User Registration

or Cancel
Ora: 9:08
Wednesday, 21 November 2018 10:30

DISPOZIȚIA nr. 2 din 19 noiembrie 2018

 

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI

COMISIA  PENTRU SITUAȚII  EXCEPŢIONALE

A RAIONULUI ANENII NOI

__________________________________________________________________

 

DISPOZIȚIE  nr. 2

 

     19 noiembrie 2018                                                                    or. Anenii Noi

 

„Cu privire la măsurile de preîntîmpinare și lichidare

a eventualelor situații excepționale caracteristice

perioadei de iarnă pe  teritoriul raionului Anenii Noi”

 

În temeiul p. 5 art. 17 din Legea nr. 271/1994 ,,Cu privire la protecţia civilă”,  Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001 ,,Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova”, Dispoziția președintelui raionului Anenii Noi nr. 16 din 02.09.2003  ,,Cu privire la instituirea a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Anenii Noi”,  în scopul eficientizării măsurilor de preîntîmpinare și lichidare a eventualelor situații excepționale caracteristice perioadei de iarnă pe teritoriul raionului Anenii Noi, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Anenii Noi

 

DISPUNE:

1. Crearea rezervelor de carburanţi, lubrifianţi, materialului antiderapant, tehnicii inginerești pentru preîntîmpinarea și lichidarea a eventualelor situații excepționale caracteristice perioadei de iarnă pe  teritoriul raionului Anenii Noi, asigurarea adăpostirii  temporare a populației blocate pe trasee naționalecualimentarea lor  – (responsabili primarii orașului, satelor/comunelor, șef Direcția finanțe a Consiliului raional Anenii Noi).

2. Crearea rezervelor de carburanţi, lubrifianţi, materialului antiderapant, serviciului de dispetcerat 24/24 ore și pregătirea tehnicii inginerești,  pentru preîntîmpinarea și lichidarea a eventualelor situații excepționale caracteristice perioadei de iarnăpe drumurile naționale, regionale și drumurile publice locale de interes raional – (responsabili șeful de sector SA „Drumuri Criuleni” fil. Anenii Noi, administrator ,,GROUP ONE” SRL).

3. Crearea la necesitate punctul teritorial de dirijare  în situații excepționale a raionului Anenii Noi pentru coordonare a acţiunilor de lichidare a consecinţelor unor eventuale situaţii excepţionale care pot apărea din cauza condiţiilor meteorologice complicate, manifestate prin răcirea bruscă a vremii, ninsori și viscole puternice, depuneri puternice de lapoviță,  polei puternic ( responsabil şef SSE Anenii Noi – V. Ceban).

4.1 Asigurarea echipării grupurilor formate pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale cu utilaj şi unelte necesare din cont propriu în conformitate cu cerinţele art. 25  a Legii RM nr. 271-XIII din 09.11.1994 „Cu privire la protecţia civilă”;

4.2 Organizarea măsurilor necesare (lucrări de deszăpezire, lucrări de reparație, instalarea generatoarelor electrice etc.) pentru asigurarea bunei funcţionări a instituţiilor din subordine, în special a celor de menire socială, medicală şi de învăţămînt, pentru evitarea accidentelor rutiere pe drumurile auto, avarii ale sistemelor energetice, sistemelor comunale de asigurare vitală;

4.3 Organizarea în caz de necesitate  (la indicația președintelui CSE a raionului) lucrul tuturor mecanismelor, mijloacelor de transport şi forţelor în regim „non-stop”;

4.4 Organizarea de sinestătător  curăţirea trotuarelor în rază de 50m, odată cu începutul ninsorilor - (responsabili de executarea a punctelor 4.1 - 4.4 - preşedinţii Comisiilor pentru Situaţii Excepţionale a primăriilor, instituţiilor, organizaţiilor şi agenții economici, indiferent de forma organizatorico-juridică şi tipul de proprietate din raionul Anenii Noi.

5. Elaborarea și coordonarea  cu Preşedintele Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Anenii Noi planului repartizării străzilor din or. Anenii Noi, care urmează să fie deszăpezite - (responsabil- primar or. Anenii Noi A. Bondari).

6. Raportarea  în Secţia Situaţii Excepţionale Anenii Noi despre mersul lucrărilor de deszăpezire peste fiecare 3 ore - (responsabili șeful de sector SA „Drumuri Criuleni” fil. Anenii Noi, administrator GROUP ONE SRL şi preşedinţii comisiilor pentru situaţii excepţionale a primăriilor).

7. De a solicita Consiliul Raional Anenii Noi alocarea a mijloacelor financiare în sumă de  20000 (douăzeci mii) lei Secției Situații Excepționale Anenii Noi, pentru intervenții în caz de apariție situațiilor excepționale caracteristice perioadei de iarnă (incendii, deblocări, tracțiuni etc.) - (responsabil Șef Direcția finanțe).

8. Prezentarea în Secţia Situaţii Excepţionale Anenii Noi  copiile contractelor privind intreținerea străzilor pe teritoriul primării pentru acţiuni în caz de ninsori puternice şi lichidarea consecinţelor lor, (lista tehnicii disponibile pentru lucrări de deszăpezire, telefon de contact a agentului responsabil - (responsabili primarii localităţilor raionului Anenii Noi, termen - 20.11.2018).

9. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina Vicepreşedintelui Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Anenii Noi, șefului Secției Situații Excepționale Anenii Noi  dlui V. Ceban.

       10.   Prezenta dispoziţie de adus la cunoştinţa tuturor persoanelor responsabile.

 

 

Preşedintele Comisiei pentru Situații                            

 Excepţionale a raionului Anenii Noi                                                            Serghei Rapcea 

Published in Actual

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« November 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]