User Registration

or Cancel
Ora: 5:40

Secretarul Consiliului raional

Petru Boicu.

Date biografice:

Telefon(oane)

  serv. 0037326522057; 

 

 

Fax(uri)

026523143

E-mail(uri)

p.boicu@gmail.com

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

Română

 

 

Data naşterii

10.08.1981

 

 

Sex

Masculin

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Secretar al Consiliului raional Anenii Noi.

Administrarea publică locală.

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

10.07.2012 – prezent/Decizia de angajare.

Funcţia sau postul ocupat

Secretarul Consiliului raional Anenii Noi, RM.

Activităţi şi responsabilităţi principale

Elaborarea şi contrasemnarea deciziilor emise, asigurarea activităţii Consiliului raional, managementul personalului din subordine.

Numele şi adresa angajatorului

Consiliul raional Anenii Noi, str. Piaţa 31 August,4, or. Anenii Noi, rnl Anenii Noi.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Administrarea publică locală, în cadrul autorităţii publice de nivelul II.

10.07.2012 – 15.03.2010/Ordinul de numire.

Consultant superior în Oficiul Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat RM.

Controlul de legalitate a actelor administrative emise de autorităţile publice locale.

Oficiul Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat, str. M.Eminescu,31, or. Căuşeni, rnl Căuşeni RM.

Exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative emise de autorităţile publice și gestiunea personalului din autoritățile locale.

2010-2009/Dispoziţia de angajare.

Specialist în atragerea investiţiilor în Primăria s. Varniţa, rnl. Anenii Noi.

 Elaborarea proiectelor în diverse domenii, identificarea problemelor din comunitate şi înaintarea cererilor de finanţare către potenţiali finanţatori.

Primăria s. Varniţa rnl. Anenii Noi, str. Tighina,61.

Atragerea investiţiilor în comunitate.

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

2009 – 2011

Calificarea / diploma obţinută

Master/Diplomă de master

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Teoria şi practica în administraţia publică, managementul serviciilor publice, dreptul muncii.

Managementul serviciilor publice, gestionarea funcţiei publice, gestionarea afacerilor publice.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele  Republicii Moldova/ Academie.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Studii postuniversitare.

 

1999 – 2003

Licenţă/Diplomă de licenţă

Drept  Administrativ, Civil, Comercial, Muncii, Deontologia funcţiei publice.

Aptitudini de administrare a unei funcţii în cadrul autorităților publice.

Universitatea „Valahia” Târgoviște, România./ Universitate.

Studii universitare.

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

                                                                              

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială situată în centrul Republicii Moldova. 

    “Au trecut 74 de ani din ziua formării, iar prezentul aduce cu sine transformări majore. Fiecare cetăţean îşi ,realizează potenţialul său în serviciul societăţii şi are rolul său în dezvoltarea raionului“ 

     Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SA„Romadon", SRL „Meteor", SA„Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinifi-caţie SA„Agrovin Bulboaca", CAP „Basarabia", SA „Dionysos Me-reni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVER-SALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşească".

    La originea succeselor obţinute totdeauna s-a aflat administraţia publică locală prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul, ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

  Cu înalta consideraţiune Barbăroşie Alexandru preşedintele raionului Anenii Noi.

Calendar

« September 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]