User Registration

or Cancel
Ora: 1:44
Friday, 26 June 2020 12:09

ANUNŢ

 

A N U N Ţ !

Consiliul raional Anenii Noi anunţă desfăşurarea Concursului 

„Cel mai bun contribuabil

al anului 2019”

    În conformitate cu prevederile art.1 al Legii RM cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii  nr. 179 di 21.07.2016, la concurs participă agenţii economici  din teritoriu indifferent de  genul lor de activitate  practicat  şi forma organizatorico-juridică.

          Indicatorii economico – financiari solicitaţi pentru participarea la concurs:

-         Volumul lucrărilor realizate (vânzărilor) total, mii lei,

-         Volumul lucrărilor realizate (vânzărilor)  calculate în mediu la 1 salariat, mii lei

-         Numărul mediu scriptic de salariaţi, personae,

-         Salariul mediu al unui salariat lunar, lei,

-         Locuri de muncă noi create, unităţi,

-         Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidate, mii lei,

-         Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidat în mediu la un salariat, mii lei,

-         Suma defalcărilor în bugetul asigurarilor sociale şi a primelor de asigurare obligatory de asistenţă medical total, mii lei,

-         Suma defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale şi a primelor de asigurare obligatory de asistenţă medical total calculate în mediu la un salariat, mii lei,

-         Profit net(+), pierderi net(-), mii lei

-         Volumul investiţiilor, mii lei

-         Mobilitatea salariaţilor, %

-         Sponsorizări, mii lei

-         Restanţele la salariu, lei

-         Impozitul pe venit la salariu la angajat, lei

 

      Doritorii de a participa la concurs urmează să se adreseze la Direcţia  Economie şi Dezvoltare Regională (Consiliul raional, bir. 209, etaj. 2) pînă la data de 14 iulie 2020.

      Comisia raională pentru organizarea concursului va recepționa şi analiza cererile și documentele depuse de către solicitanţi, va determina învingătorii concursului şi va organiza festivitatea de decernare a distincţiilor și diplomelor.

          Învingători ai concursului, vor fi recunoscuţi agenţii economici, care au obţinut cele mai bune rezultate în activitatea lor pe parcursul anului 2019.

         Vă îndemnăm să participaţi activ la concurs!

                                                   Informaţii suplimentare puteţi obţine

                                                     la numărul de tel. 076739045                                                                                                                                                                                                                                      Parutenco Piotr

 

 

 

Published in Actual

 Azi, 26 iunie 2020,  în incinta Consiliului raional,  sub conducerea Preşedintelui raionului,  dl Ion VICOL,  s-a desfăşurat  şedinţa extraordinară a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale Anenii Noi,  la care au participat membrii Comisiei  , primarii din localităţile de pe malul r.Nistru şi agenţii economici deţinători de cariere din localităţile menţionate.

      Şedința a fost convocată în legătură cu avertizarea hidrologică emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat privind prognozarea creșterii nivelului de apă în bazinul râului Nistru.

      Mai detaliat la subiectul “ Evaluarea situaţiei operative în legătură  cu pericolul emitent de inundaţii, în urma ridicării nivelului râului Nistru “ a vorbit dl S. Mihailov, Şef Serviciu Prevenţie.

    Dl  Vitalie Ceban , şeful Secţiei Situaţii Excepţionale Anenii Noi,;  dl Valentin Brinişter,  vicepreşedinte al raionului Aneni Noi şi dl V. Jizdan , şef secţia construcţii Anenii Noi s-au expus la  întrebarea  nr. 2 din ordinea de zi a şedinţei  - “Evaluarea forţelor şi mijloacelor pentru intervenţii la preântâmpinarea inundaţiilor “. 

   “ Crearea rezervelor de materiale necesare pentru intrvenţiil la consolidarea digurilor”  este o altă chestiune  importantă discutată în cadrul şedinţei .

   La fel  s-a vorbit despre modul de amenajare a unor spații suplimentare pentru pacienții cu COVID.

  Conducerea raionului a menţionat că va examina situaţia în toate satele din lunca Nistrului şi după posibilitate va acorda ajutorul necesar autorităţilor publice locale.

 

 

Published in Evenimente

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« June 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]