User Registration

or Cancel
Ora: 6:39
Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42

Cu privire la convocarea ședinţei ordinare a Consiliului raional Anenii Noi Featured

DISPOZIŢIE  nr.152

din 28 mai  2018

 Cu privire la convocarea ședinţei ordinare

 a Consiliului raional Anenii Noi

     În conformitate cu art.45 alin.(3) al Legii nr.436–XVI din 28.12.2006  privind  administraţia  publică  locală se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului raional  Anenii Noi la data de 07 iunie 2018, cu începere  de  la  orele 1000  în  incinta Consiliului raional sala mare de ședințe (or. Anenii Noi, Piaţa 31 August, 4)  cu  următoarea   

ordine  de  zi :

1.  Proiectul de Decizie nr.01 pentru şedinţa din 07.06.2018

  Cu privire la examinarea domeniului construcții și dezvoltare regională în

   raionul Anenii Noi

   Raportor : dna S.Basarab –șef Direcția Dezvoltare Regională și Construcțiilor     

2.  Proiectul de Decizie nr.02 pentru şedinţa din 07.06.2018  

    Cu privire la  rectificarea  bugetului  raional

    Raportor:  dnaV.Iordan – şef DF

3.  Proiectul de Decizie nr.03 pentru şedinţa din 07.06.2018

    Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al

    bugetului  raional

     Raportor : dnaV.Iordan – şef DF

4.  Proiectul de Decizie nr.04 pentru şedinţa din 07.06.2018

    Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al

    bugetului  raional.

     Raportor : dnaV.Iordan – şef DF

5.  Proiectul de Decizie nr.05 pentru şedinţa din 07.06.2018

    Cu  privire  la  constituirea  Instituţiei Publice Centrul de Creație a

    Elevilor Ciocârlia  Anenii Noi

    Raportor : dna L.Oltu – director Centrul de Creație a  Elevilor  Ciocârlia  

                                            Anenii Noi

6.  Proiectul de Decizie nr.06 pentru şedinţa din 07.06.2018

     Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.03-15 din 21.05.2015 ”Cu privire     

     la fondarea Centrului  Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată în

     raionul  Anenii Noi

     Raportor : dna N.Procopii-Scobioală – vicepreședintele  raionului

7.  Proiectul de Decizie nr.07 pentru şedinţa din  07.06.2018

    Cu privire la eliberarea din funcție a dnei Larisa Roșca, manager IP    

    Casa Comunitară Chirca

    Raportor :dna Z.Bunescu - șef  DASPF

8.  Proiectul de Decizie nr.08 pentru şedinţa din  07.06.2018

    Cu privire la eliberarea  din funcție a dnei V. Iordan  șef Direcția Finanțe

     Raportor :dl P.Boicu – secretarul  CR

9.  Proiectul de Decizie nr.09 pentru şedinţa din  07.06.2018

    Cu privire la aprobarea în redacție nouă a organigramei  și statelor de

     personal ale Consiliului raional Anenii Noi.

     Raportor :dl P.Boicu – secretarul  CR

10.  Proiectul de Decizie nr.10 pentru şedinţa din  07.06.2018

      Cu privire la aprobarea acordului de colaborare între Consiliul raional  

      Anenii Noi  și Asociația de tineret ”Șansa”.

      Raportor :  dl D.Ciur -  specialist principal (jurist)

11.  Proiectul de Decizie nr.11 pentru şedinţa din  07.06.2018

       Cu privire la aprobarea rețelei de clase și contingentul de elevi pentru    

        anul 2018-2019

        Raportor : dl R.Moroşan – şef DE

12.            Proiectul de Decizie nr.12 pentru şedinţa din  07.06.2018

      Cu privire la casarea  mijloacelor fixe ale  Secţiei Cultură şi Turism  și

      instituția subordonată ei

      Raportor : dl V.Moroșanu - șef Secția cultură și turism

13.  Proiectul de Decizie nr.13  pentru şedinţa din  07.06.2018

      Cu privire la casarea bunurilor materiale (Consiliul raional )

      Raportor : dl P.Boicu secretarul  CR

14.  Proiectul de Decizie nr.14  pentru şedinţa din  07.06.2018

      Cu privire la casarea mijloacelor fixe IMSP : CS Mereni și CS Floreni

      Raportor: dna M.Bușmachiu - șef  IMSP  CS  Mereni

15.  Proiectul de Decizie nr.15 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la casarea mijloacelor fixe IMSP : Spitalul Raional Anenii

      Noi  și CS  Speia.

       Raportori: dl N.Usatîi – director IMSP Spitalul raional Anenii Noi 

                         dl V.Gheorghian - șef IMSP CS Speia

16.  Proiectul de Decizie nr.16 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la  casarea mijloacelor  fixe (II  L/T „A.Straistă” Anenii Noi)

      Raportor: dl E.Margine – director II L/T „A.Straistă” Anenii Noi

17.  Proiectul de Decizie nr.17 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la casarea  bunurilor materiale (Școala  Internat Auxiliară   

      Bulboaca).

      Raportor: dl E.Buruian – directorȘcoala  Internat Auxiliară Bulboaca.

18.  Proiectul de Decizie nr.18 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la casarea  bunurilor materiale (IP L/T M.Eminescu Anenii Noi) 

       Raportor: dna V.Borisov – director IP L/T „M.Eminescu” Anenii Noi

19.  Proiectul de Decizie nr.19 pentru şedinţa din 07.06.2018

       Cu  privire  la  casarea  bunurilor  materiale

      (Centrul de reabilitare și integrare socială Anenii Noi) 

       Raportor: dna S.Balan – șef Centrul de reabilitare şi integrare socială

                                                      Anenii  Noi  

 

20.  Proiectul de Decizie nr.20 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu  privire  la  casarea  bunurilor  materiale (IP Gimnaziul Merenii Noi)

      Raportor: dl S.Mihailov – director IP Gimnaziul Merenii Noi

21.   Proiectul de Decizie nr.21 pentru şedinţa din 07.06.2018

   Cu  privire  la casarea  bunurilor materiale uzate  raportate la

    mijloace fixe : manuale și literatură a IP ”Ion Creangă” s.Țînțăreni

        Raportor: dna A.Magurean –director IP Gimnaziul ”Ion Creangă” Țînțărenii

22.   Proiectul de Decizie nr.22 pentru şedinţa din 07.06.2018

  Cu privire la   aprobarea Asocierii Intercomunitare și  statutului

  Asociației Intercomunitare.

        Raportor : dl P.Boicu  secretarul  CR

23.   Proiectul de Decizie nr.23 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la solicitarea finanţării nerambursabile din partea Consiliului

      Judeţean Neamț (România) pentru susţinerea proiectului de înființare și   

      dotare a unui incubator de afaceri (hub) pentru industriile creative în   

       raionul Anenii Noi și garantarea contribuţiei de către Consiliului raional

       Raportor: dl O.Zelinski – specialist în atragerea și stimularea investițiilor

24.  Proiectul de Decizie nr.24 pentru şedinţa din 07.06.2018

       Cu privire la distribuirea mijloacelor  financiare pentru subvenționarea

        cantinei de ajutor social

        Raportor :dna Z.Bunescu - șef  DASPF

25.  Proiectul de Decizie nr.25 pentru şedinţa din 07.06.2018

       Cu privire la  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a

       Centrului raional de plasament temporar pentru bătrîni și persoane

       Solitare.         Raportor :dna Z.Bunescu - șef  DASPF

26.  Proiectul de Decizie nr.26 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe de la bilanț la bilanț (Tabăra

      de odihnă „Viişoara Anenii Noi”).

      Raportor : dl V.Bogovic – specialist Serviciul tineret și sport

27.  Proiectul de Decizie nr.27 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe de la bilanț la bilanț (APL

      Șerpeni).      Raportor : dl V.Vizdoagă – vicepreședintele raionului

28.  Proiectul de Decizie nr.28 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la vânzarea mijloacelor fixe (proprietatea  Consiliului raional :     

      turn, transformator)

      Raportor : dl V.Vizdoagă – vicepreședintele raionului

29.  Proiectul de Decizie nr.29 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la darea în locațiune a activelor neutilizate (Spitalul raional)

      Raportor: dl N.Usatîi – director IMSP Spitalul raional Anenii Noi 

30.  Proiectul de Decizie nr.30 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu  privire  la  mersul executării deciziilor  CR  anterior  aprobate

       Raportor : dl P.Boicusecretarul  CR

31.   Proiectul de Decizie nr.31 pentru şedinţa din 07.06.2018

       Cu  privire  la  completarea, modificarea și abrogarea unor decizii     

       aprobate anterior.           Raportor : dl P.Boicu – secretarul CR

 

Președintele raionului                           Alexandru Barbăroșie

Last modified on Monday, 18 June 2018 08:59
Rate this item
(0 votes)
Read 609 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL ”Golden Piglet”, SA „Romadon", SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie SA „Agrovin Bulboaca", CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SA „Dionysos Mereni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune Serghei Rapcea, preşedintele raionului Anenii Noi

Calendar

« June 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]