User Registration

or Cancel
Ora: 10:02
Friday, 18 September 2020 12:53

Anunț funcție vacantă !

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea

                                                            funcţiei vacante:

Administrator al IP Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată

Scopul funcţiei:

Elaborarea, promovarea, înaintarea, implementarea și monitorizarea eficientă a programelor și serviciilor pentru tineret. 

Sarcinile de bază:

 

- exercită conducerea continuă şi eficientă a Instituţiei, în conformitate cu actele legislative, actele normative ale Guvernului Republicii Moldova, actele altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, Deciziile Consiliului raional şi actele cu caracter intern; 

 

- reprezintă Instituţia în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu alte  persoane

   juridice şi fizice;

- desfășoară acțiuni de atragere a fondurilor pentru asigurarea calitativă și eficientă a serviciilor prestate de instituție;

 

-  promovează voluntariatul în activitatea Instituției, în special al tinerilor implicați în proiecte de dezvoltare locală;

-  asigură transparenţa activităţii financiare a Instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- întreprinde acțiuni de susținere și promovare a participării tinerilor la diverse evenimente, întruniri naționale și internaționele;

- creează și dezvoltă partineriate, relații de conlucrare cu autoritățile publice, organizațiile societății civile, instituțiile naționale și internaționale preocupate de problemele tineretului;

- desfășoară  acțiuni de promovare a imaginii instituției.       

Condiții de participare la concurs:

-          Cetăţean al RM;

-          Domiciliu permanent în RM;

-          Neatingerea vârstei de pensionare;

-          Studii superioare;

-          Studiile  manageriale sunt un avantaj;

-          Minim 1 an de experienţă de lucru, preferabil în domeniul tineretului;

-          Cunoaşterea limbii de stat;

-          Cunoştinţe - calculator (Word, Excel, Internet, Power Point).

  Dosarul  de concurs care va conţine:

-          Formularul de participare, formă tipică, cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;

-         Copia buletinului de identitate;

-         Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);

-         Copia carnetului  de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioare;

-         Declarația pe propria răspundere privind antecedentelor penale sau contavenționale nestinse.

Data limită la care poate fi depus  dosarul de concurs – 

02 octombrie 2020, ora 17:00

 

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

MD 6501, or. Anenii Noi, str. 31 August 1989, 4,

et. II, bir.208, Serviciul resurse umane

Specialist principal- Olga Morari

Date de contact: tel./fax  0265 2-37-20

 

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova

• Acte normative din domeniul de specialitate:

 

-         Legea  nr. 215 /2016 cu privire la tineret;

 

-         Legea voluntariatului nr.121/2010;

 

-         Hotărârea de Guvern nr.1213/2010 privind aprobarea unor măsuri de susținere a activităților pentru tineret,

 

-         Hotărârea de Guvern nr. 1151/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor,
simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat;

 

-         Hotărârea de Guvern nr.1006/2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia;

 

-         ORDIN nr. 165/2017 al Ministerului  Tineretului și Sportului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi  pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor;

 

-         Ghid de reguli și principii de bază de scriere a unui proiect “ Cum scriu un proiect”;

 

-         Ghidul autorităților publice locale  “ Elaborarea proiectelor ”.

 

 

 

Published in Actual

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]