User Registration

or Cancel
Ora: 10:28

Au fost desemnați câștigătorii pogramului raional de granturi pentru tineret.

Rezumat al Procesului Verbal din 18 şi 28 iunie 2018 a Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de tineret în cadrul concursului de finanțare a  proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2018

 

 În baza Deciziei nr. 01-19 din 15 martie 2018 Cu privire la aprobarea regulamentelor de organizare a concursurilor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2018 şi a Dispoziţiei nr. 171 din 13.06.2018 Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de tineret în cadrul concursului de finanțare a  proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2018, Comisia a examinat proiectele de tineret depuse de organizațiile și grupurile de inițiativă de tineret pe data de 18 şi 28 iunie 2018. În urma examinării celor 10 proiecte depuse, în temeiul pct. 23-24 ale Regulamentului de organizare şi desfășurare a concursului de finanțare a  proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2018, Comisia a decis aprobarea spre finanțare în Tranşa I următoarele proiecte:

 

1. Bulboaca - un sat mai salubru şi mai amenajat - Consiliul Local al Tinerilor; suma solicitată de 15970 lei. Suma aprobată integral spre finanţare 15970-00 lei din Tranşa I a Consiliului Raional Anenii Noi.

 

2.Promovarea dansului popular -  Asociaţia Tinerilor din Roşcani; suma solicitată de 19990 lei. Suma aprobată integral spre finanţare 19900-00 lei din Tranşa I a Consiliului Raional Anenii Noi.

 

3.Cunoaşte-ţi localitatea - Consiliul Local al Tinerilor; suma solicitată de 20000 lei. Suma aprobată integral spre finanţare 20000-00 lei din Tranşa I a Consiliului Raional Anenii Noi.

 

4. File de istorie - Tinerii Actori; suma solicitată de 20000 lei. Suma aprobată integral spre finanţare 20000-00 lei din Tranşa I a Consiliului Raional Anenii Noi.

 

Comisia de Evaluare a stabilit că suma necesară finanţării tuturor proiectelor câştigătoare a Tranşei I este de 75870-00 lei. Deoarece suma repartizată de către Consiliul raional Anenii Noi finanţării proiectelor de tineret pentru anul 2018 este de 80000-00 lei, suma de 4130-00 lei rămasă neutilizată va suplimenta finanţarea celorlante proiecte acceptate în Tranşa II.

 

 Proiectele acceptate pentru Tranşa II vor fi finanţate în urma transferului la bugetul raional a  sumei de 80000-00 lei care va fi acordată suplimentar de Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării în vederea implementării Programului raional de granturi pentru tineri pentru anul 2018 în baza Acordului de Parteneriat privind dezvoltarea centrelor de tineret semnat la 14.11.2017.

 

5. Parc „Junior” - loc cultural-educativ pentru tineret - IP Gimnaziul Anton Guzun Consiliul Local al Elevilor şi Tinerilor; suma solicitată de 16852 lei. Suma aprobată integral de 16852-00 lei din Tranşa II MECC

 

6. Reabilitarea bazei sportive multifuncţionale - Asociaţia Obştească Izvoraşul - Amenajarea zonei sportive; suma solicitată de 20000 lei. Suma aprobată integral de 20000-00 lei din Tranşa II MECC.

 

7. Mişcare şi sport pentru o viaţă sănătoasă - Consiliul Local de Tineret; suma solicitată de 20000 lei. Suma aprobată integral spre finanţare 20000-00 lei din Tranşa II MECC.

 

8. Amenajarea rozariului din preajma sectorului IP LT A.S. Puşchin - Consiliul copiilor şi al elevilor IP Liceul Teoretic A.S. Puşchin, Anenii Noi; suma solicitată de 16000 lei. Suma aprobată spre finanţare 10250-00 lei din Tranşa II MECC

 

9. I love Anenii Noi - Grup neformal de tineri; suma solicitată de 20000 lei. Suma aprobată integral spre finanţare 20000-00 lei din Tranşa II MECC

 

10. Comisia a decis respingerea proiectul Turneul Republican Sportiv “Cupa Nistreană” la lupta Sambopropus spre finanţare,pentru neconformare cu criteriile de evaluare a Regulamentului de organizare a concursurilor pentru tineret în raionul Anenii Noi 2018.

 

Comisia de Evaluare a stabilit că suma necesară finanţării proiectelor câştigătoare din Tranşa II este de 87100-00 lei. Deoarece suma totală disponibilă, împreună cu tranşa financiară acordată de Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării în vederea implementării Programului raional de granturi pentru tineri, va fi de 84130-00 lei, deficitul de 2970-00 lei a fost solicitat să fie acoperit din bugetul Consiliului raional Anenii Noi.

Iată procesul-verbal al comisiei: https://drive.google.com/open?id=1wNIJ-AukIv7rpO-5ldcmkpnU3XY60AjQ

 

Published in Actual

Preşedintele Raionului Anenii Noi

                                                                              

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială situată în centrul Republicii Moldova. 

    “Au trecut 74 de ani din ziua formării, iar prezentul aduce cu sine transformări majore. Fiecare cetăţean îşi ,realizează potenţialul său în serviciul societăţii şi are rolul său în dezvoltarea raionului“ 

     Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SA„Romadon", SRL „Meteor", SA„Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinifi-caţie SA„Agrovin Bulboaca", CAP „Basarabia", SA „Dionysos Me-reni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVER-SALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşească".

    La originea succeselor obţinute totdeauna s-a aflat administraţia publică locală prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul, ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

  Cu înalta consideraţiune Barbăroşie Alexandru preşedintele raionului Anenii Noi.

Calendar

« July 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]