Arhitectul-şef

Category: Subdiviziunile CR
Published on Wednesday, 18 December 2013 13:36
Written by Info
Hits: 7892

301

Gore  Axenia

           Jalbă Sergiu

Arhitect – şef  al  r-lui

Inspector  de  Stat, Inspet. teritorială  de  Stat  în  cosntrucţii „Centru”

2 – 32 – 10