Print this page

Anunț Featured

CONCURS!!!

Direcția Asistența Socială și Protecția a Familiei Anenii Noi

Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante: 
lA Centrul de Reabilitare și integrare  socială

 Anenii Noi (sediul str. Suvorov.59 Anenii Noi)

funcțiile de

 

  Pedagog Social  al Centrului de Reabilitare (2 unități)

 

  Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;

-         Fișa medicala

-         Domiciliu permanent în RM;
   -     Studii superioare/masterat de specialitate  ( Pedagogie generala, psihologie, psihopedagogie, asistență socială);
   -     Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

-         Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
   -     Cunoaşterea limbii de stat;
   -     Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel)

 

 Dosarul  de concurs care va conţine:

   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respective (Curriculum Vita SV);
   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;

-      Certificat medical

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs  20 octombrie 2019

După informaţii necesare de adresat la:

Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială Anenii Noi, 

or. Anenii Noi, str.Suvorov A,59.

Telefon 0-265-2-23-59, 068506638

Responsabil de colectarea dosarelor -  Balan Svetlana, manager Centru.  

 

Bibliografia concursului

 

* Legea nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţia de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”;

* Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 28.04.2006 Pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar”,

* Convenţia cu privire la drepturile copilului (cu modificările rezoluţiei Parlamentului Republicii Moldova nr. 408-XII din 12.12.1990),

* Codul Familiei al RM

CONCURS!!!

Direcția Asistența Socială și Protecția a Familiei Anenii Noi

Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante: 
lA Centrul de Reabilitare și integrare  socială

 Anenii Noi (sediul str. Suvorov.59 Anenii Noi)

funcțiile de

 

  Psiholog  al Centrului de Reabilitare (0,5 unitate)

 

  Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;

-         Fișa medicala

-         Domiciliu permanent în RM;
   -     Studii superioare/masterat de specialitate  ( psihologie, psihopedagogie);
   -     Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

-         Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
   -     Cunoaşterea limbii de stat;
   -     Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel)

 

 Dosarul  de concurs care va conţine:

 

   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respective (Curriculum Vita SV);
   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;

-      Certificat medical

 

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs  20 octombrie 2019

 

După informaţii necesare de adresat la:

Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială Anenii Noi, 

or. Anenii Noi, str.Suvorov A,59.

Telefon 0-265-2-23-59, 068506638

Responsabil de colectarea dosarelor -  Balan Svetlana, manager Centru.  

 

Bibliografia concursului

 

* Legea nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţia de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”;

* Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 28.04.2006 Pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar”,

* Convenţia cu privire la drepturile copilului (cu modificările rezoluţiei Parlamentului Republicii Moldova nr. 408-XII din 12.12.1990),

* Codul Familiei al RM

 

Last modified on Friday, 27 September 2019 07:46
Rate this item
(0 votes)
Read 83 times
Admin

Latest from Admin