User Registration

or Cancel
Ora: 5:10

LISTA COMISIILOR CONSULTATIVE ALE CONSILIULUI RAIONAL ANENII NOI ŞI COMPONENŢA LOR

 LISTA

 COMISIILOR   CONSULTATIVE   AL   CONSILIULUI   RAIONAL

  ANENII   NOI   ŞI  COMPONENŢA    LOR

 

I. Comisia   planificare,  finanţe  şi  buget

IV.

Comisia   învăţămînt, cultură, tINERET ȘI  SPORT

 

    1. Plamadeala Serghei – președintele comisiei 

     2. Cușnir  Sergiu   - secretarul comisiei

 3. Andoni  Sergiu

 4. Barbaroșie  Anatolie

 5. Berzoi Andrei

 6. Calmîc  Serghei

 7. Meleca  Nicolae

  1. Bogovic  Olga  - președintele  comisiei

  2. Simonov  Vera  - secretarul  comisiei

  3. Bostan  Tatiana

  4. Cuflic  Alexandru 

  5. Hadjiu  Vladimir

  6. Mațarin  Alexandr

  7. Spinei  Elena           

 

II.

Comisia   agricultură, industria  prelucrătoare, comerţ  şi  mediu

 

V. Comisia   medicină,  asistenţă  socialĂ

 

  1. Corduneanu  Gheorghe  - președintele  comisiei

   2. Demian  Vladislav  - secretarul  comisiei

  3. Cociug  Viorel

 4. Gortolomei  Ion

      5. Savva  Mihail   

  1. Bostan  Daria  - președintele comisiei 

  2. Vicol  Ion       - secretarul comisiei 

  3. Baciu  Oleg

  4. Rotaru  Mariana  

  5. Zatic  Svetlana

 

 

VI. 

Comisia  juridică, ordine  publică, accesul   la   informaţie

 

III.

Comisia   construcţie, gospodărie  comunală, drumuri, transport

  1. Bostan  Tatiana - președintele comisiei 

  2. Drangoi  Ion   - secretarul comisiei 

  3. Dolbuș Alexandr

  4. Muntean Veaceslav

  5. Zafton  Nicolae           

 

         1. Leca  Ivan   - președintele  comisiei

         2. Budescu Sergiu  - secretarul  comisiei

         3. Balanel  Nicolae

         4. Bujac  Leonid

         5. Rapcea  Serghei   

 

 

 

 

                             

 

 

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

                                                                              

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială situată în centrul Republicii Moldova. 

    “Au trecut 74 de ani din ziua formării, iar prezentul aduce cu sine transformări majore. Fiecare cetăţean îşi ,realizează potenţialul său în serviciul societăţii şi are rolul său în dezvoltarea raionului“ 

     Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SA„Romadon", SRL „Meteor", SA„Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinifi-caţie SA„Agrovin Bulboaca", CAP „Basarabia", SA „Dionysos Me-reni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVER-SALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşească".

    La originea succeselor obţinute totdeauna s-a aflat administraţia publică locală prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul, ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

  Cu înalta consideraţiune Barbăroşie Alexandru preşedintele raionului Anenii Noi.

Calendar

« September 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]