User Registration

or Cancel
Ora: 11:12

     Consiliul raional Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de

Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Speia

 (termen determinat – 5 ani);

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

1.     Cetăţean al Republicii Moldova;

2.     Domiciliul permanent în Republica Moldova;

3.     Studii superioare de licență și postuniversitare medicale;

4.     Studii de masterat în managementul sănătății publice / management organizațional / administrare este un avantaj;

5.     Cunoaște limba română, scris și vorbit;

6.     Capacitate deplină de exerciţiu;

7.     Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

8.     Lipsa antecedentelor penale;

9.     Vechimea în muncă în domeniu de cel puțin 5 ani pentru instituțiile medico-sanitare publice centre de sănătate;

10.    Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

 

Dosarul de participare la concurs va include:

1.     Cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat;

2.     Copia actului de identitate;

3.     Copiile diplomelor de studii universitare de licență, master, doctorat,postdoctorat, precum și anexele la diplome, după caz;

4.     Copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

5.     Copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;

6.     Declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează sau cazierul judiciar eliberat de organele competente;

7.     Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;

8.     Curriculumul vitae (CV);

9.     Copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);

10.    Lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori și recomandări de la aceștia (după caz).

11.    Proiectul de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani. 

12.  Copiile documentelor prezentate sînt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor.

 

Etapele concursului:

1.     Evaluarea dosarelor;

2.     Evaluarea competențelor profesionale;

3.     Evaluarea proiectului de dezvoltare a instituției pe termen de 5 ani;

4.     Interviul.

 

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 30 zile de la data publicării pe pagina web www.anenii-noi.md, pînă la data de 08 septembrie 2020, inclusiv, la adresa:

Consiliul raional Anenii Noi, str. Piața 31 August,4, biroul 208.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului :

- dna Morari Olga, specialist principal Serviciul resurse umane

                               Aparatului președintelui raionului

- tel: 0265 2 37 20,

- e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Rate this item
(0 votes)
Read 156 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« October 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]