User Registration

or Cancel
Ora: 12:27
Tuesday, 03 July 2018 09:08

Anunţ de angajare

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante: 


   Şef Direcţie Finanţe

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei: sistematizarea veniturilor şi cheltuielelor bugetului raionului.Organizarea şi asigurarea elaborării şi aprobării bugetului raionului şi bugetului raional .Administrarea executării bugetului raionului.

Sarcinile de bază:

-Examinarea sistematică a datelor privind dezvoltarea social-economică a raionului,culegerea informaţiei necesare pentru elaborarea bugetului raional.

-Elaborarea pronosticului bugetului raionului,bugetului raional în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor şi conform principiilor de bază ale bugetului statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor.

-Asigurarea funcţionarea instituţiilor publice finanţate din bugetul raional.

Șef serviciu relații funciare și cadastru

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:coordonarea reglementării regimului proprietății funciare și ținerea cadastrului funciar raional întru promovarea politicii statului în domeniul relațiilor funciare și cadastru

Sarcinile de bază:

Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare în cadrul raionului,coordonarea la nivel raional a activităților de delimitare a terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și a statului.

 

 Condiţii de participare la concurs:


   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;

 

 Şef Direcţie Finanţe -  studii superioare de specialitate ( Finanţe şi buget);
   - Minimum 3 ani de experienţă profesională în domeniu;

 

 Şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru - studii superioare de specialitate ( relaţii funciare şi cadastru);

  -  Minimum 1 an de experienţă profesională în domeniu;

 

Condiţii de participare pentru ambele funcţii:

   -Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs care va conţine:


   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv;
   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

 

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs- 03  august 2018
Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208, Cancelaria,Şef Serviciu resurse umane,Aurelia Lungu.
Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20/

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public

– Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Legea nr.355-XVI din 23 decembrie,2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Legea organic nr.155din 21 iulie,2011 privind aprobarea Clasificatorul unic al funcţiilor publice.

 Legislaţia specială

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea

administrativă

Legea 847-XII.din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.

Legea 397-XV din 16 octombrie,2003 privind finanţele publice locale.

Legea Nr.1247 din  22.12.1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar

 

 

Published in Actual

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« July 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]