User Registration

or Cancel
Ora: 5:41

Bulboaca


Nr.
d
/r

Numele, prenumele

Funcţia  ocupată

Telefon

 
 
 

 

 Primăria  Bulboaca

  FAX: 47 538, e-mail: consiliulbulboaca@ mail.ru

 

1.

Jereghi Victor

Primar

47 1 32

 

2.

Sîrbu Nadejda 

Secretar

47 6 00

 

3.

Coşcodan Stelian

Vice primar

47 1 32

 

4.

Sîrbu Nadejda

Specialist probleme  funciare

47 6 00

 

5.

Vdovicenco Silvia

Contabil şef

47 5 38

 

6.

Bodrug  Svetlana

Perceptor  fiscal

47 0 41

 

7.

vacant

Perceptor fiscal-0.5

   47 0 41

 Zolotievca

Nr.

d/r

Numele, prenumele

Funcţia  ocupată

   Telefon

 

Primăria  Zolotievca 

FAX: 95036,  e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.

Harcenco Tatiana

Primar

95 0 36

2.

Chistol Ştefan

Secretar

95 1 89

3.

Reaboi  Elena

Contabil  şef

95 0 36

4.

Oleinicenco  Galina

0,5 - Specialist  în reglementarea 

         regimului    funciar ,

0,5-  specialist  în  problemele 

          perceptării  fiscale

95 0 36

5.

 Zadacina Larisa

Contabil 

                 95 0 36

Ţînţăreni

 

 

d/r

Numele, prenumele

Funcţia  ocupată

Telefon

 

Primăria  Ţînţăreni 

FAX: 33348, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.

Paşcan Ina

Primar

33 9 06

2.

Paşcan Tatiana

Secretar

33 3 48

3.

Paladi  Claudia

Contabil  şef

33 4 48

4.

Indoitu Tatiana

Perceptor  fiscal

33 3 48

5.

Taşciuc  Anatoli

Inginer  cadastral

33 3 48

6.

Magurean  Nina

Contabil

33 4 48

Varniţa

 

 

d/r

Numele, prenumele

Funcţia  ocupată

 

Telefon

 

Primăria Varniţa 

FAX: 46245, e-mail: primaria-varnita@mail.ru  

1.

Nichitenco Alexandru

Primar

46 2 36

2.

 Zanoci  Veaceslav

Vice primar

46 2 36

3.

Ştefaniuc Svetlana

Secretar

46 2 44

4.

Doija  Valentina

Contabil  şef

46 2 44

5.

Burlac Oleg

Specialist  în problemele perceperii  fiscale

46 2 44

6.

Budiştean  Svetlana

Specialist în problemele tineretului şi sportului

46 2 44

7.

Duguţa Elena

Specialist  pentru  planificare

46 2 44

8.

Ştefaniuc  Igor

Specialist  pentru reglementarea regimului  funciar

46 2 36 

9.

Echim Cristina

Specialist pentru relaţii  cu publicul

46 2 36

10.

Pisleariuc Ecaterina

Contabil  casier

46 2 44

Teliţa

 

d/r

Numele, prenumele

Funcţia  ocupată

Telefon serviciu

1.

Russu Rodica

Primar

31482

2.

Chicot Claudia

Secretar

31 2 17

3.

Nosulea  Tatiana

Contabil şef

31 2 17

4.

Leagun  Galina

0,5 - Specialist în regelemntarea regimului  funciar ; 0,5 - Specialist în reglementarea  perceperii  fiscale

31 2 17

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

                                                                              

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială situată în centrul Republicii Moldova. 

    “Au trecut 74 de ani din ziua formării, iar prezentul aduce cu sine transformări majore. Fiecare cetăţean îşi ,realizează potenţialul său în serviciul societăţii şi are rolul său în dezvoltarea raionului“ 

     Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SA„Romadon", SRL „Meteor", SA„Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinifi-caţie SA„Agrovin Bulboaca", CAP „Basarabia", SA „Dionysos Me-reni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVER-SALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşească".

    La originea succeselor obţinute totdeauna s-a aflat administraţia publică locală prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul, ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

  Cu înalta consideraţiune Barbăroşie Alexandru preşedintele raionului Anenii Noi.

Calendar

« January 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]