User Registration

or Cancel
Ora: 7:07

 

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante: 

Specialist principal, Direcția Economie și Dezvoltare Regională

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

          Elaborarea proiectelor, atragerea de investiţii în dezvoltarea locală

Sarcinile de bază:

- Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţin de atragerea  investiţiiilor.

- Participarea la determinarea direcţiilor prioritare şi elaborarea strategiilor şi programelor  privind dezvoltarea social-economică a raionului pe termen mediu şi lung;

Colaborează şi furnizează  consultantului informaţiile solicitate privind proiectele implementate.

      Studii superioare în domeniu;
   - Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate;

Cunoașterea limbii engleze

 

Specialist principal, Serviciu juridic

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

-          asigurarea juridică a activităţii autorităţii şi respectarea uniformă a legislaţiei, sarcinile principale fiind asigurarea prin mijloace juridice a respectării legislaţiei în activitatea Aparatului Președintelui.

Sarcinile de bază

- elaborează proiecte de dispoziții  ale preşedintelui raionului, precum şi a altor acte normative, elaborate de autoritatea administraţiei publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora;

- vizează  dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;

      - reprezintă în modul stabilit, interesele Aparatului Președintelui, Consiliului raional în instanţele judecătoreşti şi în alte organe;

  Studii superioare în domeniu;
   - Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate;

 

Specialist  superior , Secția resurse umane audiență și protocol

 Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

-          Asigurarea şi participarea la desfăşurarea şedinţelor, conferinţelor, meselor rotunde şi altor măsuri desfăşurate de preşedintele raionului, asigurarea lucrului organizatoric de audiere a cetățenilor,gestionarea resurselor interne de informație.

 Sarcinile de bază: primește și înregistrează solicitările privind informațiile de interes public, soluționarea lor.

Studii superioare  ;
   - Minimum 6 luni  de experienţă;

Specialist principal, auditor-intern:

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

-         Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional

Sarcinile de bază:

-         Acordă consultanțăpreședintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional,propune măsuri, soluții de îmbunătățire a activității subdiviziunilor Consiliului raional

Studii superioare;
   - Minimum 1an de experienţă în funcţia de specialitate;

 Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare ;
   - Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs care va conţine:
   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv;
   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Contabil-Casier. Serviciul financiar

Sarcinile de bază:

- Raportarea angajamentelor bugetare şi legale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- Exercitarea controlului zilnic al operațiunilor efectuate prin casierie și asigură  încasarea la  timp a creanțelor. Lichidarea obligațiilor de plată, luând măsuri pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul. Ținerea corecta și la zi a evidenței primare privind activitatile de încasări și plați prin casierie.

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs -   01 iulie 2019
Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi,

Piața  31 August,4, et.II, bir.208, Secția resurse umane audiență și protocol,

Şef Secție resurse umane audiență și protocol- Aurelia Lungu.
Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20/

 

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica

Moldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea

Administrativă.

Rate this item
(0 votes)
Read 165 times
More in this category: « Anunţ ANUNŢ »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« October 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]