User Registration

or Cancel
Ora: 10:33
Thursday, 09 January 2020 15:30

Consultări publice

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

       Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 09 ianuarie 2020

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la corelarea bugetului  raional aprobat pentru  anul 2020 cu Legea  Bugetului de Stat

Scopul proiectului este corelarea bugetului raional pentru anul 2020.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este analiza sintezei de corelare a bugetului raional pentru anul 2020.

Prevederile de bază ale proiectului sânt:

                  Indicatorii generali și sursele de finațare  ale Bugetului Raional

 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență în gestionarea banilor publici.

Impactul estimat al proiectului de decizie este creșterea încrederii în gestionarea corectă a banilor publici.

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

 În temeiul art.43 al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare, art.24 al Legii nr.397/2003 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare şi Legii nr.181/2014 privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale.

   Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 19.01.2020, pe adresa dnei BOICU Cristina - șef Direcția Finanțe, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265  2 48 06

sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, Direcția Finanțe.

Proiectul deciziei ”Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2018şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/ sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi, situat pe adresa :

                                MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 09 ianuarie 2020,

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru subvenționarea cantinei de ajutor social”.

 

Scopul proiectului este repartizarea mijloacelor financiare.

 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este alocarea mijloacelor financiare pentru subenționarea cantinei de ajutor social.

 

Prevederile de bază ale proiectului sânt: asigurarea protecției sociale a persoanelor în etate și cu disabilități.

 

 Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Susținere a Populației .

 

Impactul estimat al proiectului de decizie este creșterea încrederii în gestionarea corectă a banilor publici.

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea Republicii Moldova nr.827-XIV din 18.02.2000 cu privire la fondul de susținere a populației, Legii nr.81-XI din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social, Legii nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privnd finanțele  publice locale

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 19.01.2019, pe adresa dnei Bunescu Zinaida - șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, pe adresa electronică:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 41 00 sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, DASPF.

Proiectul deciziei Cu privire la  distribuirea mijloacelor financiare pentru subvenționarea cantinei de ajutor socialşi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/ sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi, situat la adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi.

 

 

 

 

 

Published in Actual

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« January 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]