User Registration

or Cancel
Ora: 3:15
Admin

Admin

La data de 20 ianuarie curent vicepreşedintele raionului, dl Valentin Brinişter însoţit de dna Tamara Ermurachi, şef secţia agricultură, alimentaţie şi implementarea tehnologiilor avansate au efectuat o vizită  de studiu la ferma de vaci SRL„Agro-Gogu” din s.Ruseni, unde lafinele lui 2020, Mihail Gogu, un antreprenor din raionul Anenii Noi, a procurat 110 vaci de super rasa Jersey. Sunt primele bovine Jersey dințară. Datorită calităţilor ce le prezintă: longevitate, vârsta reproductivă de la15 luni, 22-25 de litri de lapte pe zi  cu o grăsime de 5,92 la sută şi proteină de 4,12 la sută, toleranţă la diverse condiţii climatice, această rasă asigură crescătorului posibilităţi de obţinere a unor rezultate bune.

   În cadrul vizitei s-a discutat idea construcţiei în localitate o unei fabrici de procesare a laptelui şi obţinerea diverselor produse lactate de calitate superioară.

 

      Urăm succes agentului economic SRL„Agro-Gogu”

ANUNŢ

Tuesday, 19 January 2021 08:14

 

ANUNȚ

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi în baza  Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin  Hotărârea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009 Privind punerea

în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

PRELUNGEȘTE termenul concursului pentru  ocuparea funcţiei publice vacante de

 specialist principal al Secției „ Elaborarea şi administrarea bugetului”.

 

          I.  Scopul general al funcţiei: Contribuirea la elaborarea și administrarea bugetului raionului.

          II. Sarcinile de bază:

-   Asigurarea estimării veridice şi economic argumentate a veniturilor bugetului raional și bugetelor locale;

-   Asigurarea elaborării şi aprobării bugetului raionului şi bugetului raional la capitolul venituri;

-   Contribuirea la elaborarea pronosticului bugetului raionului/raional;

-   Monitorizarea și analiza executării bugetului de ambele niveluri la capitolul venituri .

        III.Condițiile pentru participare la concurs:

-   Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;

-   Dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;

-   Lipsa antecedentelor nestinse;

-   Cunoașterea limbii de stat;

-   Studii superioare de licență/masterat sau echivalente de specialitate ( economie, finanțe, contabilitate);

-   Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil);

-   Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

-   Cunoaşterea Programelor Word, Excel. 

              IV.Abilităţi: capacitățide lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, consultare, instruire, lucru în echipă. 

              V.Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistență la situații de stres.

              VI.Conţinutul Dosarului de concurs:

- Formularul de participare (forma tipică).

- Copia buletinului de identitate.

- Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz).

- Declarație pe propria răspundere privind depunerea Cazierului judiciar, conform cerințelor.

- Copia carnetului de muncă (după caz).

             VII.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs- 08 februarie 2021

                                                                ora 17.00.

             VIII.Locul depunerii documentelor: or.Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.409, tel. 0-265-2-28-41;

                                                            0-265-2-48-06.

            IX.Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor:

                 Bostan Tatiana, specialist principal  Direcția Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi.

 

Ziua Națională a Culturii

Friday, 15 January 2021 09:40

        Astăzi,   marcăm Ziua Națională a Culturii,  instituită prin Hotărârea Parlamentului RM din 12 aprilie 2012, zi în care este omagiat marele poet național Mihai Eminescu!
        Acest eveniment, ne oferă odată în plus, prilejul de a reflecta asupra stării de lucruri din domeniul culturii din raionul Anenii Noi, dar
și de a transmite un mesaj de apreciere, recunoștință și încurajare tuturor celor care muncesc în acest domeniu.
       În acest context, trebuie să con
știentizăm:  cultura nu aparține doar oamenilor care o reprezintă, ea aparține întregului popor. De aceea, domeniul culturii trebuie susținut atât de autorități, cât și de fiecare cetățean în parte și nu doar financiar, ci și prin prezența în sălile de concert, în biblioteci, muzee, etc. Doar prin Cultură ne vom propăși ca neam și națiune!!!
       Personal, şi în numele Consiliul Raional Anenii Noi, Vă exprim recunoștința profundă pentru munca Dumneavoastră de zi cu zi, pentru devotamentul față de profesie, ambiția creatoare  și dăruirea cu care Vă consacrați culturii.

   Să fiți mereu în lumina frumosului pentru a vă realiza aspirațiile!

 

 

Cu aleasă prețuire și considerație,

Președintele raionului Anenii Noi                       Ion VICOL

 

 

 

 

În fiecare an, la 15 ianuarie comemorăm  Ziua de naștere a Luceafărului poeziei naţionale Mihai Eminescu.

  Cu acest prilej, echipa Consiliului raional, în frunte cu preşedintele raionului Ion VICOL, elevi, profesori, oameni de cultură, iubitori de operă eminesciană  au  adus omagiu marelui poet, accentuând rolul pe care l-a avut în dezvoltarea literaturii românești și universale.

Evenimentul a început cu un recital de poezii și cântece prezentat de elevii Liceului. „A. Straistă” din Anenii Noi, după care programul a continuat cu  depunere de  flori la bustul poetului.

 

 

 

 

 

ANUNŢ

Monday, 04 January 2021 08:06

Anunţ

Monday, 04 January 2021 07:56

Felicitare

Thursday, 31 December 2020 10:25

    Clipe numărate ne mai despart până la sosirea Anului Nou 2021.  În acest context exprim sincere cuvinte de profundă gratitudine şi recunoştinţă în adresa funcționarilor publici și a cetățenilor care şi-au adus aportul, prestând servicii de calitate pentru locuitorii raionului.

     Vă adresez, călduroase felicitări cu prilejul Sfintelor sărbători de iarnă, Crăciunul  şi Anul Nou – 2021.

  Această perioadă binecuvântată întotdeauna a semănat în inimile oamenilor credință și speranță, ne-a îndreptat privirile spre noi înşine şi apropiaţi. Ne-a dat puterea de a face binele şi ne-a încurajat să mergem mai departe.

  Sunt convins că anul 2021 va fi un an al schimbării în bine pentru noi toți.
  În virtutea tradiţiei noastre creştine, haideţi să aprindem luminile pe bradul de Crăciun cu gânduri optimiste, haideţi să lăsăm la o parte toate provocările anului ce a trecut şi să începem noul an reânnoiţi, solidari în efortul de a face o țară mai prosperă.
   Vă urez tuturor un an generos, rodnic, plin de sănătate, prosperitate şi bunăstare, succese şi realizări pe măsura speranţelor, armonie bucurie, linişte şi căldură în

Sufletele, inimile şi casele Dumneavoastră.

  Vă doresc să vă bucurați de oamenii dragi care vă sunt alături, să vă gândiți cu dor la cei care sunt departe, să vă amintiți cu recunoștință de momentele plăcute pe care le-ați trăit în 2020 și toate aceste bucurii și amintiri să vă dea energia necesară pentru a păși cu încredere și speranță în anul care urmează.
  Fie ca Lumina Sacră şi miraculoasă a acestor sărbători să vă ocrotească, să vă călăuzească cugetul şi paşii  mereu şi pretutindeni. 

LA MULŢI ANI !

  Cu profund respect,
  Ion VICOL, Pre
ședintele raionului Anenii Noi

 

 

Convocat  în şedinţă ordinară, marţi, data de 22 decembrie 2020 , ora 10-00,  Consiliul raional Anenii  Noi a examinat  mai multe  chestiuni de importanţă  majoră pentru populaţia din teritoriu, inclusive a fost aprobat bugetul raionului pentru anul 2021.

     Şedinţa a fost  prezidată de dl Onofrei Andrei, consilier raional şi s-a desfăşurat în sala mare a Casei de Cultură raionale.

     În sală au fost prezenţi  28 din cei 33 consilieri raional, angajați ai

       Consiliului raional.

     În cadrul sesiunii au fost propuse spre examinare 30 proiecte de decizii.

 

Page 1 of 24

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« January 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]