User Registration

or Cancel
Ora: 2:07

 

     La data de 27 februarie 2020 consilierii raionali  s-au convocat în  şedinţă ordinară a  Consiliului raional .

    Pe ordinea de zi a şedinţei au fost incluse 27 întrebări.  În sală au fost prezenţi 32 din cei 33 consilieri aleşi , angajaţi ai Consiliului raional, reprezentanţii serviciilor desconcentrate, serviciile descentralizate , primarii localităţilor, persoane fizice s.a. Şedinţa a fost prezidată de dl Cuflic Alexandru , consilier  raional. 

   S-au analizat mai multe chestiuni importante  cum ar fi: cu privire la activitatea Consiliului raional şi Aparatului preşedintelui raionului pentru anul 2019 şi sarcinile principale pentru anul 2020; executarea bugetului raional pentru anul 2019; cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020; cu privire la distribuirea mijloacelor financiare şi alte probleme  importante şi actuale pentru raionul Anenii Noi.

      

 

 

Published in Evenimente
Thursday, 27 February 2020 13:46

Anunț

    Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi,  anunţă  concurs  pentru  ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal

Secţia „ Elaborarea şi administrarea bugetului”.   

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei :

 Contribuirea la organizarea și asigurarea elaborării, aprobării, executării bugetului la compartimentul venituri.

 Sarcinile de bază :

- Asigurarea estimării veridice şi economic argumentată a veniturilor bugetelor locale.

- Contribuirea la elaborarea pronosticului bugetului raionului şi bugetului raional.

- Monitorizarea executării bugetului de ambele niveluri la venituri.

         Condiţii de participare la concurs :

- Cetăţean al Republicii Moldova;

- Domiciliu permanent în Republica Moldova;

- Studii superioare de specialitate (economist, finansist, contabil);

- Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil)  ;

- Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

- Cunoaşterea limbii de stat;

- Cunoaşterea Programelor Word, Excel.

           Conţinutul Dosarului de concurs:

- Formularul de participare (forma tipică);

- Copia buletinului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz);

- Copia carnetului de muncă.

    Documentele pentru participarea la concurs se vor prezenta  până la 17 martie 2020 la adresa : or.Anenii Noi ,str.31 August,4 , et.4 , bir.402 ,tel. 0-265-2-48-06.

 

   Bibliografia concursului  pentru ocuparea funcției temporar vacante -

          specialist principal Secția elaborarea și administrarea bugetului:

     - Constituţia Republicii Moldova.

 

Acte normative în domeniul serviciului public :

     - Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

     - Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public;

     - Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

     - Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

    - Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

 

Acte normative în domeniul de specialitate :

    - Legea nr.397 – XV din 16.10.2003 cu privire la finanţele publice locale;

    - Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;         

 

     Dosarul de concurs se depune până la 17 martie 2020 la adresa :

      MD-6501 , or.Anenii Noi,str.31 August,4 , et.4, bir.402.

     Relaţii la telefonul de contact : 0-265-2-48-06.

 

    Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi  anunţă  concurs  pentru  ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior

Secţia „ Elaborarea şi administrarea bugetului”.

 

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei :

 Contribuirea la elaborarea şi  administrarea bugetului raionului.

 Sarcinile de bază :

- Asigurarea estimării veridice  şi economic argumentată a cheltuielilor bugetelor locale.

- Contribuirea la elaborarea pronosticului bugetului raionului şi bugetului raional.

- Monitorizarea executării bugetului de ambele niveluri la cheltuieli.

         Condiţii de participare la concurs :

- Cetăţean al Republicii Moldova;

- Domiciliu permanent în Republica Moldova;

-Studii superioare de specialitate ( economist, finansist, contabil);

- Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil)  ;

- Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

- Cunoaşterea limbii de stat;

- Cunoaşterea Programelor Word, Excel.

 

           Conţinutul Dosarului de concurs:

- Formularul de participare (forma tipică);

- Copia buletinului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz);

- Copia carnetului de muncă.

    Documentele pentru participarea la concurs se vor prezenta  până la 17 martie 2020 la adresa : or.Anenii Noi ,str.31 August,4 , et.4 , bir.402 ,tel. 0-265-2-48-06.

 

   Bibliografia concursului  pentru ocuparea funcției temporar vacante -

          specialist superior Secția elaborarea și administrarea bugetului:

     - Constituţia Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public :

     - Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

     - Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public;

     - Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

     - Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

    - Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

 

Acte normative în domeniul de specialitate :

    - Legea nr.397 – XV din 16.10.2003 cu privire la finanţele publice locale;

    - Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.                   

 

     Dosarul de concurs se depune până la 17 martie 2020 la adresa :

      MD-6501 , or.Anenii Noi,str.31 August,4 , et.4, bir.402.

 

     Relaţii la telefonul de contact : 0-265-2-48-06.

 

     

Published in Actual

 

Nota informativă cu privire la executarea deciziilor CR (linkul de mai jos)

https://drive.google.com/open?id=13Wic97c55AAtmkqyQejnk_DXnjCIpvfO

Published in Actual

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« February 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]