User Registration

or Cancel
Ora: 1:55
Friday, 07 February 2020 14:56

Consultări publice

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice

 

1.        Proiectul de Decizie nr.01 pentru ședința din 25.06.2020

Cu privire la Raportul Secției Cultură și Turism privind problemele cu care se confruntă și soluțiile propuse.        

Raportor :dnul Moroșanu V. – şef, Secțiea Cultură și Turism

Coraportor : dl. O. Zelinski – vicepreședinte

2.        Proiectul de Decizie nr.02 pentru ședința din 25.06.2020

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020

Raportor : dna C.Boicu – șef, Direcția Finanțe

3.        Proiectul de Decizie nr.03 pentru ședința din 25.06.2020

Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional.                 

Raportor : dna C.Boicu – șef, Direcția Finanțe

4.        Proiectul de Decizie nr.04 pentru ședința din 25.06.2020

Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare.

Raportor : dna C.Boicu – șef, Direcția Finanțe

5.        Proiectul de Decizie nr.05 pentru ședința din 25.06.2020

Cu privire la darea în locațiune a încăperilor din incinta centrelor de sănătate.

Raportor : dl. O. Zelinski – vicepreședinte

6.        Proiectul de Decizie nr.06 pentru ședința din 25.06.2020

Cu privire la transmiterea  bunurilor proprietatea  statului Consiliului raional Anenii Noi

Raportor : dl. R. Moroșan – șef Direcția educație

7.        Proiectul de Decizie nr.07 pentru ședința din 25.06.2020

Cu privire la aprobarea rețelelei de clase și contingentului de elevi pentru anul școlar 2020-2021

Raportor : dl. R. Moroșan – șef Direcția educație

8.         Proiectul de Decizie nr.08 pentru ședința din 25.06.2020

Cu privire la aprobarea unor regulamente de organizare a concursurilor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2020

Raportor : dna O. Rusu - șef Serviciu tineret și sport

9.         Proiectul de Decizie nr.09 pentru ședința din 25.06.2020

 

Cu privire la aprobareaRegulamentului de menționare financiară a performanțelor în activitatea sportivă a raionului Anenii Noi

Raportor : dna O. Rusu - șef Serviciu tineret și sport

10.   Proiectul de Decizie nr.10 pentru ședința din 25.06.2020

Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a Consiliului raional Anenii Noi

Raportor : T. Ermurache – șef Secția agricultură și alimentație

11.   Proiectul de Decizie nr.11 pentru ședința din 25.06.2020

Cu privire la transmiterea către Consiliul sătesc Floreni a clădirii Centrului de Sănătate Floreni

Raportor : O. Zelinski – vicepreședinte

12.   Proiectul de Decizie nr.12 pentru ședința din 25.06.2020

Cu privire la transmiterea către Consiliul sătesc Floreni a construcției nefinalizate Școala Floreni

Raportor : O. Zelinski – vicepreședinte

13.   Proiectul de Decizie nr.13 pentru ședința din 25.06.2020

Cu privire la defalcările din profitul net al Întreprinderilor Municipale în bugetul  raional al Consiliului  raional Anenii  Noi

Raportor : D.Ciur - secretarul  Consiliului  raional

14.    Proiectul de Decizie nr.14 pentru ședința din 25.06.2020

Cu privire la transmiterea în gestiune economică a imobilului

Raportor : dnaT. Ermurache – șef Secția agricultură și alimentație

15.    Proiectul de Decizie nr.15 pentru ședința din 25.06.2020

Cu privire la casarea  bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe ale IP LT ” Mihai Eminescu or. Anenii Noi”

Raportor : dl. R. Moroșan – șef Direcția educație

16.   Proiectul de Decizie nr.16 pentru ședința din 25.06.2020

Cu privire la la casarea  bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe ale IMSP CS Varnița

Raportor : dl. Gh. Beșelea - șef  IMSP CS Varnița

17.   Proiectul de Decizie nr.17 pentru ședința din 25.06.2020

Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe de la balanța Consiliului raional Anenii Noi  la balanța Instituțiilor Publice din raion

Raportor : dnaCaraseni L. - șef secția administrtiv financiară

18.   Proiectul de Decizie nr.18 pentru ședința din 25.06.2020

Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi

Raportor : dl D.Ciur – secretarul  Consiliului  raional

19.   Proiectul de Decizie nr.19 pentru ședința din 25.06.2020

Cu  privire  la completarea și modificarea unor decizii.

Raportor : dl D.Ciur – secretarul  Consiliului  raional

20.   Proiectul de Decizie nr.20 pentru ședința din 25.06.2020

Cu  privire  la examinarea cererii prealabile dlui Moroșanu Vasile

 

Raportor: dnaE.Bumbu - jurist Consiliul raional

Recomandările pe marginea consultărilor publice a proiectelor de decizie pot fi expediate  pe adresa dlui Dmitri Ciur – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57 sau pe adresa:

 MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

 

Published in Actual

Astăzi, 07.02.2020 s-a desfășurat ședința de lucru cu primarii  satelor Delacău, Puhăceni și agenții economici din teritoriu. Ședința a fost ghidată de dl Ion Vicol,  Președintelui raionului Anenii Noi, cu participarea specialiștilor Consiliului raional și serviciilor desconcentrate din raion. 

Principalele probleme abordate au fost:

 1. AUAI „Acva Grup” Puhăceni -majorarea suprafețelor agricole  pentru irigare și majorarea volumului de apă pentru 80 de utilizatorii ;

2. Consolidarea terenurilor atribuite conform art.11  a Codului funciar,

3. Realizarea și asigurarea producției agricole.

În cadrul dezbaterilor s-a convenit organizarea și  desfășurarea unei mase rotunde cu  Conducerea raionului, primarii localităților date, agenții economici din industria extractivă și instituțiile de resor care eliberează acte pentru activitatea dată, în scopul soluționării problemelor ce țin de reparația drumului. 

 

 

Published in Economic
Friday, 07 February 2020 08:19

Anunț

 Specialist principal, auditor-intern

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional

Sarcinile de bază:

Acordă consultanță președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional, propune măsuri, soluții de îmbunătățire a activității subdiviziunilor Consiliului raional. 

Condiţii de participare la concurs:

   - Cetăţean al RM;

   - Domiciliu permanent în RM;

   - Studii superioare în domeniu ;

  - Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

   - Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

   - Cunoaşterea limbii de stat;

   - Cunoştinţe - calculator (Word, Excel, internet).

  Dosarul  de concurs care va conţine:

   - Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;

   - Copia buletinului de identitate;

   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);

   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită la care poate fi depus  dosarul de concurs  -   17 februarie 2020.

Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or. Anenii Noi, str. 31 August,4, et. II, bir.208, Serviciul juridic. Specialist principal-jurist, Elena Bumbu.

Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova

• Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

– Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

– Legea  nr. 215 din  29.07.2016 cu privire la tineret

 

Published in Actual

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« February 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]