User Registration

or Cancel
Ora: 10:18
Monday, 13 January 2020 15:47

Anunț

Preşedintele al raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

1. Specialist principal, Direcția economie și dezvoltare regională

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Elaborarea proiectelor, atragerea de investiţii în dezvoltarea locală

Sarcinile de bază:

-  Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţin de atragerea  investiţiilor;

-  Participarea la determinarea direcţiilor prioritare şi elaborarea strategiilor şi programelor  privind dezvoltarea social-economică a raionului pe termen mediu şi lung;

-  Colaborează şi furnizează  consultantului informaţiile solicitate privind proiectele implementate;

-  Înregistrarea contractelor de achiziții publice încheiate în urma procedurii cererii ofertelor de prețuri

           Condiții de participare la concurs:

 - Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

2.  Specialist superior, Secția construcții

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

 -  realizarea politicii statului în domeniul construcțiilor;

Sarcinile de bază:

-   implementarea politicii de stat și a actelor normative ale consiliului raional în domeniul drumurilor;

- participarea, în comun cu alte subdiviziuni ale administrației publice locale, la organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în domeniul  lucrărilor de construcție, reparație, modificare, transformare, consolidare și modernizare a drumurilor

-   implementarea elaborării și realizării lucrărilor de construcție, reparație, modificare, transformare, consolidare și modernizare a drumurilor;

     Condiții de participare la concurs:

 - Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

3. Specialist principal, auditor-intern

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional

Sarcinile de bază:

Acordă consultanță președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional, propune măsuri, soluții de îmbunătățire a activității subdiviziunilor Consiliului raional.

     Condiții de participare la concurs:

 - Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

4. Șef Serviciu tineret și sport

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Realizarea politicii de stat în domeniul tineretului

Sarcinile de bază:

Posedarea și utilizarea informațiilor cu privire la situația culturală sportivă,economică a tineretului în raionul Anenii Noi. Desfășurarea de programe și activități a tinerilor și implicarea lor în viața raionului.

     Condiții de participare la concurs:

 - Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

Condiţii de participare la concurs:

   - Cetăţean al RM;

   - Domiciliu permanent în RM;

   - Studii superioare ;

   - Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

   - Cunoaşterea limbii de stat;

   - Cunoştinţe - calculator (Word, Excel, internet).

 

  Dosarul  de concurs care va conţine:

   - Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;

   - Copia buletinului de identitate;

   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);

   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

 

Data limită la care poate fi depus  dosarul de concurs  -   03 februarie 2020.

Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or. Anenii Noi, str. 31 August,4, et. II, bir.208, Serviciul juridic. Specialist principal-jurist, Elena Bumbu.

Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova

• Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

– Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

– Legea  nr. 215 din  29.07.2016 cu privire la tineret

Published in Actual
Monday, 13 January 2020 13:45

GALA TINERETULUI 2019

Cei mai activi tineri din raion au fost menționați pe final de an în cadrul ”Galei tineretului”, organizată la varnița cu sprijinul Consiliului raional Anenii Noi.
Laureații s-au ales cu diplome și premii, inclusiv bănești, din partea organizatorilor.
Iată lista laureaților, pe categorii:
Laureat la categoria „Cel mai activ voluntar al anului 2019”:
Gorea Dorin
Osadcii Nicolai
Caproș Vladimir
Popova Adriana
Sîrbu Constantin
Caragacean Iulian
Pantelei Mihaela
Bebea Adrian
Leu Ana
Vîzîi Aniela
Todica Nina
Pociumban Camelia
Renchez Daniela
Ursuleac Mihaela
Țurcan Dan-Cătălin
Moraru Dumitru
Laureat la categoria ”Cel mai bun proiect”:
Bondarciuc Diana
Bondarciuc Daniel
Laureat la categoria”Cel mai bun plan de afacere”:
Rotaru Veronica
Serbov Cristina
Urîta Silviu
Bragari Stanislav
Bragari Gheorghe
Coteț Nicolai
Laureat la categoria”Cel mai activ coordonator de voluntari ai anului 2019”:
Renchez Neonila
Guzo Tatiana
Laureat la nom categoria”Cel mai activ Consiliul Local”:
CLT ”Cobusca Nouă”
CLT ”Cobusca Veche”
CLT ”Geamăna”
CLT ”Hîrbovăț”
Evenimentul ”Gala Tineretului 2019” a fost realizat de Asociaţia de Tineret „Şansa” în parteneriat cu Consiliul raional Anenii Noi, primăria Varnița, Fondul pentru Tineri Varniţa, Centrul de Tineret Anenii Noi, Consiliul Raional de Tineret Anenii Noi, din resursele acordate și Centrul de Tineret Anenii Noi și Suedia.
Svetlana Budiștean

Published in Evenimente
Monday, 13 January 2020 11:59

GALA LAUREAŢILOR SPORTIVI 2019

Sportivii din raion apreciați ca de obicei!
Cei mai buni sportivi ai raionului Anenii Noi au fost premiați azi în cadrul Galei laureaților anului sportiv 2019. În sala mare a consiliului raional s-au adunat cei care au dus faima țării și raionului departe, în alte țări și pe alte continente.
La evenimentul organizat în parteneriat cu Școala sportivă Anenii Noi, au participat președintele raionului, dl Ion Vicol și vicepreședintele de profil, dl Octavian Zelinski.
Tradițional, sportivii și antrenorii au fost menționați pe secțiuni, cu diplome și premii bănești.
• Proba ATLETISM
• Proba JUDO
• Proba BOX
• Proba FOTBAL
• Proba LUPTE LIBERE
• Proba SAMBO
• Proba KAYAK-CANOE
În alocuțiunea sa, președintele raionului a menționat că sportul a fost, este și va fi susținut de consiliul raional, în cuts de elaborare fiind și un regulament care ar permite acordarea unor forme de susținere semnificativă pentru sportivii medaliați la campionatele internaționale și naționale.
Pe toată durata Galei Centrul de Creație a Elevilor Anenii Noi a aaasigurat un program artistic exceptional.
Iată campionii noștri
Morari Ion - Locul - 3 la Campionatul Moldovei Lupta liberă
Zmeu Ștefan- Locul - 3 la Campionatul Moldovei Lupta liberă
Larionov Dorin - Locul - 3 la Campionatul Moldovei Lupta liberă
Scutari Liliana - Campioana R.Moldova Judo
Scutari Liliana - Campioană a Republicii Moldova Sambo
Neriuța Cătălina - Locul 2 Republica Moldova Sambo
Croitor Octavian - Campioană a Republicii Moldova Sambo
Ghereg Marina - Campioană a Republicii Moldova Triatlon forță
Telembici Alina - Campioană a Republicii Moldova Triatlon forță
Scurtu Irina - Campioană a Republicii Moldova Triatlon forță
Volontir Daniil - Campion Republica Moldova Triatlon forță
Plotnic Petru - Campion al Republicii Moldova Triatlon forță
Dadu Maxim - Locul 2 Republica Moldova Triatlon forță
Calmîc Anatolie - Campion al Republicii Moldova Triatlon forță
Scutari Ion - Locul 2 Republica Moldova Triatlon forță
Berzoi Ion - Locul 3 Campion al Republicii Moldova Triatlon forță
Stratievschii Ilie - Campion al Republicii Moldova Atletism
Burlacu Arina - Campioană a Republicii Moldova Atletism
Parfeni Maxim Locul 2 Republica Moldova Atletism
Iordan Adrian - Campion al Republicii Moldova Atletism
Vasilachi Carolina - Campioană a Republicii Moldova Atletism
Vasilachi Ilie - Campion al Republicii Moldova Atletism
Zgurschi Dana - Campioană a Republicii Moldova Atletism
Salcuțan Alina - Locul - 2 Republica Moldova Caiac/canoe
Salcuțan Alexei - Campion al Republicii Moldova Caiac/canoe
Agarista ȘSAN - Campioană a Republicii Moldova, Deținătoarea CUPEI Moldovei, Campioana Moldovei la Futsal și participantă la LIGA Campionilor UEFA Fotbal Fem
ȘSAN U-13 - Campioană a Republicii Moldova Fotbal Feminin
PREMIANȚI LA COMPETIȚII INTERNAȚIONALE 
Plamadeala Ana - Campioană a Republicii Moldova, Locul - 4 Campionatul EUROPEI, CAMPIOANĂ MOMDIALĂ Caiac/canoe
Sterpu Victor - Campion al Republicii Moldova. Campion EUROPEAN. LOCUL - 3 la Campionatul MONDIAL Sambo 
Calmîc Dumitru - Campion al Republicii Moldova, CAMPION EUROPEAN. LOCUL - 2 Campionatul LUMII Triatlon forță
Domente Pavel - Campion al Republicii Moldova, Locul 5 la Campionatul EUROPEI Lupta liberă
Gavriluța Victor - Campion al Republicii Moldova, Locul 5 la Campionatul EUROPEI Lupta liberă
Tăranu Mihail - Campion al Republicii Moldova, LOCUL 3 la Campionatul EUROPEI Box
CR Anenii Noi

Este posibil ca imaginea să conţină: 6 persoane, oameni în picioare, nuntă, costum şi interior

Published in Evenimente

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« January 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]