Print this page

ANUNŢ Featured

 

A N U N Ţ !

Consiliul raional Anenii Noi anunţă desfăşurarea Concursului 

„Cel mai bun contribuabil

al anului 2019”

    În conformitate cu prevederile art.1 al Legii RM cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii  nr. 179 di 21.07.2016, la concurs participă agenţii economici  din teritoriu indifferent de  genul lor de activitate  practicat  şi forma organizatorico-juridică.

          Indicatorii economico – financiari solicitaţi pentru participarea la concurs:

-         Volumul lucrărilor realizate (vânzărilor) total, mii lei,

-         Volumul lucrărilor realizate (vânzărilor)  calculate în mediu la 1 salariat, mii lei

-         Numărul mediu scriptic de salariaţi, personae,

-         Salariul mediu al unui salariat lunar, lei,

-         Locuri de muncă noi create, unităţi,

-         Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidate, mii lei,

-         Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidat în mediu la un salariat, mii lei,

-         Suma defalcărilor în bugetul asigurarilor sociale şi a primelor de asigurare obligatory de asistenţă medical total, mii lei,

-         Suma defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale şi a primelor de asigurare obligatory de asistenţă medical total calculate în mediu la un salariat, mii lei,

-         Profit net(+), pierderi net(-), mii lei

-         Volumul investiţiilor, mii lei

-         Mobilitatea salariaţilor, %

-         Sponsorizări, mii lei

-         Restanţele la salariu, lei

-         Impozitul pe venit la salariu la angajat, lei

 

      Doritorii de a participa la concurs urmează să se adreseze la Direcţia  Economie şi Dezvoltare Regională (Consiliul raional, bir. 209, etaj. 2) pînă la data de 14 iulie 2020.

      Comisia raională pentru organizarea concursului va recepționa şi analiza cererile și documentele depuse de către solicitanţi, va determina învingătorii concursului şi va organiza festivitatea de decernare a distincţiilor și diplomelor.

          Învingători ai concursului, vor fi recunoscuţi agenţii economici, care au obţinut cele mai bune rezultate în activitatea lor pe parcursul anului 2019.

         Vă îndemnăm să participaţi activ la concurs!

                                                   Informaţii suplimentare puteţi obţine

                                                     la numărul de tel. 076739045                                                                                                                                                                                                                                      Parutenco Piotr

 

 

 

Rate this item
(0 votes)
Read 291 times
Admin

Latest from Admin