Print this page

Sportul de masă e o prioritate a administraţiei raionale Featured

Şcoala sportivă Anenii Noi este instituţia raională care asigură, prin secţiile sale, activităţi sportive pentru elevii din instituţiile de învăţământ din raion.
În vederea efectuării unei radiografii complexe a problemelor din domeniul sportului, o comisie raională formată din vicepreşedintele raionului, Octavian Zelinski, Cristina Boicu, şefa Direcţiei finanţe, Olesea Rusu, şefa Serviciului tineret şi sport, din auditorul aparatului preşedintelui – Andrei Berzoi şi specialistul Direcţiei educaţie responsabil de sport – Marina Ciur, au efectueat un control multilateral al activităţii instituţiei.
Activitatea comisiei este reglementată prin dispoziţia preşedintelui raionului, dlui Ion Vicol. Domnia sa a dispus efectuarea controlului dat pentru a identifica problemele cu care se confruntă instituţia, dar şi soluţiile în vederea remedierii lor.
Au fost desfăşurate discuţii cu 26 de antrenori din 11 localităţi ale raionului, care desfăşoară antrenamente în cadrul următoarelor secţii ale şcolii sportive: fotbal, volei, baschet, triatlon forţă. dame, lupte libere, judo, atletism, box, caiac-canoe, etc. Fiecare din ei a completat un chestionar cu mai multe întrebări.
În paralel sunt efectuate şi verificări ale activităţii financiare (audit) a instituţiei: salarizarea, achiziţiile, executarea bugetului, etc.
Un raport complex asupra problemelor identificate va fi prezentat în cadrul următoarei şedinţe ordinare a consiliului raional Anenii Noi. Ceea ce putem sesiza la această etapă este faptul că mai mulţi antrenori au raportat necesitatea dotării secţiilor cu inventar, dar şi angajarea unui număr mai mare de antrenori, pentru a face faţă valului de copii care doresc să practice sportul în localităţile raionului.
Vom remarca şi exemple de bune practici, şi anume: implicarea mai multor administraţii locale în asigurarea bazei materiale pentru sport. Edificatoare sunt exemplele primăriilor Şerpeni şi Geamăna, care dispun de săli moderne de sport, ne bucură implicarea primăriei Roşcani în amenajarea unei săli de lupte (notă – ne referim la primăriile vizitate, deoarece şi în localităţile unde Şcoala sportivă nu are secţii există exemple de acest gen). Salutabilă implicarea acestor primari, care demonstrează prin fapte că sănătatea tinerei generaţii nu le este indiferentă.

Rate this item
(0 votes)
Read 369 times
Admin

Latest from Admin