User Registration

or Cancel
Ora: 10:11
Friday, 23 October 2020 12:54

ARATUL

 

    Trebuie respectată adâncimea de arat. Adâncimea arăturii este determinată de structura și textura solului, grosimea stratului fertil (arabil), tipul de sol, umiditatea solului, starea culturală a terenului (îmburuienare, resturi vegetale), perioada de executare, și în primul rând de planta ce se va cultiva. În funcție de aceste criterii adâncimile de arat se clasifică în:

• Arături superficiale, care se execută Ia 15-20 cm, pentru culturile de toamnă ce se seamănă pe soluri ușoare, lipsite de buruieni, cu resturi vegetale puține.

• Arătură normală - se execută la 18-22 cm pentru însămânțările din toamnă.

• Arătura adâncă - la 22-30 cm pentru culturile ce se însămânțează în primăvară.

Am relatat aceste aspecte agrotehnice nu pentru a face o pledoarie despre cum să executăm prima lucrare a solului, cea de bază, aratul, ci din dorința de a da un semnal și a-i face pe toți cei ce execută în aceste zile aratul să analizeze ei cum lucrează, cum respectă aceste cerințe minime și să îndrepte cât pot, din ceea ce ei nu realizează.

 

    

 

Published in Diverse

   

Sectorul zootehnic în raion  este o activitate importantă în complexul agroalimentar, care asigură necesitățile populației cu produse alimentare valoroase și de ne înlocuit. Cu toate acestea situația din sectorul respectiv nu este una îmbucurătoare, țăranii au sacrificat animalele din cauza lipsei de furaje.

  Din acest motiv, sectorul zootehnic a suferit, dinamica de dezvoltare este in scădere ,toate categoriile de animale au suferit schimbări în deosebi bovinele sunt în scădere cu aproximativ 20% a.2020 (s-au înregistrat 3411capete) decât în anul 2019 4538 capete) .

   În conlucrare cu crescătorii de vaci , Centrul pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor (CRARA) din s. Maximovca a  deschis 26 de  puncte de însăânțatre. Materialul semincer este procurat din Italia  cu productivitatea mamei de 9100 litri pe lactație, care deschide posibiliatatea majorării productivității în zi 20 lit de lapte și mai mult. La moment în raion avem vaci cu productivitatea de 40 lit pe zi.Colaboratorii secției agricultură, alimentație și implimentarea tehnologiilor avansate  în comun cu Institutul de Zootehnie și  Biotehnologie din s.Maximovca au elaborate rațiile și metodele de hrănire a animalelor cu nutreț disponibil luând în considerație condițiile meteorologice și seceta din acest an.

 

Published in Evenimente

Președintele raionului Ion VICOL a întreprins un șir de vizite de lucru în localitățile Botnărești, Chirca , Țînțăreni și Floreni în scopul verificării lucrărilor efectuate, cu suportul financiar al Consiliului raional.

La Botnarești s-au finalizat lucrările de construcție a porțiunii de drum, finanțat prin proiectul Drumuri bune în suimă de peste un milion de lei.

În s. Chirca, prin intermediul conducerii Primăriei, în persoana dlui Vitalie Crangaci, primarul localității, au fost alocate surse financiare din bugetul de stat în scopul realizării proiectului Zona de agrement, unde au început lucrarile de construcție a terenului sportiv. Prin intermediul proiectului Drumuri bune 2 , suma de peste 1 mil. lei nu este valorificată pe motiv că antreprenorul câstigător nu-și onorează obligațiunile, dar totuși până la finele anului urmează a fi finisate lucrările.

La Țînțăreni a fost realizat cu succes proiectul Drumuri Bune 2. Primăria Țînțăreni, ghidată de primarul Vadim Bulgari, în colaborare cu un grup de activiști, au reușit să înalțe în localitate o răstignire și să amenajeze o fântână, aceasta fiind un prilej de bucurie pentru locatarii străzii.

În s.Floreni s-au finalizat lucrările și s-a dat în exploatare terenul de minifotbal cu acoperire atrificială în ograda gimnaziului din localitate. La fel în plină desfășurare sunt lucrările de construcție a câtorva străzi din localitate pe o porțiune de aproximativ 2 km, prin intermediul proiectului Drumuri bune 2. Pe moment construcția unei zone de agrement în localitate este un obiectiv major pentru dl Ruslan Cretu, primarul s. Floreni.

 

Published in Diverse

 Perioada de semănat are o mare influență pentru viitoarea recoltă de grâu, întrucât prin aceasta se realizează o bună înfrățire a plantelor din toamnă, permițând în același timp și acumularea substanțelor de rezervă necesare în sezonul rece și o bună rezistență la iernare. Alegerea perioadei optime de semănat se face în funcție de temperatură, sol și zona de culturivare. Datele experimentale au reliefat ca cele mai bune rezultate se obțin atunci când în cele 40-50 de zile de la răsărire la intrarea în iarnă, când temperatura scade sub 5°C, se acumulează o sumă de grade de temperatura de 450-550°C. Aceasta corespunde cu începerea semănatului când temperatura aerului scade la 13-15°C și se încheie atunci când temperatura atinge valori de 8-9°C.  Sămânța de grâu pentru semănat trebuie să aparțină soiului recomandat în zonă și să îndeplinească toate condițiile unei plante riguroase. De calitatea seminței pentru semănat depinde densitatea culturilor la răsărire, înfrățire și vegetația plantelor. Sămânța trebuie să facă parte din categoria biologică: bază, elita, I-1, sau cel mult I-2 cu puritate biologică de 99,8%; 99,5%; 99%; puritate fizică de 98%, 99% și capacitate de germinare de peste 99%. Pentru a preveni atacul de boli și dăunători semințele de grâu se tratează obligatoriu înainte de semănat cu diferite substanțe fungicide sau insecto-fungicide. Din semințe netratate apare riscul obținerii unei recolte cu puternic grad de atac, recoltă care practic nu se mai poate valorifica. Înainte de a intra în iarnă planta de grâu trebuie să vegeteze timp 40-50 zile la temperaturi medii zilnice mai mari de 5°C. Pentru a putea rezista peste iarnă la acțiunea condițiilor nefavorabile plantelor trebuie să formeze doi trei frați și să acumuleze în nodul de înfrățire cantități mari de zaharuri și să-și dezvolte puternic rădăcinile embrionare. Rezistența grâului semănat mai târziu la iernare se reduce substanțial din cauza neparcurgerii de către plantă a procesului de călire, a înrădăcinării slabe, a neformării nodului de înfrățire.Densitatea la semănatul grâului. 200-250 kg/ha de sămânță la 400-600 b.g/mpProducții normale se obțin atunci când la recoltare se asigură o densitate de 500-700 spice/mp. Aceasta se asigură prin însămânțarea a 400-600 boabe germinabile/mp. În funcție de valoarea biologică a acesteia, puritate, MMB și densitate, cantitatea de sămânță variază între 200 și 250 kg/ha. Adâncimea la semănat se stabilește în funcție de tipul și textura solului, de aprovizionarea cu apă la semănat și de energia germinativă, fiind cuprinsă între 4-7 cm. În condiții bune de umiditate se va însămânța la 4-5 cm, iar în solurile uscate la 6-7 cm.

 
Published in Diverse

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« October 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]