User Registration

or Cancel
Ora: 10:28
Friday, 07 February 2020 14:56

Consultări publice

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice

a proiectelor de decizie propuse pentru Ședința ordinară a Consiliului raional  februarie 2020  

 

 1.  Proiectul de Decizie nr.01 

      Cu privire la activitatea Consiliului raional și  Aparatului președintelui raionului pentru anul 2019  și sarcinile principale  pentru anul 2020

      Raportor :  dl I.Vicol  - președintele raionului

2.     Proiectul de Decizie nr.02 

      Cu privire  la  executarea  bugetului raional pentru anul 2019

Raportor : dnaC.Boicu – şef  DF

3.     Proiectul de Decizie nr.03 

       Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020

             Raportor :  dna C.Boicu – şef  Direcţia Finanţe

4.Proiectul de Decizie nr.04

  Cu privire la  distribuirea  mijloacelor  financiare.

       Raportor :dnaC.Boicu – şef  DF

5.     Proiectul de Decizie nr.05

       Cu privire la aprobarea programului strategic de dezvoltare a drumurilor pentru anii 2020- 2020 și distribuirea  mijloacelor financiare pentru anul 2020.

        Raportor : dlV.Brinișter   – vicepreședintele raionului

6.     Proiectul de Decizie nr.06

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind susținirea elevilor dotați din instituțiile de învățământ general din raionul Anenii Noi

7.     Proiectul de Decizie nr.07

Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) în primăvara-vara a.2020

       Raportor:dl S.Filimonșef Secţia administrativ-militară a raionului Anenii Noi

8.   Proiectul de Decizie nr.8

        Cu privire la aprobarea  acordului de cooperare  între raionul Anenii Noi  şi  judeţul Arad, România

        Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

 Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

9.    Proiectul de Decizie nr.9

        Cu privire la modificarea Deciziei Consiliul raional Anenii Noi nr.07-31 din 07 februarie 2019

        Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

10.     Proiectul de Decizie nr.10

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Anenii Noi  nr.07-04  din 20.12.2018

Raportor: dl V.Coteț  - șef Serviciul Transport și Gospodărie

11.    Proiectul de Decizie nr.1

  Cu privire la instituirea comisiei pentru protecția dreptului copilului.

 Raportor: dne Z.Bunescu– Șef DASPF

12.    Proiectul de Decizie nr.12

  Cu privire la aprobarea statelor de personal a IMSP Centrelor de Sănătate din raion pentru anul 2020

 Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

13.        Proiectul de Decizie nr.13

  Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal a IMSP  

   Spitalul raional  pentru  anul 2020

  Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

14.         Proiectul de Decizie nr.14

Cu privire la vânzarea mijloacelor fixe (DE)
Raportor : dl  R.Moroşan – şef  DE

15.         Proiectul de Decizie nr.15

 Cu privire la transmiterea  în locațiune  a suprafețelor neutilizate

 Raportor: dl N.Usatîșef  IMSP  Spitalul raional  Anenii Noi    

16.        Proiectul de Decizie nr.16

        Cu privire la darea în locaţiune  a activelor neutilizate

        Raportor: dna T.Ermurachi  – șef Serviciul Agricultură

17.        Proiectul de Decizie nr.17

Cu privire la casarea  bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe  (IP L/T  ”Olimp” Puhăceni).

  Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

18.        Proiectul de Decizie nr.18

        Casarea  bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe ale Secției Cultură și Turism

  Raportor: dl D.Ciur – secretarul  Consiliului raional

19.        Proiectul de Decizie nr.19

Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Spitalul raional Anenii Noi

        Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

20.       Proiectul de Decizie nr.20

        Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP  CS Bulboaca

        Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

21.        Proiectul de Decizie nr.21

        Cu  privire la examinarea Prescripțiilor  Inspecției Financiare.                                                                                    

        Raportor : dl D.Ciur - secretarul Consiliului raional

22.        Proiectul de Decizie nr.22

        Cu  privire la modificarea și competarea unor decizii aprobate anterior.                                                                                          

        Raportor : dl D.Ciur - secretarul Consiliului raional

 

Recomandările pe marginea consultărilor publice  a proiectelor de decizie pot fi expediate până pe data de 21.02.2020, pe adresa dlui Dmitri Ciur – secretarul CR, pe adresa electronică: consiliul@anenii-noi, la numărul de telefon 0265-2 20 57 sau pe adresa:

 MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

 

Published in Actual

Astăzi, 07.02.2020 s-a desfășurat ședința de lucru cu primarii  satelor Delacău, Puhăceni și agenții economici din teritoriu. Ședința a fost ghidată de dl Ion Vicol,  Președintelui raionului Anenii Noi, cu participarea specialiștilor Consiliului raional și serviciilor desconcentrate din raion. 

Principalele probleme abordate au fost:

 1. AUAI „Acva Grup” Puhăceni -majorarea suprafețelor agricole  pentru irigare și majorarea volumului de apă pentru 80 de utilizatorii ;

2. Consolidarea terenurilor atribuite conform art.11  a Codului funciar,

3. Realizarea și asigurarea producției agricole.

În cadrul dezbaterilor s-a convenit organizarea și  desfășurarea unei mase rotunde cu  Conducerea raionului, primarii localităților date, agenții economici din industria extractivă și instituțiile de resor care eliberează acte pentru activitatea dată, în scopul soluționării problemelor ce țin de reparația drumului. 

 

 

Published in Economic
Friday, 07 February 2020 08:19

Anunț

 Specialist principal, auditor-intern

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional

Sarcinile de bază:

Acordă consultanță președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional, propune măsuri, soluții de îmbunătățire a activității subdiviziunilor Consiliului raional. 

Condiţii de participare la concurs:

   - Cetăţean al RM;

   - Domiciliu permanent în RM;

   - Studii superioare în domeniu ;

  - Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

   - Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

   - Cunoaşterea limbii de stat;

   - Cunoştinţe - calculator (Word, Excel, internet).

  Dosarul  de concurs care va conţine:

   - Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;

   - Copia buletinului de identitate;

   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);

   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită la care poate fi depus  dosarul de concurs  -   17 februarie 2020.

Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or. Anenii Noi, str. 31 August,4, et. II, bir.208, Serviciul juridic. Specialist principal-jurist, Elena Bumbu.

Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova

• Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

– Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

– Legea  nr. 215 din  29.07.2016 cu privire la tineret

 

Published in Actual

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« February 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]