User Registration

or Cancel
Ora: 12:20

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs 

pentru  ocuparea funcţiei publice  vacante de conducere - șef adjunct, șef al Secției  „Elaborarea şi administrarea bugetului”.

 

Scopul general al funcţiei: Estimarea veniturilor și cheltuielilor bugetului raional/raionului. Organizarea și asigurarea elaborării și aprobării bugetului raionului și bugetului raional. Administrarea executării bugetului raionului/raional.

Sarcinile de bază:

-          asigurarea estimării veridice şi economic argumentate a veniturilor și cheltuielilor bugetului raional și bugetelor locale;

-          elaborarea pronosticului bugetului raionului/raional;

-          asigurarea funcționării instituților publice finanțate din bugetul raional, precum și finanțarea altor măsuri și activități;

-          monitorizarea executării bugetului de ambele niveluri;

-          prezentarea dărilor de seamă trimestriale și anuale.

 

Condițiile pentru participare la concurs:

-          deținerea cetățeniei Republicii Moldova;

-          dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;

-          lipsa antecedentelor nestinse;

-          nu este privat de dreptul de a ocupa funcții publice;

-          cunoașterea limbii de stat;

-          studii superioare de licență/masterat sau echivalente de specialitate ( economie, finanțe, contabilitate);

-          experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil);

-          neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

-          cunoaşterea Programelor Word, Excel.

 Conţinutul Dosarului de concurs:

- Formularul de participare (forma tipică).

- Copia buletinului de identitate.

- Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz).

- Declarație pe propria răspundere privind depunerea Cazierului judiciar, conform cerințelor.

- Copia carnetului de muncă (după caz).

 

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 08 octombrie  2020 ora 17.00

 

Dosarul de concurs se depune la adresa:

or.Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.409,

Bostan Tatiana, specialist principal  Direcția Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi

 

Date dec contact: 0-265-2-28-41; 0-265-2-48-06.

 

 

Bibliografia concursului :

     - Constituţia Republicii Moldova;

       Acte normative în domeniul serviciului public :

     - Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

     - Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public ;

     - Legea nr.16 –XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

     - Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

     -  Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

      Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

    - Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

    - Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativ-teritorială a RM;

    - Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

      Acte normative în domeniul de specialitate :

    - Legea nr.397 – XV din 16.10.2003 „ Cu privire la finanţele publice locale”;

    - Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilități bugetar-fiscale.

    - Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

    - Hotărârea Guvernului RM nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

    - Hotărârea Guvernului RM nr.868 din 08.10.2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea;

    - Legea RM nr.113 din 27.04.2007 contabilității.

       

Last modified on Wednesday, 23 September 2020 17:36
Rate this item
(0 votes)
Read 323 times
More in this category: « ANUNŢ ANUNŢ »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« November 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]