User Registration

or Cancel
Ora: 9:17
Admin

Admin


Consiliul judeţean Arad a aprobat, în cadrul şedinţei din 29 mai, acordul de parteneriat cu Consiliul raional Anenii Noi. Astfel, acest judeţ situat la extremitatea vestică a României, devine noul partener al raionului Anenii Noi – fapt de bun augur pentru administraţia raională inaugurată la 15 noiembrie 2019.
Parteneriatul cu Consiliul judeţean Arad a pornit de la un parteneriat educaţional stabilit între liceul „Mihai Eminescu” din Anenii Noi şi şcoala gimnazială cu acelaşi nume din Arad. Schimburile educaţionale – între pedagogi şi elevi – au evoluat în relaţii la nivel administrativ. Astfel, în luna ianuarie curent, la Arad s-a aflat în vizită vicepreşedintele raionului, Octavian Zelinski, dar şi o delegaţie de pedagogi şi elevi din raion, iar discuţiile avute cu conducerea Consiliului judeţean au dat speranţe pentru un parteneriat de viitor.
Astfel, la 27 februarie, legislativul raional a aprobat acordul de parteneriat cu entitatea administrativă din România, iar acum câteva zile omologii arădeni au aprobat şi ei acordul.
În scurt timp, în pofida epidemiei, va urma semnarea acordului de parteneriat, iar asta va deschide calea unei colaborări rodnice în toate domeniile – educaţional, cultural, de proiecte comune spre beneficiul locuitorilor noştri. 
Reamintim că în perioada 2017-2018 Consiliul raional Anenii Noi a semnat acorduri similare cu 4 consilii judeţene din România – Giurgiu, Vaslui, Neamţ şi Galaţi. Au urmat vizite de schimb de experienţă, participări la festivaluri, dar şi proiecte finanţate de 2 consilii judeţene – Vaslui (2,3 milioane de lei – reparaţia maternităţii, reparaţia intrării în spital şi achiziţia unei ambulanţe) şi Giurgiu (280 mii – achiziţia de costume pentru ansamblul de dans „Strămoşeasca” şi instrumente pentru fanfara de copii din Hîrbovăţ).

ANUNŢ

Friday, 05 June 2020 07:12

a  n  u  n  ţ

 

 

Miercuri, 10 iunie 2020, cu  începere  de  la  orele  1400

Dl Vladimir VITIUC

 

Deputat în Parlament

 

va desfăşura audienţa cetăţenilor în incinta sediului

 Consiliului  raional Anenii Noi(or.Anenii Noi, Piaţa 31 August nr.4,

etajul III, sala de şedinţe).

 

 

ANUNŢ

Friday, 05 June 2020 07:12

a  n  u  n  ţ

 

 

Miercuri, 10 iunie 2020, cu  începere  de  la  orele  1400

Dl Vladimir VITIUC

 

Deputat în Parlament

 

va desfăşura audienţa cetăţenilor în incinta sediului

 Consiliului  raional Anenii Noi(or.Anenii Noi, Piaţa 31 August nr.4,

etajul III, sala de şedinţe).

 

 

Şcoala sportivă Anenii Noi este instituţia raională care asigură, prin secţiile sale, activităţi sportive pentru elevii din instituţiile de învăţământ din raion.
În vederea efectuării unei radiografii complexe a problemelor din domeniul sportului, o comisie raională formată din vicepreşedintele raionului, Octavian Zelinski, Cristina Boicu, şefa Direcţiei finanţe, Olesea Rusu, şefa Serviciului tineret şi sport, din auditorul aparatului preşedintelui – Andrei Berzoi şi specialistul Direcţiei educaţie responsabil de sport – Marina Ciur, au efectueat un control multilateral al activităţii instituţiei.
Activitatea comisiei este reglementată prin dispoziţia preşedintelui raionului, dlui Ion Vicol. Domnia sa a dispus efectuarea controlului dat pentru a identifica problemele cu care se confruntă instituţia, dar şi soluţiile în vederea remedierii lor.
Au fost desfăşurate discuţii cu 26 de antrenori din 11 localităţi ale raionului, care desfăşoară antrenamente în cadrul următoarelor secţii ale şcolii sportive: fotbal, volei, baschet, triatlon forţă. dame, lupte libere, judo, atletism, box, caiac-canoe, etc. Fiecare din ei a completat un chestionar cu mai multe întrebări.
În paralel sunt efectuate şi verificări ale activităţii financiare (audit) a instituţiei: salarizarea, achiziţiile, executarea bugetului, etc.
Un raport complex asupra problemelor identificate va fi prezentat în cadrul următoarei şedinţe ordinare a consiliului raional Anenii Noi. Ceea ce putem sesiza la această etapă este faptul că mai mulţi antrenori au raportat necesitatea dotării secţiilor cu inventar, dar şi angajarea unui număr mai mare de antrenori, pentru a face faţă valului de copii care doresc să practice sportul în localităţile raionului.
Vom remarca şi exemple de bune practici, şi anume: implicarea mai multor administraţii locale în asigurarea bazei materiale pentru sport. Edificatoare sunt exemplele primăriilor Şerpeni şi Geamăna, care dispun de săli moderne de sport, ne bucură implicarea primăriei Roşcani în amenajarea unei săli de lupte (notă – ne referim la primăriile vizitate, deoarece şi în localităţile unde Şcoala sportivă nu are secţii există exemple de acest gen). Salutabilă implicarea acestor primari, care demonstrează prin fapte că sănătatea tinerei generaţii nu le este indiferentă.

Comisia de identificare a problemelor din domeniul culturii își continuă activitatea în teritoriu, cu vizite în Delacău, Puhăceni și Speia.
Alături de președinta comisiei educație, cultură, tineret și sport a consiliului raional - Olga Creciun - vicepreședintele raionului, Octavian Zelinski, a discutat cu primarii și angajații din domeniul culturii.
Printre problemele identificate:
- starea proastă a caselor de cultură și necesitatea reparațiilor acestor edificii;
- reducerea abuzivă a salariilor angajaților din cultură, de la 1 unitate până la 0,5 sau chiar 0,25 unități.

    Azi, 22 mai 2020, Consiliul raional Anenii Noi s-a întrunit în şedinţă extraordinară.  În cadrul sesiunii au fost propuse spre examinare 7 proiecte de decizii de importanţă primordială pentru raion.

     Printre acestea au fost corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2020 cu Legea Bugetului de Stat, modificarea bugetului raional pe anul 2020,  cât şi aprobarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional.

   Consilierii raionali s-au  pronunţat  referitor la distribuirea mijloacelor financiare pentru subvenţionarea cantinei de ajutor social, instituirea unităţilor de personal în Serviciul Social  "Asistenţă personală".

    Asupra proiectelor propuse spre examinare au fost adoptate decizii, care pot fi accesate pe pagina Web a Consiliului raional: anenii-noi.md.

       Şedinţa a fost prezidată de dna  Nelli Buruian, consilier raional. 

 


În conformitate cu decizia Consiliului raional și dispoziția președintelui raionului Anenii Noi, dlui Ion Vicol, o comisie formată din vicepreședintele raionului, Octavian Zelinski, președinta comisiei consultative educație, cultură, tineret și sport, Olga Creciun, președintele comisiei planificare, finanțe și buget, Serghei Plamadeala, șefa direcției finanțe, Cristina Boicu și specialistul în domeniul audit al consiliului raional, efectuează o radiografie a domeniului culturii în raion.
În acest context, membrii comisiei vor vizita localitățile raionului, vor discuta cu directorii caselor de cultură, cu conducătorii de colective, vor studia activitatea secției raionale cultură, a casei raionale de cultură.
Toate acestea - pentru a identifica în mod obiectiv problemele domeniului, neregulile admise, dar și pentru a propune, împreună cu angajații din domeniu - SOLUȚII.
Un raport amplu al activității comisiei va fi prezentat în cadrul următoarei ședințe ordinare a legislativului raional  în conformitate cu planul de acțiuni al Consiliului raional Anenii Noi.

 

Stațiunea tehnologico- experimentală Maximovca, având ca activitate producerea, păstrarea și comercializarea materialului biologic, vine în ajutorul sectorului zootehnic, prin promovarea și implementarea tehnologiilor avansate în creșterea animalelor de prăsilă. În sectorul zootehnic raional avem 2 complexe zootehnice SRL Holstein și SRL Agronatura, producere de lapte marfă. În dialog cu administratorul  Stațiunii tehnologico- experimentale Maximovca, dl Cociug Viorel, am convenit  spre o colaborare fructuoasă, în suportul sectorului privat din domeniul zootehnic.

Totodată, conducerea raionului a vizitat ÎS Centrul republican pentru ameliorarea și reproducția animalelor, unde au fost surprinși de tehnologia modernă, privind echipamentul tehnologic pentru păstrarea materialului seminal, privind însămînțarea artificială, ce are la bază dirijarea procesului de reproducere și păstrarea potențialului genetic înalt al animalelor.

 

Tamara Ermurachi,  

Șef Secția agricultură, alimentație și implementarea tehnologiilor avansate

 

 

Page 1 of 20

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« June 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]