User Registration

or Cancel
Ora: 8:45

Important

21 February 2020

 La data de 21 februarie 2020 Cancelaria de Stat cu suportul proiectului Uniunii Europene "Sprijin

20 February 2020

La data de 19.02.2020 a avut loc ședința de lucru în teritoriu a conducerii raionului,

20 February 2020

În conformitate cu planul elaborat împreună cu dl președinte Ion Vicol, azi, 19 februarie, am

17 February 2020

Maternitatea spitalului raional Anenii Noi este de ceva timp o oază a Europei în orașul

17 February 2020

Gala excelenței în domeniul culturii a reunit în sala  Casei raionale personalități marcante ale culturii

14 February 2020

  Într-o vizită de lucru în teritoriu astăzi, 14 februarie 2020 a fost  dlui Serghei Pușcuță,

14 February 2020

La data de 13.02.2020 conducerea raionului împreună cu colaboratorii Serviciului Agricultură și ai Direcției Deservire

14 February 2020

Ediția a VIII-a concursului dedicat creației lui Grigore Vieru -”Ramule, neamule 2020” a reunit

13 February 2020

În perioada 13-16 februarie la MOLDEXPO are loc ediția curentă a expoziției naționale de

13 February 2020

La data de 12.02.2020 în incinta Casei Raionale de Cultură Anenii Noi, a avut loc

Previous
Next
 • 21 February 2020
  Seminar de instruire a primarilor şi secretarilor
 • 20 February 2020
  Parc industrial - noi locuri de muncă la Hîrbovăț
 • 20 February 2020
  Vizita la gimnaziile Chirca și Botnărești
 • 17 February 2020
  Maternitatea spitalului raional - o oază a Europei în orașul nostru
 • 17 February 2020
  Gala excelenței în domeniul culturii
 • 14 February 2020
  Vizita dl Serghei Pușcuță, viceprim – ministru, Ministru al Finanţelor în raionul Anenii Noi
 • 14 February 2020
  Întreprinderi de nivel european - mîndria raionului nostru
 • 14 February 2020
  Ramule, neamule 2020
 • 13 February 2020
  Promovarea raionului e o misiune a administrației de nivelul II
 • 13 February 2020
  Lucrătorii din domeniul culturii - auziți de consiliul raional

Actual

Galerie Foto

galeriegaleriegaleriegaleriegaleriegalerie

Evenimente

Thursday, 01 August 2019 14:09

Anunț

 

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante: 

Specialist principal,Direcția    economie și dezvoltare regională.

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

          Elaborarea proiectelor, atragerea de investiţii în dezvoltarea locală

Sarcinile de bază:

Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţin de atragerea  investiţiiilor.

Participarea la determinarea direcţiilor prioritare şi elaborarea strategiilor şi programelor  privind dezvoltarea social-economică a raionului pe termen mediu şi lung;Colaborează şi furnizează  consultantului informaţiile solicitate privind proiectele implementate.

      Studii superioare in domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Cunoașterea limbii engleze

Specialist principal,Serviciu juridic

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

    asigurarea juridică a activităţii autorităţii şi respectarea uniformă a legislaţiei, sarcinile principale fiind asigurarea prin mijloace juridice a respectării legislaţiei în activitatea Aparatului Președintelui.

Sarcinile de bază

elaborează proiecte de dispoziții  ale preşedintelui raionului, precum şi a altor acte normative, elaborate de autoritatea administraţiei publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora;

- vizează  dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;

- reprezintă în modul stabilit, interesele Aparatului Președintelui,Consiliului raional în instanţele judecătoreşti şi în alte organe;

  Studii superioare in domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Specialist  superior ,Secția resurse umane audiență și protocol

 1.  Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:Asigurarea şi participarea la desfăşurarea şedinţelor, conferinţelor, meselor rotunde şi altor măsuri desfăşurate de  preşedintele raionului,asigurarea lucrului organizatoric de audiere a cetățenilor,gestionarea resurselor interne de informație.

 Sarcinile de bază:primește și înregistrează solicitările privind informațiile de interes public,soluționarea lor.

Studii superioare  ;
   - Minimum 6 luni  de experienţă ;

Specialist principal,auditor-intern:

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional

Sarcinile de bază:

Acordă consultanțăpreședintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional,propune măsuri ,soluții de îmbunătățire a activității subdiviziunilor Consiliului raional

Șef Secție financiară:

Sarcinile de bază:

1.    Raportarea angajamentelor bugetare şi legale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

2.Exercitarea controlului zilnic al operațiunilor efectuate prin casierie și asigură  încasarea la  timp a creanțelor.Lichidarea obligațiilor de plată,luînd măsuri pentru stabilirea răspunderilor atunci cînd este cazul.

 

Studii superioare  ;
   - Minimum 1an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare  ;
   - Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs care va conţine:
   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv;
   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Contabil-Casier.Serviciul financiar

Sarcinile de bază:

2.    Raportarea angajamentelor bugetare şi legale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

2.Exercitarea controlului zilnic al operațiunilor efectuate prin casierie și asigură  încasarea la  timp a creanțelor.Lichidarea obligațiilor de plată,luînd măsuri pentru stabilirea răspunderilor atunci cînd este cazul. Ținerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati prin casierie.

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs -   15 august,2019
Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208, Secția resurse umane audiență și protocol,

Şef Secție resurse umane audiență și protocol, Aurelia Mihailov.
Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20/

 

 

 

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica

Moldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea

administrativă

 

Published in Actual

Consiliul raional Anenii Noi a fost astăzi gazda seminarului de instruire a asistenților sociali și angajaților din bibliotecile publice din raion. Activitatea a fost inițiată la solicitarea Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat și Asociația Para-Juriștilor din Republica Moldova în cadrul proiectului ”Comunități abilitate juridic și dezvoltarea rețelei de para-juriști ai ANPM-etapa II”.

Subiectul abordat în cadrul seminarului a fost axat pe funcția para-juristului în comunitatea locală, care sunt avantajele și obligațiunile acestuia, cine poate fi angajat în această funcție și cum este remunerat pentru prestația sa.

Subiectul discuției a trezit un interes vădit pentru participanții la acest seminar, fapt confirmat prin necesitatea creării unor asemnea servicii în comunitățile raionului.

Published in Social
Thursday, 01 August 2019 08:24

Anunț

Published in Actual

Social

Economic

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« August 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]