User Registration

or Cancel
Ora: 10:52
Wednesday, 17 April 2019 20:06

Anunţ

Centrul militar teritorial Căuşeni anunţă  concurs  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă în Secţia administrativ-militară Anenii Noi:                               Specialist superior.

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

          Contribuirea la organizarea activităţii secţiei administrativ-militare prin determinarea priorităţilor şi politicii în domeniul  recrutării şi încorporării cetăţenilor în serviciul militar în termen.

Sarcinile de bază:

           1. Elaborarea politicilor cu privire la planificare şi realizarea cerinţelor în vigoare                       privind organizarea  procesului de recrutare şi încorporare a tinerilor.

          2. Participarea la activităţile de organizare a încorporării cetăţenilor în serviciul militar în termen şi repartizarea acestora în unităţile militare.

          3.  Selectarea candidaţilor pentru instruire în instituţiile militare de învăţămînt.

          4. Organizarea şi desfăşurarea activităţiilor psihopedagogice de studiere şi selectare a recruţilor pentru îndeplinirea serviciului militar în termen.

      Condiţii de participare la concurs:  

   - Cetăţean al Republicii Moldova;
   - Domiciliu permanent în Republica Moldova;
   -
Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul resurselor umane,  

     administraţiei publice,drept, psihologie;
   - Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe de operare la calculator: (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

        Dosarul  de concurs care va conţine:
   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul  

     respectiv;   

   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs - 02 mai 2019
Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi, str. Suvorov, nr.19

Secţia administrativ-militară Anenii Noi. Relaţii  la tel./fax  0265 2-10-90, 0265 2-23-23;

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

   funcţionarului public

– Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

   funcţionarului public

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor   

   Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  

   public

 • Acte normative în domeniul administrativ-militar

– Legea nr. 1245–XV din 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei

– Hotărîrea Guvernului nr.864 din 17 august 2005, Regulamnetul cu privire la 

 

   încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen

Published in Actual

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]