Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Anenii Noi

Category: Regulamentele Consiliului
Published on Monday, 23 December 2013 14:10
Written by Info
Hits: 1349

Descarcă Regulamentul

Decizie nr.01-25

din 28  februarie  2012

 

 

Cu  privire  la aprobarea  Regulamentului

privind  constituirea  şi  funcţionarea

Consiliului raional Anenii  Noi

 

 

              Examinînd  demersul  fracţiunii PL  şi în legătură  cu  multiple  modificări  în  legislaţie  ce ţine  de administraţia  publică locală, în conformitate  cu Legea  Republicii  Moldova  nr.317-XV  din 18.07.2003  privind  actele  normative  ale  Guvernului  şi  ale  administraţiei  publice  centrale şi locale, în conformitate  cu art.43 alin.1, lit.(o) al Legii  privind  administraţia  publică  locală, nr.436-XVI  din 28 decembrie 2006, Consiliul  raional  Anenii  Noi

DECIDE :

 

1. Se  aprobă  Regulamentul  privind constituirea  şi funcţionarea Consiliului  raional

    Anenii  Noi  cu  modificarea ulterioară  conform  anexei  ce face  parte  integrantă 

    din  prezenta  decizie.

 

2. Se abrogă anexa  „Regulamentul privind  constituirea  şi funcţionarea  Consiliului

    raional  Anenii  Noi” la  Decizia  Consiliului  Raional  nr.03-07 din 13.09.2007.

 

3. Controlul asupra executării deciziei se pune în seama  dnei  N.Coman, secretarul  Consiliului  raional.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                       I.Leca                 

 

                   

 

Contrasemnează :

Secretarul CR                                                                  N.Coman