User Registration

or Cancel
Ora: 11:39
Thursday, 07 November 2019 12:09

ANUNŢ

CONCURS!!!

Direcția Asistența Socială și Protecția a Familiei Anenii Noi

Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante: 
lA Centrul de Reabilitare și integrare  socială

 Anenii Noi (sediul str. Suvorov.59 Anenii Noi)

funcțiile de

 

  Pedagog Social  al Centrului de Reabilitare (2 unități)

 

  Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;

-         Fișa medicala

-         Domiciliu permanent în RM;
   -   Studii superioare/masterat de specialitate  ( Pedagogie generala, psihologie, psihopedagogie, asisten
ță socială);
   -   Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

-         Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
   -   Cunoaşterea limbii de stat;
   -   Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel)

 

 Dosarul  de concurs care va conţine:

 

   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respective (Curriculum Vita SV);
   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;

-      Certificat medical

 

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs  22 noiembrie 2019

 

După informaţii necesare de adresat la:

Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială Anenii Noi, 

or. Anenii Noi, str.Suvorov A,59.

Telefon 0-265-2-23-59, 068506638

Responsabil de colectarea dosarelor -  Balan Svetlana, manager Centru.  

 

 

Bibliografia concursului

 

 

* Legea nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţia de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”;

* Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 28.04.2006 Pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar”,

* Convenţia cu privire la drepturile copilului (cu modificările rezoluţiei Parlamentului Republicii Moldova nr. 408-XII din 12.12.1990),

* Codul Familiei al RM

CONCURS!!!

Direcția Asistența Socială și Protecția a Familiei Anenii Noi

Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante: 
lA Centrul de Reabilitare și integrare  socială

 Anenii Noi (sediul str. Suvorov.59 Anenii Noi)

funcțiile de

 

  Psiholog  al Centrului de Reabilitare (0,5 unitate)

 

  Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;

-         Fișa medicala

-         Domiciliu permanent în RM;
   -   Studii superioare/masterat de specialitate  ( psihologie, psihopedagogie);
   -   Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

-         Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
   -   Cunoaşterea limbii de stat;
   -   Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel)

 

 Dosarul  de concurs care va conţine:

 

   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respective (Curriculum Vita SV);
   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară;

-      Certificat medical

 

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs  22 noiembrie 2019

 

După informaţii necesare de adresat la:

Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială Anenii Noi, 

or. Anenii Noi, str.Suvorov A,59.

Telefon 0-265-2-23-59, 068506638

Responsabil de colectarea dosarelor -  Balan Svetlana, manager Centru.  

 

 

Bibliografia concursului

 

 

* Legea nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţia de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”;

* Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 28.04.2006 Pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar”,

* Convenţia cu privire la drepturile copilului (cu modificările rezoluţiei Parlamentului Republicii Moldova nr. 408-XII din 12.12.1990),

* Codul Familiei al RM

 

 

Published in Actual

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]