Print this page

ANUNŢ Featured

Anunţ

Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției publice  vacante de specialist în protecția drepturilor copilului.

Condițiile de participare la concurs:

Condiții de bază :

-          Deține cetățenia RM,

-          Posedă limba de stat ,

-          Are capacitate deplină de exercițiu ;

-          Este apt ,din punct de vedere al sănătății pentru exercitarea funcției publice .

Cerințe specifice :

-Studii : superioare în domeniul social și  pedagogic  .

- experiență profesională;

-cunoștințe , abilități și aptitudini;

- cunoașterea legislației în domeniu de activitate;

-cunoștințe de utilizare a computerului;

- abilități de comunicare , de lucru cu informația , planificare, elaborare a documentelor , monitorizare, control , evaluare .

- atitudini/comportamente :respect față de oameni,spirit de inițiativă, creativitate,flexibilitate,disciplină, responsabilitate,tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Documentele ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studiu  și ale certificatelor de absolvire  a cursurilor de perfectionare sau specializare;

Copia carnetului de muncă;

Certificat medical.

Bibliografia

* Codul Muncii al RM

* Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public ,

* Legea 25- XVI din 22 februarie 2008 cu privire Codul de conduită al funcționarului public ;

* Legea nr.16 – XVI cu privire la conflictul de interese;

* Legea  nr. 547 din 2003 cu privire la asistenţa socială;

Data limită de depunere a actelor :    22 septembrie 2020

 

Documentele se vor depune pe adresa  or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August, 4 ,                             Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei  et. 1 biroul 114 . , tel 0265 22986, 067696012. 

Rate this item
(0 votes)
Read 233 times
Admin

Latest from Admin