Print this page

Şedinţa de lucru cu reprezentanţii întreprinderilor de Stat din s. Maximovca Featured

Miercuri, 04 august 2020 în incinta Consiliului raional Anenii Noi s-a desfăşurat o şedinţă  de lucru la care au participat:  preşedintele raionului Anenii Noi dl Ion Vicol,  vicepreşedintele dl Valentin Brinişter, specialişti din cadrul Secţiei agricultură, alimemntaţie şi implementarea tehnologiilor avansate ; Direcţia  economie, dezvoltare regională şi atragerea investiţiilor, cât şi reprezentanţi ai intreprinderilor de stat din  s. Maximovca.

    La şedinţă  s-au discutat un şir de subiecte  actuale  cum ar fi: provocarile şi probremele cu care se confrunta intreprinderile de stat din Anenii Noi, soluţii şi propuneri .

  “ Institutul Ştiinţifico -Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară  s.  Maximovca, în prezent, este o instituţie ştiinţifico-aplicativă de o importanţă considerabilă pentru RM , cu  un genofond valoros de animale agricole. Efectuând cercetari în ramurile de bază a sectorului zootehnic din ţară, instituţia rămâne a fi una din principalele  din sfera ştiinţei şi inovării în domeniu”. Avind la bază realităţile si mediul actual,  întreprinderea  incearcă să se adapteze si să atingă rezultate performante, în pofida problemelor ce apar, a menţionat Oleg Mașner, director inetrimar al instituţiei.  .

   Dnul Vasile Harea, administratot Î.S “ Centrul Republican pentru ameliorarea şi reproducţia Animalelor “CRARA”,  a relatat despre  activitatea institutiei pe care o conduce,  eforturile (prin mai multe modalităţi şi proiecte) de a  imbunătăţi calitatea si diversitatea materialului reproductiv folosit in zootehnie in R.Moldova, ceea ce va spori considerabil competitivitatea fermierilor din raion .

     În finalul şedinţei  s-a pus în discuţie  ideea creării  unui Centru de Business Agricol în raionul Anenii Noi.

 

 

Rate this item
(0 votes)
Read 164 times
Admin

Latest from Admin