Serviciul Arhivă

Category: Subdiviziunile CR
Published on Friday, 03 January 2014 07:56
Written by Info
Hits: 9231

Nr. de  birou

Numele, prenumele lucătorilor

Funcţia  ocupată

Tel. de serviciu

1

2

3

4

Arhiva  raională

201

Arhiva

202

Caramova  Lilia

Begal  Victoria

Şef serviciu  arhivă

Specialist  superior

2 – 39 – 69