User Registration

or Cancel
Ora: 4:23

Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional Featured

REPUBLICA    MOLDOVA                        РЕСПУБЛИКА   МОЛДОВА

 

        PREŞEDINTELE                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

RAIONULUI   ANENII  NOI                                РАЙОНА   АНЕНИЙ  НОЙ

 

or. Anenii Noi,  Piaţa  31 August - 4                                        г. Анений   Ной , Площадь 31 Августа – 4

      tel. 2-26-50 / fax(265) 2-37-20                                                   тел. 2.26.50\факс (265) 2-37-20

        

 

 
DISPOZIŢIE  nr.41
din  06  martie  2017

 

 

Cu privire la convocarea

şedinţei ordinare a Consiliului raional

  

       În  conformitate cu  art.45 alin. (3) al Legii nr.436–XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică  locală  se  convoacă  şedinţa  Consiliului raional  Anenii Noi la 16 martie 2017, cu  începere  de  la  orele 1000  în  incinta Consiliului raional sala mare (or.Anenii Noi, Piaţa 31 august, 4)  cu  următoarea   

ordine  de  zi :

1.     Proiectul de Decizie nr.01 pentru şedinţa din  16.03.2017

  Cu privire la activitatea Consiliului raional şi aparatului preşedintelui      

  raionului în anul 2016 şi sarcinile principale pentru anul 2017

        Raportor :  dl Al.Barbăroșie  - președintele raionului.

        Coraportor : dl V.Muntean - șef Inspectoratul de Stat teritorial

2.     Proiectul de Decizie nr.02 pentru şedinţa din 16.03.2017  

   Cu privire  la  executarea  bugetului raional pentru anul 2016

         Raportor : dnaV.Iordan – şef  DF

3.     Proiectul de Decizie nr.03 pentru şedinţa din 16.03.2017

         Cu  privire  la  modificarea Deciziei CR nr. 08-22 din 19.11.2015

 Cu privire la aprobarea în  redacție nouă a organigramei şi statelor de   

  personal ale Consiliului raional Anenii Noi

          Raportor : dl P.Boicu – secretarul CR

4.     Proiectul de Decizie nr.04 pentru şedinţa din  16.03.2017

Cu privire la  rectificarea  bugetului  raional

 Raportor:  dnaV.Iordan – şef  DF

5.     Proiectul de Decizie nr.05 pentru şedinţa din  16.03.2017

     Cu privire la  distribuirea  mijloacelor  financiare

          Raportor :dnaV.Iordan – şef  DF

6.     Proiectul de Decizie nr.06 pentru şedinţa din 16.03.2017

   Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al   

   bugetului raional

         Raportor : dnaV.Iordan – şef  DF

7.     Proiectul de Decizie nr.07 pentru şedinţa din  16.03.2017

        Cu  privire  la  organizarea și desfășurarea odihnei și întremării sănătății

         copiilor în  perioada estivală  2017

    Raportor : dl  R.Moroşan – şef  DE

8.     Proiectul de Decizie nr.08  pentru şedinţa din  16.03.2017

       Cu privire la lichidarea IP Gimnaziul Botnărești

         Raportor : dl R.Moroşan – şef  DE

9.       Proiectul de Decizie nr.09 pentru şedinţa din 16.03.2017

         Cu privire la atribuirea statutului de școală de circumscripție

          IP Gimnaziul Cobusca Nouă

            Raportor : dl R.Moroşan – şef  DE

10.  Proiectul de Decizie nr.10 pentru şedinţa din 16.03.2017

           Cu privire la reorganizarea reţelei  instituţiilor de învăţământ primar şi

         secundar general

         Raportor : dl R.Moroşan – şef  DE

11.   Proiectul de Decizie nr.11 pentru şedinţa din 16.03.2017

            Cu privire la examinarea Prescripției inspecției financiare.

          Raportor : dl D.Ciur – specialist principal (jurist)  

12.   Proiectul de Decizie nr.12 pentru şedinţa din 16.03.2017

         Cu privire la modificarea Deciziei  CR  nr.03-15  din 21.05.2015

  Cu privire la fondarea Centrului Multifuncțional de Dezvoltare Locală

  Integrată în raionul Anenii Noi

          Raportor : dl P.Boicu – secretarul CR

13.   Proiectul de Decizie nr.13 pentru şedinţa din 16.03.2017

         Cu privire la  stabilirea  coeficientului  la  salariul  tarifar  şi  a  sporului 

         pentru  personalul  de  conducere  al  IMSP  din raion 

         Raportor : dl  V.Vizdoagă  vicepreședintele  raionului

14.   Proiectul de Decizie nr.14 pentru şedinţa din 16.03.2017

        Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, cu 

           termen redus şi serviciul civil (de alternativă) în primăvara-vara 2017

          Raportor : dl A.Calmîc -şef, secţia administrativ-militară Anenii Noi 

15. Proiectul de Decizie nr.15 pentru şedinţa din 16.03.2017

      Cu  privire  la  casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloace

      fixe : manuale și literatură a IP din domeniul învățămîntului 

          Raportor : dl R.Moroşan – şef  DE

    16. Proiectul de Decizie nr.16  pentru şedinţa din 16.03.2017

   Cu privire la  casarea  mijloacelor  fixe a L/T ”A.Straistă”Anenii Noi

   Raportor : dl E.Margine – director Liceul teoretic ”A.Straistă” Anenii Noi

17.   Proiectul de Decizie nr.17  pentru  şedinţa din 16.03.2017

           Cu privire la  casarea  mijloacelor  fixe a Instituției Publice

           Gimnaziului ”A.Guzun” Bulboaca

            Raportor : dl I.Guzun -director IP Gimnaziul „A.Guzun” Bulboaca

18.   Proiectul de Decizie nr.18  pentru şedinţa din16.03.2017

       Cu  privire  la  casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloace

       fixe (IP Gimnaziul Roșcani)

            Raportor : dl R.Moroşan – şef  DE

19.   Proiectul de Decizie nr.19  pentru şedinţa din16.03.2017

   Cu privire la casarea  mijloacelor fixe (IMSP : CS Speia și CS Roșcani)

           Raportor : dl V.Vizdoagă – vicepreședinte al raionului

20.   Proiectul de Decizie nr.20  pentru şedinţa din 16.03.2017

   Cu privire la acordarea  sporului la salariu

   Raportor : dna N.Procopii-Scobioală – vicepreședinte al raionului

21.  Proiectul de Decizie nr.21  pentru şedinţa din 16.03.2017

  Cu privire la aprobarea Programului teritorial de Imunizări pentru anii   

   2016-2020.

          Raportor : dl  A.Coteață – medic-șef  al Centrului de Sănătate Publică

22.   Proiectul de Decizie nr.22  pentru şedinţa din 16.03.2017

      Cu privire la aprobarea statelor de personal pentru anul 2017 IMSP

      „Spitalul Raional Anenii Noi”  şi Centrelor de Sănătate din Anenii Noi

            Raportor : dl V.Vizdoagă – vicepreședinte al raionului

23.   Proiectul de Decizie nr.23  pentru şedinţa din 16.03.2017

           Cu privire la modificarea unor decizii în domeniul educației

           Raportor : dl R.Moroşan – şef  DE

24.   Proiectul de Decizie nr.24 pentru şedinţa din 16.03.2017

           Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de prevenire şi control

           al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii

           2017-2020.

           Raportor : dl  A.Coteață – medic-șef  al Centrului de Sănătate Publică

25.   Proiectul de Decizie nr.25 pentru şedinţa din 16.03.2017

   Cu privire la aprobarea unor regulamente de organizare a   

   concursurilor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2017

   Raportor : dl O.Zelinski – specialist principal în problemele de tineret

26.       Proiectul de Decizie nr.26  pentru şedinţa din  16.03.2017

           Cu privire la aprobarea Programului raional pentru implementarea

           Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru

           anii 2017-2025

           Raportor : dl  A.Coteață – medic-șef  al Centrului de Sănătate Publică

27.   Proiectul de Decizie nr.27  pentru şedinţa din  16.03.2017

Cu privire la semnarea acordului de cooperare  între raionul Anenii Noi și județul Neamț.

            Raportor : dl P.Boicu – secretarul CR

28.   Proiectul de Decizie nr.28  pentru şedinţa din 16.03.2017

Cu privire la lichidarea Instituţiei Publice „Observatorul”         

            Raportor : dl P.Boicu – secretarul CR

29.   Proiectul de Decizie nr.29  pentru şedinţa din 16.03.2017

Cu  privire  la  transmiterea  în  comodat  a unui  birou către  

Consiliul  Iterramural  al Sindicatelor din  raion.

             Raportor : dl P.Boicu – secretarul CR

30.     Proiectul de Decizie nr.30  pentru şedinţa din 16.03.2017

             Cu  privire  la  transmiterea  în  comodat a unui  birou către SIS.

             Raportor : dl P.Boicu – secretarul CR

 

 

 

31.     Proiectul de Decizie nr.31 pentru şedinţa din 16.03.2017

             Cu  privire  la  modificarea Deciziei CR nr.06-17 din 14.08.2015

             Cu privire la instituirea comisiei de disciplină, pentru funcţionarii

             publici, din subordineaConsiliului raional Anenii Noi

             Raportor : dl P.Boicu – secretarul CR

32.        Proiectul de Decizie nr.32  pentru şedinţa din 16.03.2017

             Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului la  premierea  colectivelor    

             de  muncă  din  complexul  agroindustrial cu  prilejul  sărbătorii  

             ,,Ziua  lucrătorului  din  agricultură  și industria  prelucrătoare"

              Raportor : dl I.Pînzari – șef DAA

33.                       Proiectul de Decizie nr.33 pentru şedinţa din 16.03.2017

Cu privire la transmiterea în locațiune  a unui birou  către   OT  Căușeni  Cancelaria de Stat.

               Raportor : dl P.Boicu – secretarul CR

       34.  Proiectul de Decizie nr.34 pentru şedinţa din16.03.2017

Cu privire la modificarea și completarea unor decizii

               Raportor : dl P.Boicu – secretarul CR

        35.  Proiectul de Decizie nr.35 pentru şedinţa din16.03.2017

             Cu  privire  la  mersul executării deciziilor CR  anterior  aprobate

               Raportor : dl P.Boicu – secretarul CR

 

 

 

 

Președintele  raionului                                            A.Barbăroșie

Rate this item
(1 Vote)
Read 596 times
Super User

Fusce tristique ligula nec massa mollis commodo. In at velit mi, nec tempus dui. Sed eleifend tortor eget mauris laoreet semper. Aliquam et turpis vel sapien tincidunt imperdiet. Cras dapibus dui leo, a ultricies dolorgula.

Website: www.leotheme.com

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Preşedintele Raionului Anenii Noi

                                                                              

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială situată în centrul Republicii Moldova. 

    “Au trecut 74 de ani din ziua formării, iar prezentul aduce cu sine transformări majore. Fiecare cetăţean îşi ,realizează potenţialul său în serviciul societăţii şi are rolul său în dezvoltarea raionului“ 

     Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SA„Romadon", SRL „Meteor", SA„Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinifi-caţie SA„Agrovin Bulboaca", CAP „Basarabia", SA „Dionysos Me-reni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVER-SALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşească".

    La originea succeselor obţinute totdeauna s-a aflat administraţia publică locală prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul, ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

  Cu înalta consideraţiune Barbăroşie Alexandru preşedintele raionului Anenii Noi.

Calendar

« January 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]