LISTA COMISIILOR CONSULTATIVE ALE CONSILIULUI RAIONAL ANENII NOI ŞI COMPONENŢA LOR

Category: Comisii de specialitate
Published on Monday, 23 December 2013 14:14
Written by Info
Hits: 1325

 LISTA

 COMISIILOR   CONSULTATIVE   AL   CONSILIULUI   RAIONAL

  ANENII   NOI   ŞI  COMPONENŢA    LOR

 

I. Comisia   planificare,  finanţe  şi  buget

IV.

Comisia   învăţămînt, cultură, tINERET ȘI  SPORT

 

    1. Plamadeala Serghei – președintele comisiei 

     2. Cușnir  Sergiu   - secretarul comisiei

 3. Andoni  Sergiu

 4. Barbaroșie  Anatolie

 5. Berzoi Andrei

 6. Calmîc  Serghei

 7. Meleca  Nicolae

  1. Bogovic  Olga  - președintele  comisiei

  2. Simonov  Vera  - secretarul  comisiei

  3. Bostan  Tatiana

  4. Cuflic  Alexandru 

  5. Hadjiu  Vladimir

  6. Mațarin  Alexandr

  7. Spinei  Elena           

 

II.

Comisia   agricultură, industria  prelucrătoare, comerţ  şi  mediu

 

V. Comisia   medicină,  asistenţă  socialĂ

 

  1. Corduneanu  Gheorghe  - președintele  comisiei

   2. Demian  Vladislav  - secretarul  comisiei

  3. Cociug  Viorel

 4. Gortolomei  Ion

      5. Savva  Mihail   

  1. Bostan  Daria  - președintele comisiei 

  2. Vicol  Ion       - secretarul comisiei 

  3. Baciu  Oleg

  4. Rotaru  Mariana  

  5. Burduja  Alexandru

 

 

VI. 

Comisia  juridică, ordine  publică, accesul   la   informaţie

 

III.

Comisia   construcţie, gospodărie  comunală, drumuri, transport

  1. Bostan  Tatiana - președintele comisiei 

  2. Drangoi  Ion   - secretarul comisiei 

  3. Dolbuș Alexandr

  4. Muntean Veaceslav

  5. Zafton  Nicolae           

 

         1. Leca  Ivan   - președintele  comisiei

         2. Budescu Sergiu  - secretarul  comisiei

         3. Filipovici Lidia

         4. Bujac  Leonid

         5. Focşa Serghei