User Registration

or Cancel
Ora: 7:37

Sportivii din raion apreciați ca niciodată! Featured


Cei mai buni sportivi ai raionului Anenii Noi au fost premiați azi în cadrul Galei laureaților anului sportiv 2018. În sala arhiplină a consiliului raional s-au adunat cei care au dus faima țării și raionului departe, în alte țări și pe alte continente.
Tradițional, sportivii, antrenorii, veteranii au fost menționați pe secțiuni, cu diplome și premii bănești.
• Proba ATLETISM
1. Ivancenco Vladislav - 400 lei
2. Straievschii Ilie - 400lei
3. Ivancenco Daria - 300 Iei
4. Burlacii Arina - 400 lei
5. Iordan Adrian - 400 lei
6. Ivancenco Oleg, antrenor - 400 lei
• Proba JUDO:
1. Scutari Liliana - 400 lei
2. Croitor Octavian - 400 lei
3. Gorneț Leonid, antrenor - 800
• Proba BOX:
1. Furtună Viorel - 200 lei
2. Soloviov Valentin, antrenor - 400 lei
• Proba FOTBAL:
1. Echipa de fotbal U-16 (fem). Premiu bănesc - 400.00 lei pentru fiecare (16 juc.)
2. Echipa de foi hal U-I4(fem). Premiu bănesc - 300 lei pentru fiecare (16 Juc.)
3. Echipa de fotbal U-12(fem) (mențiune). Premiu bănesc - 150 lei pentru fiecare (14 Juc.)
4. Echipa de fotbal (seniori). Premiu bănesc - 400 lei pentru fiecare (18 juc.)
5. Goriuc Ghenadie - 400 lei
6. Purice Iurie, antrenor - 400 lei
7. Musteaţă Cristina, antrenor - 400 lei
8. Meleca Ion, antrenor - 400 lei
• Proba LUPTE LIBERE:
1. Domente Pavel - 800 lei
2. Tărîţa Marcel - 400 lei
3. Morari Ion - 300 lei
4. Zmeu Ştefan - 300 lei
5. Gavriluţa Victor - 300 lei
6. Nicolaev Grigore - 200 lei
7. Denisenco Ion, antrenor - 800 lei
8. Nicolaev Gheorghe, antrenor - 400 lei
• Proba SAMBO:
1. Cravţov Mădălina - 200 lei
2. Scutari Liliana - 400 lei
3. Croitor Octavian 800 lei
• Proba KA VA K CA NOIE:
1. Plămădeala Ana- 1200 lei
2. Pruteanu Dinu - 400 lei
3. Domenteanu Alexei - 300 lei
4. Plămădeala Alexandru - 300 lei
5. Salcuțan Ana - 300 lei
6. Salcuțan Vadim, antrenor- 1200 lei
• Proba BASCHET:
I. Echipa (le baschet U-16 (fete)
Premiu bănesc- 300.00 lei pentru flecare (12 juc.)
Toate activităţile sportive se desfăşoară în diverse edificii sportive precum - săli de sport, stadioane, terenuri de sport. Calitatea activităţii depinde direct de bunăstarea acestor edificii. Drept exemplu pot servi stadioanele din s. Şerpeni, s. Mereni, s.Hîrbovăţ, s. Todireşti. Sălile de sport, precum cele din l/t „Emil Nicula" din s. Mereni, Gimnaziul „A. Guzun", s. Bulboaca, l/t „I. Creangă", s. Hîrbovăţ. 
Secțiunea: „Cea mai bună construcţie sportivă " (sală de sport şi stadion): sala de sport a Gimnaziului „A. Guzun”, s. Bulboaca şi stadionul sătesc Puhăceni. 
Secțiunea: „Sportivi cu cele mai înalte merite" .
1. Pruteanu Dinu, or. Anenii Noi, caiak - canoe, premiantul Campionatului RM (cadeţi);
2. Zgurschi Diana, s. Mereni, Campioană a Moldovei, tenis de masă;
3. Salcuţan Alina, s. Mereni, premiantă a Campionatului RM, caiak - canoe;
4. Gavriluţa Victor, s. Geamăna, campion al Moldovei, lupte libere;
5. Scurtu Irina, s. Hîrbovăţ, powerlifting, Campioană a Moldovei;
6. Scutari Liliana, s. Roşcani, sambo, campioana Moldovei (tineret);
7. Bugaevschi Vlada, or. Anenii Noi, Jocuri Balcanice, locul II, scrimă (sabie);
8. Gorbuşco Nicoiai, campionul R. Moldovei (veterani), atletism, s. Varniţa;
9. Ivancenco Oleg, s.Varniţa, atletism, campion al Moldovei;
10. Perdivari Nicolai, s.Gura Bîcului, sambo, campion raional, premiant al turneurilor republican şi internaţionale;
10. Calmîc Anatolie, s.Hîrbovăţ, powerlifting, campion al Moldovei;
11. Mura Ştefan, s.Mereni, atletism, campion al Moldovei aruncarea discului, locul III, Campionatul Ţărilor Mici;
12. Vasilachi Carolina, s. Şerpeni, atletism, campioana Moldovei la aruncarea suliţei, Turneul Internaţional în Bulgaria , locul II;
13. Roşior Adriana, s.Hîrbovăţ, powerlifting, campioana Moldovei;
14. Iordan Andrian, s.Delacău, atletism, campion al Moldovei alergări la 400 m şi cros 3000 m (locul II);
15. Telembici Alina, s. Hîrbovăţ, powerlifting, campioană a Moldovei;
16. Budur Gheorghc, s. Ruseni, cros republican, locul I
17. Bugaevschi Serghei, premiant al Turneelor Republicane la Tenis de masă 
18. Nicolaev Grigore, s. Şerpeni, premiant în Campionatul RM, locul III, lupte libere
19. Zgurschi Dana, s. Bulboaca, campioana a RM, atletism
20. Croitor Octavian, s. Mereni, campionul RM - Judo
21. Plămădeală Alexandru, s. Puhăceni, Campionatul RM, draganbal, locul II
22. Zmeu Ştefan, s. Hîrbovăţ, Lupte libere, locul II, în Campionatul RM
23.Perdivari Nicolai, s. Gura Bîcului, Campion Raional, SAMBO, premiant al
Turneelor Republicane şi Internaţionale; 
24. Rotari Serghei s. Gura Bîcului, în Campionatul R.M, SAMBO, locul II 
25. Morari Ion - s. Mereni, Lupte Libere în Campionatul R.M, locul II 
26.Tărîţa Marcel, s. Geamăna, Lupte Libere, Campionatul R.M, locul II,
câştigătorul turneelor internaţionale; 
27. Marievscaia Constanţa, s. Roşcani, premiată în Campionatul RM, Judo, locul II 
28. Popov Andrian, s. Hîrbovăţ, locul II în Campionatul RM, Lupte Libere

Secțiunea: „Cel mai bun arbitru sportiv al raionului” - Petru Lupanciuc, specialist Direcţia Educaţie Anenii Noi.
Secțiunea:”Veteranii sportului”
1. Creţu Vasile, s. Mereni; 
2. Popovici Ion, s. Mereni; 
3. Andronic Alexandru, s. Bulboaca 
4. Dogot Vladimir, s. Şerpeni; 
5. Demian Nicolae, s. Hîrbovăţ; 
6. Melnic Mihail, s. Gura Bîcului; 
7. Ţurcanu Ion, s. Geamăna; 
8. Nistor Gheorghe, s.Bulboaca; 
9. Burca Vitalii, or. Anenii Noi; 
10.Sîroeşchina Vera, or. Anenii Noi; 
11.Diaciuc Evghenia, or. Anenii Noi; 
12.Cerniciuc Vera, s. Cobusca Noua; 
13.Pantelei Andrei, s. Hîrbovăţ;
14. M. Apostu Vasile, or. Anenii Noi;
15.Slobozian Nina, or. Anenii Noi;
16. Garuţa Boris, s. Bulboaca;
17. Gurschii Valentin, or. Anenii Noi;
18. Crivorotico Eugenia, or. Anenii Noi;
19. Lungu Mihai, s. Hîrbovăţ;
20. Nicolaev Gheorghe, s. Şerpeni;
21. Nicolaenco Ivan, or. Anenii Noi;
22. Gîncu Tatiana, s. Bulboaca;
23. Rotaru Evghenii, or. Anenii Noi;
Secțiunea: Cel mai bun profesor de educaţie fizică (sport)" al anului 2018 - Eugenia Crivorotico, liceul ”M. Eminescu”, Anenii Noi
Secțiunea: „Activiştii sportului"
1. Morari Oleg, s. Hîrbovăţ
2. Fărîma Veaceslav, s. Chirca
3. Calmîc Nicolae, s. Hîrbovăţ
4. Tuchiluş Gheorghe, or. Anenii Noi
5. Denisenco Ion, or. Anenii Noi
6. Gîlcă Ion, s.Gura Bîcului
7. Tudos Oleg, or. Anenii Noi
8. Burduja Alexandru, s. Todireşti
9. Serjent Vitalii, s. Todireşti 
10. Viunenco Nicolai, or. Anenii Noi 
11. Ţîbuh Nina, s. Bulboaca 
12. Gavriluţa Ion, s. Geamăna 
13. Meleca Ion,s. Speia
14. Ciornîi Andrei, or. Anenii Noi 
15. Jizdan Alexandru, s. Chetrosu 
16. Cerniciuc Vera, s. Cobusca Nouă 
17. Mordasov Nicolai, or. Anenii Noi 
18. Carpov Dumitru, or. Anenii Noi 
19. Țîrdea Anatolii, s. Speia 
20. Gîncu Oleg, or. Anenii Noi 
21. Luca Igor, s. Maximovca 
22. Railean Vădim, s. Botnăreşti
Secțiunea: „Cea mai bună echipă sportivă a raionului (juniori)" - Echipa de minifotbal de la liceul „M. Eminescu", câştigătoarea locului II la Turneul Republican „Guguţă”, antrenor Crivorotico Eugenia.
Echipa de fotbal feminin "Agarista"- campioana Moldovei, deţinătoarea Cupei Moldovei. Antrenori - Purice Iurie, Musteaţă Cristina.
Secțiunea: „Cel mai bun antrenor al raionului” - Costetchi Vasile, s. Hîrbovăţ, antrenor powerlifting 
Secțiunea: „Cel mai bun sportiv al raionului” (veterani) - Costețchi Vasile, s. Hîrbovăț în anul acesta s-a clasat pe locul I la campionul Mondial la powerlifting.
- Cel mai bun sportiv (juniori) - Calmîc Dumitru, or. Anenii Noi, campion MONDIAL , locul I la Campionatul European.
- Cel mai bun sportiv al anului 2018 - Nuta Oleg, caiak-canoe, s. Mereni, maestru al sportului, multiplu campion al Moldovei, anul acesta a câştigat locul III la Campionatul mondial şi locul II - la Campionatul Europei,
Diplomele și premiile preşedintelui raionului:
Mihai Sîrbu , Campion internaţional la COMBAT SAMBO-SPORTIV PROFESIONIST MMA, campion al turneului EAGLES.
Cîrlig Ștefan, s. Puhăceni, Multiplu Campion al RM, MUAITAI, premiant cu medalia de bronz la cupa Mondială la KICK-BOXING-2004, Medalia de Argint la Campionatul European - 2009 - KICK-BOXING, Campion FEA – 2013.
Surpriza mare a venit pe finalul galei, când președintele raionului, dl Sergiu Rapcea, alături de secretarul consiliului raional și de oaspeții din Chișinău (ministrul de interne dl Alexandru Jizdan), au înmânat unor sportivi și antrenori, care au obținut rezultate remarcabile în 2018, premii bănești de-a dreptul impresionante, care demonstrează interes pentru sport din partea conducerii raionului.
10,0 mii lei din Fondul de Rezervă al bugetului raional dlui Ţăranu Mihail, în legătură cu obţinerea locului III (medalia de bronz) la Campionatul European de Box, ediţia 2018, or. Anapa, Rusia.
10,0 mii lei dlui Cara Fiodor, pentru merite deosebite şi efortul depus la promovarea sportului, la Campionatul European de Box, ediţia 2018, or. Anapa, Rusia.
25,0 mii lei dlui Costeţchi Vasile, în legătură cu obţinerea titlului de campion mondial la triatlon torţe pe probe, anul 2018, categoria veterani. Malta, or. Valetta.
25,0 mii lei dlui Calmîc Dumiţru în legătură cu obţinerea titlului de campion european la powerlifting (versiunea WDFPF), anul 2018, Anglia, or. Kings Lumn.
25,0 mii lei pentru Ghereg Ana, în legătură cu obţinerea titlului de campion mondial la triatlon forţe pe probe, anul 2018, Malta, or. Valetta.
25,0 mii lei pentru Ghereg Marina, în legătură cu obţinerea titlului de campion mondial la triatlon forţă pe probe, anul 2018, Malta, or. Valetta.
Nuţa Oleg - 15,0 mii lei, Campionatul Mondial Locul III, Campionatul Europei Locul III-proba sportivă caiac-canoe;
Plămădeala Ana - 20,0 mii lei. Campionatul Europei locul I-proba sportivă Draganbot;
Domente Pavel - 10,0 mii lei. Campionatul Europei locul III - proba sportivă Lupta libera;
Sterpu Victor - 10,0 mii lei, Campionatul Europei locul III - proba sportivă Judo, sambo;
Croitor Octavian - 10,0 mii lei, Campionatul Europei locul III - proba sportivă sambo;
Mura Ştefan - 5,0 mii lei, Campionatul ţărilor mici locul III - proba sportivă Atletism;
Bugaevschi Vlada - 5,0 mii lei. Jocuri balcanice locul III - proba sportivă scrimă (sabie);
Vasilachi Carolina - 5,0 mii lei. Turneul Internaţional Bulgaria locul II - proba sportivă atletism alergare 400 m;
Iordan Andrian - 5,0 mii lei, Turneul Internaţional Bulgaria locul II - proba sportivă Atletism Alergarea 400 m;
antrenor Costeţchi Vasile - 15,0 mii lei, sportivele Ghereg Ana, Ghereg
Marina, Campionatul Mondial locul I - proba sportivă powerlifting;
sportivul Calmîc Dumitru, Campionatul Mondial locul II, Campionatul Europei locul I - proba sportivă powerlifting;
antrenor Salcuţan Valentin - 15,0 mii lei, sportivul Nuţa Oleg Campionatul Mondial Locul III, Campionatul Europei locul III - proba sportivă Caiac-Canoe; sportiva Plămădeala Ana, Campionatul Europei locul I - proba sportivă draganbot;
antrenor Denisenco Ivan - 10,0 mii lei, sportivul Domente Pavel, Campionatul Europei locul III - proba sportivă lupta liberă;
antrenor Gorobeţ Victor - 10,0 mii lei, sportivul Sterpu Victor, Campionatul Europei locul III - proba sportivă judo, sambo;
antrenor Sîrbu Mihai - 10,0 mii lei, sportivul Croitor Octavian, Campionatul Europei locul III - proba sportivă sambo;
antrenor Ţibuh Nina - 5,0 mii lei, sportivii Mura Ştefan, Campionatul ţărilor mici locul III - proba sportivă atletism, Vasilachi Carolina, Turneul Internaţional Bulgaria locul II - proba sportivă Atletism Alergarea 400 m, Iordan Andrian, Turneul Internaţional Bulgaria locul II - proba sportivă atletism alergarea 400 m;
antrenor Inev Eduard - 5,0 mii lei, sportiva Bugaevschi Vlada, Jocuri balcanice locul III - proba sportivă scrimă (sabie).
CR Anenii Noi

Last modified on Monday, 17 December 2018 09:33
Rate this item
(0 votes)
Read 425 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]