User Registration

or Cancel
Ora: 8:44

Concursul de finanțare a proiectelor pentru tineret din raionul

Anenii Noi în anul 2018

 

În scopul susţinerii sectorului asociativ de tineret din raionul Anenii Noi, Consiliul raional Anenii Noi a aprobat în cadrul şedinţei ordinare din 15 martie 2018, Decizia nr.01-19 „Cu privire la aprobarea Regulamentelor de organizare şi desfășurare a concursurilor de finanțare a proiectelor pentru tineret din raionul Anenii Noi”.

 

Concursul de finanțare a proiectelor pentru tineret din raionul Anenii Noi 2018 va fi desfasurat în perioada 27 martie 2018 – 31 decembrie 2018. Documentația de solicitare a finanțării se va depune la Consiliului raional până la data de 01 mai 2018 în plic sigilat pe adresa  or. Anenii Noi,  Piaţa  31 August4, of 405.

 

Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între părți, însă nu mai mult de 20000-00 (douăzeci mii lei 00 bani) per proiect oferiţi din bugetul raional solicitanţilor de finanţare. Acordarea finanțărilor este condiționată de existența contribuției proprii din partea beneficiarului de cel puțin 20 la sută  din valoarea totală a proiectului.

 

Pentru a putea participa la selecție, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)  Să dețină statutul de instituție publică, asociație obștească sau organizație neformală de   tineret, în conformitate cu prevederile metodologiei din Regulament cât și alte prevederi legale în vigoare;

b)Nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;

c)   A respectat obligațiile asumate prin contractele de finanțare anterioare.

 

      Documentația solicitanților va conține actele prevăzute mai jos:

a)      Formularul de solicitare a finanțării, conform anexei nr.1 din Regulament;

b)      Bugetul detaliat al proiectului conform anexei nr.2 din Regulament ;

c)       Dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de terți:

·     Scrisori de intenție din partea terților;

·     Contracte de sponsorizare;

·     Alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți;

d)      Statutul și certificatul de înregistrare fiscală și actele adiționale după caz;

e)       Documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte autorități publice,  

      organizații  guvernamentale și neguvernamentale, dacă este cazul;

f)        CV-ul coordonatorului de proiect;

g)      Certificatul fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat, în   

      cazul asociațiilor de  tineret;

h)      Declarații completate de imparțialitate, conform anexei nr. 3 din Regulament;

i)         Alte documente considerate relevante după aplicant.

 

Pentru întrebări referitoare la Formularul de aplicare şi alte întrebări suplimentare îl puteţi contacta pe  Dn. Marin Eladi, Specialist principal în domeniul tineretului, la adresa de email : marin.eladi@gmail.com  tel. 069582528

 

FORMULARELE DE APLICARE POT FI DESCĂRCATE AICI:


https://drive.google.com/drive/folders/14hf4x-es7PDwxX67RSVLcty7CLiPBbnw

Published in Actual

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL ”Golden Piglet”, SA „Romadon", SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie SA „Agrovin Bulboaca", CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SA „Dionysos Mereni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune Serghei Rapcea, preşedintele raionului Anenii Noi

Calendar

« March 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]