Scopul şi obiectivele .

 

5.      Scopul Direcţiei  Asistenţă socialâ, tineret şi protecţie a familiei este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenţei sociale în raza raionului Anenii Noi .

6.      În vederea realizării scopului propus, Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei are următoarele obiective:

a)      Dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistenţă socială la nivel teritorial în conformitate cu politica naţională şi strategiile din domeniu.

b)     Satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale.

 

Capitolul III.  Principiile de activitate

 

7.      Principiile de care se conduce Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei sînt   următoarele:

a)      principiul accesibilităţii prevede asigurarea accesului persoanelor în dificultate la toate serviciile sociale: informarea populaţiei despre serviciile sociale existente, dezvoltarea serviciilor sociale noi şi amplasarea lor în proximitatea beneficiarilor, precum şi adaptarea serviciilor la necesităţile beneficiarilor.

b)     principiul centrării pe beneficiar prevede ajustarea serviciilor sociale la nevoile individuale ale beneficiarilor, într-un proces de schimbare continuă, în baza evaluării impactului acestora asupra situaţiei beneficiarului. Aceasta include consolidarea capacităţilor şi motivarea beneficiarului de a depăşi situaţia de dificultate, acolo unde este posibil, precum şi încurajarea implicării active a beneficiarului în identificarea nevoilor, planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale.

c)principiul oportunităţilor egale prevede asigurarea drepturilor la serviciile sociale pentru toate persoanele în dificultate, fără discriminare de gen, vârstă, disabilitate, religie, cultură, limba vorbită.

d)     principiul asistenţei sociale orientate prevede direcţionarea prioritară a asistenţei sociale spre cei mai săraci şi vulnerabili, identificaţi în baza evaluării nevoilor individuale.

e)principiul celerităţii, care prevede promptitudine în luarea deciziilor în vederea prevenirii agravării stării de dificultate a beneficiarului.

 

Capitolul IV.  Funcţiile de bază

 

8.      În vederea realizării scopului şi obiectivelor Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei realizează următoarele funcţii:

a)      de planificare strategică, prin care se asigură elaborarea strategiei locale de asistenţă socială în conformitate cu necesităţile identificate ale populaţiei din teritoriu şi cu politica naţională în domeniul asistenţei sociale.

b)     de administrare, prin care se asigură dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială şi asigurarea lor cu resurse umane şi resurse financiare necesare, în funcţie de necesităţile identificate ale populaţiei din teritoriul,în conformitate cu competenţele stabilite prin lege.

c)      de prestare a serviciilor de asistenţă socială, prin care se asigură acordarea prestaţiilor sociale şi serviciilor sociale populaţiei aflate în dificultate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

d)     de coordonare, prin care se asigurăcorelarea activităţilor cu suportul metodologic oferit de MMPSF, precum şi cu activitatea unităţilor de asistenţă socială din cadrul administraţiei publice locale de nivelul întîi din raza administrativ-teritorială.

e)      de colaborare, prin care se asigură interacţiunea cu serviciile publice centrale şi locale  în domeniul asistenţei sociale, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu.

 

Capitolul V.  Atribuţiile Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei

 

9.      În domeniul asistenţei sociale a persoanelor vîrstnice aflate în dificultate Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei are următoarele atribuţii:

a)      realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vîrstnice aflate în dificultate şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

b)     promovează interesele persoanelor vîrstnice aflate în dificultate conform principiilor stipulate în legislaţia naţională şi Convenţia ONU cu privire drepturile omului şi Declaraţiei de la Madrid la care Republica Moldova face parte.

c)      elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea vîrstnicilor aflaţi în dificultate în parteneriat cu reprezentanţii Consiliului raional, instituţiilor relevante şi a societăţii civile, conducîndu-se de rezultatele evaluării necesităţilor identificate în teritoriu.

d)     informează populaţia despre serviciile de asistenţă socială adresate persoanelor vîrstnice, criteriile de eligibilitate, procedurile de solicitare a serviciilor de asistenţă socială, drepturile şi responsabilităţile beneficiarilor.

e)      contribuie la perfectarea documentelor necesare pentru oferirea prestaţiilor sociale.

f)       dezvoltă, consolidează şi prestează servicii sociale adresate persoanelor vîrstnice aflate în dificultate:

-      serviciile sociale comunitare pentru persoanele vîrstnice (serviciul de îngrijire socială la domiciliu, serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul cantinei de ajutor social, serviciile centrelor comunitare).

-      în caz de necesitate, serviciile specializate şi cu specializare înaltă (aziluri, centre de plasament temporar pentru persoane în etate,  centre de reabilitare, etc.).

g)      referă cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la nivel naţional:

-      serviciile internatelor psiho-neurologice.

-      serviciile centrelor republicane de reabilitare.

h)     coordonează activitatea specialiştilor şi asistenţilor sociali comunitari care prestează servicii sociale adresate persoanelor  vîrstnice aflate în dificultate şi a reprezentanţilor organizaţiilor guvernamentale şi ne-guvernamentale.

i)        asigură realizarea intervenţiei în cazul persoanelor vîrstnice aflate în dificultate conform procedurii managementului de caz.

j)       evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele vîrstnice aflate în dificultate.

k)     promovează şi implementează măsuri necesare pentru eficientizarea  acordării prestaţiilor sociale şi sporirii accesului şi calităţii serviciilor sociale pentru persoanele vîrstnice aflate în dificultate.

10.  În domeniul asistenţei sociale a familiei şi copilului Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei are următoarele atribuţii:

a)      realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a familiilor cu copii şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

b)     respectă, promovează şi garantează drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţă cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului şi ale celorlalte acte internaţionale în materie la care Republica Moldova este parte.

c)      exercită funcţiile de Autoritate Tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului în raza unităţii administrativ-teritoriale.

d)     elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea familiilor cu copii în dificultate în parteneriat cu Consiliul raional, Consiliul pentru protecţia drepturilor copilului şi Consiliile locale pentru protecţia drepturilor copilului în baza evaluării necesităţilor identificate în teritoriu.

e)      consolidează, dezvoltă şi prestează servicii sociale adresate familiilor cu copii în dificultate:

-      servicii sociale comunitare (serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul cantinei de ajutor social, serviciile centrelor comunitare, serviciul de reintegrare şi sprijin familial);

-      servicii de tip familie (forma de protecţie tutela/curatela, casa de copii de tip familie, asistenţa parentală profesionistă, adopţia naţională);

-      în caz de necesitate, a serviciilor de zi;

-      în caz de necesitate, a serviciilor de tip rezidenţial.

f)       coordonează activitatea specialiştilor şi asistenţilor sociali care prestează servicii sociale adresate familiilor cu copii şi a reprezentanţilor organizaţiilor guvernamentale şi ne-guvernamentale relevante.

g)      identifică activ cazurile copiilor aflaţi în dificultate, asigură intervenţia timpurie şi prevenirea agravării problemelor sociale.

h)     realizează intervenţia în cazul familiilor şi copiilor în dificultate conform procedurii managementului de caz, stabileşte statutul copilului, determină forma de protecţie adecvată situaţiei copilului, reprezintă interesele copiilor în Judecată, monitorizează situaţia copilului în cadrul serviciului în care a fost plasat.

i)        adresează către Comisia medico-psiho-pedagogică copiii cu necesităţi educaţionale speciale pentru diagnosticare şi recomandarea instituţiei educaţionale adecvate capacităţilor copilului.

j)       adresează către Comisia medicală-consultativă copiii cu disabilităţi pentru stabilirea gradului de dizabilitate în baza căruia se recomandă tratamentul şi se perfectează îndemnizaţia de dizabilitate.

k)     înaintează pentru examinare la Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate cazurile copiilor propuşi pentru plasament.

l)        referă cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la nivel naţional:

-  serviciile instituţiilor rezidenţiale pentru copii;

-  serviciile centrelor de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă;

-  serviciile centrul de plasament temporar al minorilor.

m)   monitorizează situaţia copiilor aflaţi în diferite forme de plasament.

n)     evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială adresate familiilor cu copii aflate în dificultate în vederea prevenirii separării copilului de familie şi comunitate.  

11.  În domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu disabilităţi  Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei are următoarele atribuţii:

a)      realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu disabilităţi de toate vîrstele şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

b)     promovează interesele tuturor persoanelor cu disabilităţi de toate vîrstele conform principiilor stipulate în legislaţia naţională şi Convenţia ONU privind protecţia persoanelor cu disabilităţi la care Republica Moldova este parte.

c)      elaborează strategii la nivel de raion pentru susţinerea procesului de reabilitare şi integrare socială şi ocupaţională a persoanelor cu disabilităţi în baza necesităţilor identificate în parteneriat cu instituţiile de profil şi societatea civilă.

d)     consolidează, dezvoltă şi prestează servicii de asistenţă socială adresate persoanelor cu disabilităţi:

-  servicii comunitare (serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciul cantinei de ajutor social, serviciile centrelor comunitare,  ,serviciul asistentului personal);

-  serviciul de protezare şi,ortopedie;

-  în caz de necesitate, a serviciilor de zi (servicii de reabilitare, dezvoltare a abilităţilor de auto-îngrijire, socializare, kineto-terapie, ergo-terapie, etc..);

-  în caz de necesitate, serviciilor de tip rezidenţial (aziluri, centre de plasament temporar,  etc.).

e)      realizează intervenţia în cazul persoanelor cu disabilităţi conform procedurii managementului de caz.

f)       adresează către Consiliul medical consultativ, Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii, Comisia medico-psiho-pedagogice, precum şi către alte servicii medicale relevante cazurile persoanelor cu disabilităţi pentru asigurarea diagnosticării, tratamentului medical şi reabilitării.

g)      facilitează accesarea serviciilor educaţionale, de socializare, de dezvoltarea a abilităţilor de viaţă independentă.

h)     distribuie articole protetico-ortopedice şi mijloacele de locomoţie nemecanizate pentru persoanele cu disabilităţi şi a biletelor de reabilitare sanatorială, precum şi a tuturor tipurilor de facilităţi pentru persoanele cu disabilităţi.

i)        referă cazurile complexe spre serviciile specializate sau cu specializare înaltă prestate la nivel naţional:

-    centrului republican experimental protezare, ortopedie şi reabilitare;

-    caselor internat pentru copii cu deficienţe mintale;

-    internatelor psiho-neurologice;

-    centrelor republicane de reabilitare a invalizilor;

-    şcoala internat specială pentru copii cu deficienţe fizice şi senzoriale (disabilităţi locomotorii, surzi, hipoacuzici şi cu surditate tardivă, slab-văzători, nevăzători);

-    şcoala internat auxiliară pentru copii cu deficienţe mintale.

j)       conlucrează cu administraţia publică locală, agenţi economici şi societatea civilă în vederea adaptării spaţiilor şi facilitarea deplasării persoanelor cu disabilităţi locomotorii în locurile publice.

k)     monitorizează şi evaluează impactul serviciilor de asistenţă socială adresate persoanelor cu disabilităţi în vederea estimării gradului de integrare socială a acestora.

l)        Stabileşte şi achită compensaţiile anuale pentru deservirea cu transport şi compensaţiile pentru transportul urban, suburban şi interurban.

12.  În domeniul asistenţei sociale a victimelor violenţei în familie, victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi în domeniul asigurării respectării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi Direcţia Asistenţă socială şi protecţie a familiei are următoarele atribuţii:

a)      realizează politica naţională în domeniul asistenţei sociale a persoanelor victimelor violenţei în familie, victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, asigurări egalităţii genurilor.

b)     asigură implementarea Sistemului naţional de referire (SNR) pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. asigură coordonarea activităţii echipelor multidisciplinare la nivel local.

c)      prezintă rapoarte semestriale referitor la activitatea desfăşurată în teritoriu în contextul prevenirii fenomenelor de violenţă în familie şi  traficul de fiinţe umane.

d)     elaborează programe individuale de acordare a asistenţei beneficiarilor întru integrarea acestora în societate.

e)      dezvoltă parteneriate sociale, contribuie la mobilizarea comunităţii în soluţionarea problemelor ce ţin de fenomenul violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane.

f)       apără drepturile şi interesele legitime ale victimelor violenţei în familie, victimelor traficului de fiinţe umane, inclusiv şi ale victimelor minore.

g)      realizează, în comun cu alte autorităţi abilitate cu competenţe în domeniu şi în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu, programe informaţionale în vederea prevenirii violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane, depăşirea stereotipurilor de gen şi educarea populaţiei în spiritul comportamentului non-violent.

h)     determină necesitatea creării de centre/servicii de reabilitare a subiecţilor violenţei în familie precum şi pentru victimele şi potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane.

i)         monitorizează şi coordonează activităţile profesionale ale asistenţilor sociali din cadrul primăriilor, de prevenire ale violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane,  de sprijinire/consiliere, şi de resocializare a victimelor (precum şi agresorilor în cazurile violenţei în familie).

j)       monitorizează victimele şi le acordă asistenţă în procesul de (re)integrare şi resocializare.

k)      conlucrează cu autorităţile publice locale în vederea repartizării echitabile din punct de vedere gender a funcţiilor publice şi de decizie, comunică activ cu conducerea agenţilor economici, asociaţiile de patronat şi sindicatele din teritoriu vizând respectarea principiului de asigurarea egalităţii de gen în sfera socio-economică, contribuie la sporirea activismului social al femeilor din mediul rural.

l)        organizează popularizarea cunoştinţelor de educare şi informează populaţia în vederea combaterii stereotipurilor cu referire la responsabilităţile părinteşti, valoarea muncii casnice,  promovarea responsabilităţilor egale în viaţa de familie şi cea profesională.

13.  În domeniul asistenţei sociale a altor grupuri de beneficiari Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei are următoarele atribuţii:

a)      organizează evaluări periodice în raza administrativ-teritorială pentru depistarea problemelor sociale din teritoriu şi identificarea persoanelor aflate în dificultate şi grupurilor noi de beneficiari.

b)     duce evidenţa şi contribuie la socializarea şi reintegrarea  persoanelor reîntoarse din locurile de detenţie, inclusiv a tinerilor delincvenţi în colaborare cu Comisariatul de Poliţie, inclusiv cu Inspectoratul Minori şi Moravuri. participă în comun cu organele de drept la monitorizarea desfăşurării pedepselor alternative.

c)      identifică şi referă persoanele dependente de drog şi alcool către comisiile pe problemele sociale pentru a fi direcţionate  spre  servicii specializate de dezalcoolizare şi dezintoxicare.

d)     oferă suport pentru integrarea socială pentru tinerii absolvenţi ai şcolilor de tip rezidenţial.

e)      identifică şi recomandă crearea serviciilor  specializate pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală.

f)       identifică şi oferă suport persoanelor fără adăpost şi refugiaţilor.

g)      oferă suport şomerilor, inclusiv familiilor tinere cu copii, care temporar nu sînt angajaţi în câmpul muncii,  prin intermediul Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

h)     conlucrarea cu instituţiile medicale şi organizaţiile neguvernamentale specializate în vederea  asigurării accesului/ crearea serviciilor socio-medicale pentru persoanele şi copii infectaţi cu HIV/SIDA, precum şi familiile acestora.

i)        participă la desfăşurarea campaniilor informaţionale ce ţin de prevenirea răspândirii infecţiei HIV/SIDA, aspectelor de stigmă şi discriminare a persoanelor afectaţi/infectaţi şi familiilor acestora

j)       conlucrează cu reprezentanţii de etnie romă în vederea asigurării accesului non-discriminatoriu la sistemul de protecţie socială.

k)     acţionează ca reprezentant legal pentru persoanele adulte dependente care suferă de abuz, neglijare sau probleme de sănătate mintală.

l)        identifică şi oferă suport altor persoane aflate în dificultate care nu sînt specificate în prezentul Regulament.

 Alte atribuţii ale Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei sînt:

a)      efectuează audienţa cetăţenilor, examinează scrisori, petiţii, cereri, pregătesc răspunsuri şi explicaţii privind aplicarea legislaţiei.

b)     informează populaţia şi acordă consultaţii cu privire la serviciile de asistenţă socială şi drepturile persoanei la aceste servicii.

c)      referă cererile/reclamaţiile către organul abilitat de prestare a serviciilor sociale respective în cazul în care obiectul cererii/reclamaţiei depăşeşte limita competenţei sale.

d)     informează neîntârziat autorităţile competente despre cazurile de încălcare a legislaţiei în domeniul prestării serviciilor sociale, precum şi despre alte cazuri de necorespundere a cerinţelor prescrise.

e)      asigură evidenţa tuturor prestatorilor şi beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială.

f)       identifică necesităţile de formare profesională a personalului angajat în sistemul de asistenţă socială şi asigură consolidarea capacităţilor profesionale ale acestora.

g)      în dependenţă de necesităţile identificate, planifică măsurile de asistenţă socială şi  identifică mijloacele financiare necesare, inclusiv pentru procurarea serviciilor sociale de care nu dispune.

h)     supraveghează acumularea mijloacelor financiare la Fondul local de susţinere socială a populaţiei şi distribuirea acestora celor mai defavorizate categorii ale populaţiei.

i)        contribuie prin mijloace posibile la funcţionarea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică cu domeniul de activitate în sfera serviciilor sociale.

j)       conlucrează cu organizaţiile neguvernamentale naţionale şi internaţionale în vederea susţinerii populaţiei aflate în dificultate.

k)     prezintă Consiliului raional şi MMPSF dări de seamă privind activitatea Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei,

 

Capitolul VI. Drepturile Direcţiei Asistenţă socialâ, tineret şi protecţie a familiei

 

14.  Pentru exercitarea funcţiilor sale, Direcţia Asistenţă socialâ, tineret şi protecţie a familiei este investită cu următoarele drepturi:

 

a)      să stabilească atribuţiile, normele de funcţionare a Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei , efectivul de personal de care este nevoie pentru soluţionarea problemelor sociale ale unităţii administrativ-teritoriale.

b)     să aprobe ordine privind realizarea atribuţiilor prevăzute de prezentul Regulament  şi deciziilor autorităţilor publice locale, ordinilor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodologice, dispoziţiilor MMPSF.

c)să apeleze la organele administraţiei publice locale şi centrale care au tangenţă cu domeniul asistenţei sociale pentru a contribui la implementarea politicilor şi strategiilor în domeniu precum şi la soluţionarea cazurilor beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială.

d)     să dezvolte şi să consolideze asistenţa socială la nivelul unităţii administrativ-teritoriale conform necesităţilor sociale identificate.

e)să organizeze activităţi de consolidare a competenţelor profesionale ale personalului angajat în Direcţia asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei.

f)  să solicite de la MMPSF materiale metodologice şi instrucţiuni de aplicare practică, precum şi organizarea periodică a instruirilor de formare profesională continuă pentru angajaţii Direcţiei asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei.

g)      să solicite organelor abilitate cu responsabilităţi de acreditare şi inspecţie a serviciilor sociale să ofere rapoarte de inspecţie cu specificarea lacunelor şi încălcărilor şi cu recomandări de eficientizare a activităţii.

h)     să formeze parteneriate locale cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, agenţii economici de la nivel naţional şi internaţional pentru a facilita procesul de implementare a strategiei locale de asistenţă socială şi de prestare a serviciilor de asistenţă socială.

i)     să înainteze organelor administraţiei publice locale şi structurilor ierarhic superioare  propuneri ce vizează eficientizarea asistenţei sociale pentru persoane şi grupuri aflate în dificultate.

j)   să introducă modificări în prezentul Regulament în funcţie de specificul local şi să-l aprobe la Consiliul raional.

 

Capitolul VII. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Asistenţă socialâ, tineret şi protecţie a familiei

 

15.  În cadrul Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei este angajat următorul personal:

a)      Şef  al Direcţiei Asistenţă socialâ, tineret şi protecţie a familiei - director al Fondului local de susţinere socială a populaţiei, Autoritate tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului.

b)     Contabil –şef al fondului local de susţinere a populaţiei.

c)Specialisti  principail în problemele persoanelor în etate şi cu disabilităţi.

d)     Specialist principal în problemele familie şi copilului în situaţii de risc.

e)Specialist principal în protecţia drepturilor copilului.

f)   Specialist superior în administrarea ajutorului social

g)      Specialist superior în problemele acordării ajutorului material persoanelor social-vulnerabile.

h)     Specialist principal în problemele tineretului

i)    Şeful serviciul de îngrijire socială la domiciliu.

j)  Şeful serviciul de asistenţă socială comunitară.

k)     felcerul-protezist.

l)    Contabil.

m)   Conducător auto

n)     personal auxiliar.

 

16.  Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei este condusă de Şef, care este desemnat şi eliberat din funcţie de Consiliul raional. Şeful Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei exercită următoarele funcţii principale:

 

a)      conduce întreaga activitate a Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei şi o reprezintă în raporturile cu MMPSF, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, instituţiile private şi persoanele fizice.

b)     ajustează şi dezvoltă atribuţiile specificate în prezentul Regulament în funcţie de specificul unităţii administrativ-teritoriale.

c)      asigură şi răspunde de crearea condiţiilor necesare pentru realizarea scopului şi obiectivelor de activitate ale Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei, în limitele competenţei acordate cu respectarea prevederilor legale.

d)     asigură organizarea activităţii în vederea implementării cadrului normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.

e)      stabileşte atribuţiile funcţionale ale salariaţilor Direcţiei Asistentă socială, tineret şi protecţie a familiei.

f)       angajează şi eliberează personalul Direcţiei Asistentă socială, tineret şi protecţie a familiei ,în conformitate cu legislaţia

g)      asigură dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale ale personalului angajat.

h)     reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii, în limita competenţelor aprobate de organul ierarhic superior şi al Regulamentului.

17.  Şeful Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei este şi directorul executiv al Fondului de susţinere socială a populaţiei, care asigură administrarea eficientă a mijloacelor financiare şi valorilor materiale.

18.  Şeful Direcţiei Asistentă socială, tineret şi protecţie a familiei exercită funcţia de Autoritate tutelară în domeniul protecţiei drepturilor copilului conform stipulărilor Codului Familiei.

19.  Contabilul-şef exercită următoarele funcţii principale:

a)      duce evidenţa contabilă a tuturor activităţilor realizate în cadrul Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei

b)     asigură evidenţa contabilă a mijloacelor extrabugetare a fondului local de susţinere socială a populaţiei şi evidenţa distribuirii ajutoarelor materiale şi umanitare persoanelor aflate în dificultate.

c)      participă la procesul de planificare bugetară.

20.  Specialiştii din cadrul Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile Direcţiei  Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei  descrise pe domenii de asistenţă socială.

21.  Serviciile instituite în subordinea Direcţiei Asistentă socială, tineret si protecţie a familiei sînt:

a)      Serviciul de îngrijire socială la domiciliu,

            - lucrători sociali

b)     Serviciul de asistenţă socială comunitară,

            - asistenţi sociali comunitari

c)      Serviciul protezare şi ortopedie.

d)     Serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă

             - asistenţi parentali profesionişti

e)      Serviciul de asistenţă personală

             - asistenţi personali

f)       Serviciul social „Casă comunitară”

             - director/ psihopedagog

             - asistent medical

             - lucrători sociali/ infermieri

             - bucătar

g)      Serviciul social „Echipa mobilă”

                -   manager de caz

-          asistent social    1 unitate

-          psiholg  1 unitate

-          medic    1 unitate

-          contabil  0,25 unitate

-          şofer    1 unitate

22.  Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei poate institui servicii sociale noi reieşind din necesităţile unităţii administrativ-teritoriale, acţionând în mod autonom sau în parteneriat cu agenţii economici, organizaţiile ne-guvernamentale naţionale şi internaţionale.

 

Capitolul VIII. Raporturile de colaborare

 

23.  Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei stabileşte raporturi de colaborare cu  instituţiile şi organizaţiile:

a)         La nivel central se stabilesc raporturi de colaborare cu instituţiile şi organizaţiile ne-guvernamentale prestatoare de servicii sociale cu specializare înaltă.

b)     La nivelul doi al administraţiei publice locale Direcţia Asistenţă socialâ, tineret şi protecţie a familiei stabileşte relaţii de colaborare cu următoarele instituţii:

-      Consiliul raional, inclusiv cu comisiile care activează în cadrul acestuia: Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copilului, Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate, Comisia teritorială pentru combaterea traficului de fiinţe umane,

-      Casa teritorială de asigurări sociale,

-      Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă,

-      Direcţia învăţământ, tineret şi sport inclusiv cu Comisia medico-psiho-pedagogică din cadrul acesteia,

-      Instituţiile medicale din teritoriu: Spitalul raional, Centrul medicilor de familie inclusiv cu Comisia medicală consultativă din cadrul acestuia,

-      Oficiul de înregistrare a actelor stării civile,

-      Secţia de evidenţă şi documentare a populaţiei,

-      Comisariatul de Poliţie, inclusiv cu Inspectoratul minori şi moravuri şi Secţia probaţiune din cadrul acestuia,

-      organele de drept (judecătoria, procuratura),

-      organizaţiile ne-guvernamentale, inclusiv cu organizaţiile prestatoare de servicii sociale,

-      altele

c)      La nivelul întîi al administraţiei publice locale Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei stabileşte relaţii de colaborare cu următoarele instituţii:

-      Consiliile locale, inclusiv cu Comisia pentru protecţia drepturilor copilului,

-      primăriile, inclusiv cu primarul – Autoritate tutelară la nivelul întîi al administraţiei publice locale,

-      instituţiile de învăţămînt preşcolar şi şcolar,

-      medicii de familie,

-      poliţiştii de sector,

-      organizaţiile ne-guvernamentale locale, inclusiv cu organizaţiile prestatoare de servicii sociale,

-      biserica,

-      agenţii economici,

-      liderii comunitari,

-      altele

 

Capitolul IX. Monitorizarea şi evaluarea activităţii

 

24.  Direcţia Asistentă socială, tineret şi protecţie a familiei realizează monitorizarea serviciilor de asistenţă socială şi evaluarea impactului acestora asupra calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate.

a)      monitorizarea se realizează sistematic prin colectarea şi analiza datelor conform indicatorilor de monitorizare pentru fiecare serviciu în parte în baza formularelor elaborate de MMPSF. Datele pentru indicatorii de monitorizare sînt colectaţi de către personalul Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei în limita atribuţiilor de serviciu.

b)     evaluarea se realizează la o anumită perioadă şi urmăreşte identificarea efectelor şi impactului serviciilor de asistenţă socială asupra populaţiei vulnerabile la nivel teritorial. Evaluările sînt realizate de echipa de evaluare formată prin ordinul Şefului Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei. În dependenţă de scopul evaluării se stabilesc metodele, termenele şi grupurile ţintă cuprinse în procesul de evaluare.

25.  Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei este responsabilă de prezentarea către MMPSF a informaţiilor acumulate în rezultatul monitorizării şi evaluării la nivel teritorial, în forma şi intervalele stabilite.

 

Capitolul X. Finanţarea activităţii Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei

 

26.  Cheltuielile pentru realizarea activităţilor Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a  familiei, se finanţează din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, granturilor, sumelor oferite de donatori, neguvernamentale şi religioase, persoane fizice şi juridice, contribuţiile beneficiarilor, alte surse, conform legislaţiei.

27.  Personalul Serviciului de asistenţă socială comunitară şi Serviciului de îngrijire socială la           domiciliu beneficiază anual de echipament pentru realizarea obligaţiunilor funcţionale.

28.  Cheltuielile pentru călătoriile în transportul public a personalului Direcției Asistenţă socială şi protecţie a familiei, realizate în scop de serviciu şi întreţinerea serviciului sînt acoperite din mijloacele bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

 

Capitolul XI. Dispoziţii finale

 

29.  Reorganizarea şi lichidarea Direcţiei Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei se efectuează de către Consiliul raional cu acordul MMPSF.

30.  Administraţia publică locală de nivelul al doilea oferă pentru Direcţia Asistenţă socială, tineret şi protecţie a familiei un local adaptat şi dotat cu echipamentul necesar pentru desfăşurarea activităţilor ce permit organizarea activităţilor în grup şi lucrul individual cu beneficiarii.

 

Secratrul   Consiliului   raional                             P.Boicu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social

Economic

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]