User Registration

or Cancel
Ora: 5:11

Convocarea sedintei ordinare a Consiliului raional Anenii Noi Featured

 

 

                                          DISPOZIŢIE nr.97
                                          din 
15 mai 2017


 

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional Anenii Noi

în conformitate cu art.45 alin.(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Anenii Noi la data de 25 mai 2016, cu începere de la orele 1O00 în incinta Consiliului raional sala mare de şedinţe (or.Anenii Noi, Piaţa 31 august, 4) cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.       Proiectul de Decizie nr.01 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la situaţia din domeniul asistenţei sociale la nivel de raion. Raportor: dna Z.Bunescu - şef DASPF Anenii Noi

2.       Proiectul de Decizie nr.02 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la aprobarea reţelei de clase şi contingentul de elevi pentru anul 2017-2018

Raportor: dl R.Moroşan - şef DE

3.       Proiectul de Decizie nr.03 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2017 cu Legea Bugetului de Stat Raportor: dna V.Iordan - şef DF

4.       Proiectul de Decizie nr.04 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la rectificarea bugetului raional.

Raportor: dna V.Iordan - şef DF

5.       Proiectul de Decizie nr.05 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare.

Raportor :dna V.Iordan - şef DF

6.       Proiectul de Decizie nr.06 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional.              Raportor: dna V.Iordan - şef DF

7.       Proiectul de Decizie nr.07 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional.

Raportor: dna V.Iordan - şef DF

8.       Proiectul de Decizie nr.08 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire Ia transmiterea microbuzelor şcolare în gestiunea unităţilor adminstrativ-teritoriale.

Raportor: dl R.Moroşan - şef DE

9.       Proiectul de Decizie nr.09 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la transmiterea în locaţiune a două birouri din incinta CR Anenii Noi către Biroul Naţional de Statistică al RM.

Raportor: dl P.Boicu - secretar al Consiliului raional

10.    Proiectul de Decizie nr.10 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la expunerea la licitaţie a dreptului de locaţiune a biroului 213 din incinta Consiliului raional Anenii Noi.

Raportor: dl P.Boicu - secretar al Consiliuluiraional

11.    Proiectulde Decizie nr.l 1 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la expunerea la licitaţie a dreptului de locaţiune a unui spaţiu la demisolul Consiliului raional Anenii Noi.

Raportor: dl N.Usatîi - directorul IMSP SR Anenii Noi

12.    Proiectul de Decizie nr.12 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IMSP Spitalul raional Anenii Noi.

Raportor: dl N.Usatîi - directorul IMSP SR Anenii Noi

13.    Proiectul de Decizie nr.13 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la casarea mijloacelor fixe a IP LT „M.Eminescu“ Anenii Noi Raportor: dl R.Moroşan - şef DE

14.    Proiectul de Decizie nr.14 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IP din domeniul educaţiei (manuale)

Raportor: dl R.Moroşan-şef DE

15.    Proiectul de Decizie nr.15 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al cancerului pentru anii 2017-2025.

Raportor: dl A.Coteaţă - medic şef CSP

16.    Proiectul de Decizie nr.16 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la examinarea notificărilor parvenite de la Oficiul Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat.

Raportor: dl P.Boicu - secretar al Consiliuluiraional

17.    Proiectul de Decizie nr.l7 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la transmiterea unităţii de transport de la bilanţ la bilanţ. Raportor: dl R.Moroşan - şef DE

18.    Proiectul de Decizie nr.18 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la expunerea la licitaţie cu strigare pentru vânzarea bunurilor imobile. Raportor: dl P.Boicu - secretar al Consiliului raional

19.    Proiectul de Decizie nr.19 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la aprobarea deplasărilor în interes de serviciu a conducerii raionului peste hotarele R.Moldova.

Raportor: dl D.Ciur - specialist principal jurist.

20.    Proiectul de Decizie nr.20 pentru şedinţa din 25.05.2017.

Cu privire la completarea şi modificarea unor decizii aprobate anterior. Raportor: dl P.Boicu - secretarial Consiliului raional

21. Proiectul de Decizie nr.21 pentru şedinţa din 25,05.2017.

Cu privire la examinarea cererii .prealabile plivind anularea deciziilor Consiliului raional nr.01-08;01-09;01-10 din la/marţid 2017.

 Last modified on Saturday, 20 May 2017 06:06
Rate this item
(0 votes)
Read 336 times
Super User

Fusce tristique ligula nec massa mollis commodo. In at velit mi, nec tempus dui. Sed eleifend tortor eget mauris laoreet semper. Aliquam et turpis vel sapien tincidunt imperdiet. Cras dapibus dui leo, a ultricies dolorgula.

Website: www.leotheme.com

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Preşedintele Raionului Anenii Noi

                                                                              

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială situată în centrul Republicii Moldova. 

    “Au trecut 74 de ani din ziua formării, iar prezentul aduce cu sine transformări majore. Fiecare cetăţean îşi ,realizează potenţialul său în serviciul societăţii şi are rolul său în dezvoltarea raionului“ 

     Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SA„Romadon", SRL „Meteor", SA„Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinifi-caţie SA„Agrovin Bulboaca", CAP „Basarabia", SA „Dionysos Me-reni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVER-SALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşească".

    La originea succeselor obţinute totdeauna s-a aflat administraţia publică locală prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul, ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

  Cu înalta consideraţiune Barbăroşie Alexandru preşedintele raionului Anenii Noi.

Calendar

« January 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]