Print this page

Anunț Featured

Preşedintele al raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

1. Specialist principal, Direcția economie și dezvoltare regională

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Elaborarea proiectelor, atragerea de investiţii în dezvoltarea locală

Sarcinile de bază:

-  Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţin de atragerea  investiţiilor;

-  Participarea la determinarea direcţiilor prioritare şi elaborarea strategiilor şi programelor  privind dezvoltarea social-economică a raionului pe termen mediu şi lung;

-  Colaborează şi furnizează  consultantului informaţiile solicitate privind proiectele implementate;

-  Înregistrarea contractelor de achiziții publice încheiate în urma procedurii cererii ofertelor de prețuri

           Condiții de participare la concurs:

 - Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

2.  Specialist superior, Secția construcții

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

 -  realizarea politicii statului în domeniul construcțiilor;

Sarcinile de bază:

-   implementarea politicii de stat și a actelor normative ale consiliului raional în domeniul drumurilor;

- participarea, în comun cu alte subdiviziuni ale administrației publice locale, la organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în domeniul  lucrărilor de construcție, reparație, modificare, transformare, consolidare și modernizare a drumurilor

-   implementarea elaborării și realizării lucrărilor de construcție, reparație, modificare, transformare, consolidare și modernizare a drumurilor;

     Condiții de participare la concurs:

 - Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

3. Specialist principal, auditor-intern

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional

Sarcinile de bază:

Acordă consultanță președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional, propune măsuri, soluții de îmbunătățire a activității subdiviziunilor Consiliului raional.

     Condiții de participare la concurs:

 - Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

4. Șef Serviciu tineret și sport

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Realizarea politicii de stat în domeniul tineretului

Sarcinile de bază:

Posedarea și utilizarea informațiilor cu privire la situația culturală sportivă,economică a tineretului în raionul Anenii Noi. Desfășurarea de programe și activități a tinerilor și implicarea lor în viața raionului.

     Condiții de participare la concurs:

 - Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

Condiţii de participare la concurs:

   - Cetăţean al RM;

   - Domiciliu permanent în RM;

   - Studii superioare ;

   - Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

   - Cunoaşterea limbii de stat;

   - Cunoştinţe - calculator (Word, Excel, internet).

 

  Dosarul  de concurs care va conţine:

   - Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;

   - Copia buletinului de identitate;

   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);

   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

 

Data limită la care poate fi depus  dosarul de concurs  -   03 februarie 2020.

Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or. Anenii Noi, str. 31 August,4, et. II, bir.208, Serviciul juridic. Specialist principal-jurist, Elena Bumbu.

Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova

• Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

– Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

– Legea  nr. 215 din  29.07.2016 cu privire la tineret

Rate this item
(0 votes)
Read 86 times
Admin

Latest from Admin