User Registration

or Cancel
Ora: 9:52
Admin

Admin

Anunţ funcţie vacantă

Thursday, 19 March 2020 10:24

                                                                           

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist  superior  secţie administrativ-militară (l.d.p. Anenii Noi) Centrul militar teritorial Căuşeni

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Centrul militar teritorial Căuşeni anunţă concursul pentru următoarea funcţie publică vacantă:

 

Secţie administrativ-militară (l.d.p. Anenii Noi)

Specialist -superior                         - 1 unitate

 

Domeniul de activitate                    - administrativ-militar

 

Tip de angajare                     - determinat

 

 Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, 06 aprilie 2020, orele 16-00. Concursul va avea loc pe data   09 aprilie 2020.

 

 Locul desfăşurării concursului:

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante în cadrul Ministerului Apărării:

- or. Căuşeni, str.Mateevici 21, Serviciu resurse umane,

 tel.: 024322323, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

- Lişcenco Galina, şef serviciu resurse umane, Centrul militar teritorial Căuşeni, tel.: 024322323, adresa: or.Căuşeni, str. Mateevici 21.

 

 

Ședința Comisiei raionale situații excepționale. Azi, 17 martie.
Am decis crearea celulei raional de criză.
Am intervenit și cu unele recomandări pentru administrațiile locale:
1. Organizarea deplasării unor automobile dotate cu megafoane prin localități, în scopul informării locuitorilor privind măsurile de siguranță și necesitatea de a evita deplasările (câteva mașini dotate cu megafoane vor fi asigurate începând cu ziua de azi de consiliul raional);
2. Distribuirea, împreună cu chitanțele de apă/gunoi, a unor înștiințări privind măsurile de siguranță (exemplul primăriei Anenii Noi);
3. A recomanda magazinelor să livreze mărfuri/produse la domiciliu, pentru a asigura populația cu cele necesare, dar și pentru a contracara efectele economice ale COVID-19;
4. Primăriile, oficiile Poșta Moldovei să permită accesul limitat în incintă, câte 2-3 persoane;
5. Identificarea unor ateliere locale care ar fi în măsură să execute măști de protecție. Fiecare cetățean să își producă de sine stătător măști din tifon, în 6 straturi (recomandarea medicilor);
6. Pentru achiziția de dezinfectanți pot fi contactați agenții economici specializați, unul dintre care se află la Ruseni, Anenii Noi.

 

Cerere de solicitare a serviciului civil

Tuesday, 17 March 2020 10:14

Toți tinerii din raionul Anenii Noi, cu virsta cuprinsa intre 18 si 27 ani, care solicită de a fi incorporati în serviciul civil in primavara anului 2020, pot depune o cerere de solicitare a serviciului civil ( cu indicarea unui motiv: pacifist, religios sau etico- moral și a locului de muncă ), conform modelului de mai jos pina la data de 31.03.2020 și expedia prin poștă la adresa: or.Anenii Noi, Piața 31 August, 4, bir. 218 sau prin posta electronică e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Informatii suplimentare la numărul de telefon: 026523143

P.S. citiți Legea nr. 156/2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) în RM.

Azi, 13.03.2020 a avut loc întrunirea  Conducerii raionului , a Secției Agricultură , Alimentație și implimentarea tehnologiilor avansate cu agenții economici din com.Chetrosu ce vor să-și desfășoare activitatea pe terenul statului privind cultivarea legumelor. Conducerea raionului, de comun acord cu primarul localității Chetrosu, va ieși cu un demers către Guvern privind transmiterea unei suprafețe de 40 ha din proprietatea statului în proprietatea comunei. Susținerea agricultorilor este un obiectiv major la nivel național.

La fel a fost discutată problema fostei Școli profesionale din s.Todirești, care și-a sistat activitatea din anul 2016, conform Hotărârii Guvernului. Conducerea raionului vine cu propunerea de atragere a investițiilor în scopul  reparației capitale și redeschiderea școlii profesionale, care ar fi o oportunitate pentru tinerii din raion în obținerea unei meserii. 

 

Miercuri, 11 martie 2020,  în incinta Consiliului raional s-a desfăşurat  şedinţa extraordinară a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale Anenii Noi, sub conducerea Preşedintelui raionului,  dl Ion VICOL.

    A fost prezentată  o informaţie  a situației naționale și locale în domeniul sănătății publice cât  și riscurile de răspândire a virusului COVID-19. S-au  propus măsuri de prevenire și profilaxie pentru a reduce riscul de infectare cu noul virus.

    Ca  rezultat comisia a aprobat o hotărâre  privind  măsurile ce urmează a fi întreprinse la nivel de raion, în special de informare a cetățenilor.

     De asemenea,  s-a decis  de a remite în adresa Autorităţilor Publice Locale de nivelul I o circulară,  privind întreprinderea măsurilor  de prevenire, profilaxie, control şi monitorizare a situaţiei. 

 

SC Vadalex- Agro SRL a finisat lucrările ce țin de tăiatul în uscat  a livezilor de pruni pe o suprafață de 15 ha  manual, vopsind rănile copacilor  în scop de protecție. 

La GȚ Vlasov Vladimir, s.Ruseni, în livada de migdal pe o suprafață de 50 ha ( soiurile Victoria și Meteor), după introducerea îngrășămintelor de amofos (250 kg la ha), reieșind din faptul că am avut parte de o iarnă secetoasă, se aplică irigarea copacilor (cca100l la pom).

SC SPC Expres SRL înregistrează o bună  dezvoltare la culturile de toamnă (grîu de toamnă) după introducerea îngrășămintelor de azot (150 kg la ha) pe o suprafață de 47 ha și pregătirea solului pe o suprafață de 67 ha pentru semănatul culturilor tehnice. 

”Proiectele de dezvoltare trebuie impulsionate prin implicare și transparență” – acesta a fost mesajul transmis la data de 9 martie de vicepreședinta Comisiei parlamentare mediu și dezvoltare regională Inga Grigoriu, în contextul vizitei de lucru desfășurate la Anenii Noi.
Programul a fost unul încărcat: discuții la Consiliul raional la subiectul impulsionării programelor de mediu finanțate de Fondul Ecologic Național (FEN) și de proiectele din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNR). La primul subiect, doamna Grigoriu a informat audiența despre faptul că Republica Moldova urmează să beneficieze în scurt timp de un credit în valoare de 100 de milioane de euro, oferit de Banca Europeană de Investiții, bani destinați anume implementării proiectelor de mediu. La subiectul al doilea, doamna deputat a menționat că va insista în parlament ca pentru FNDR să se revină la formula de finanțare de 1% din bugetul de stat, asta deoarece în prezent, de facto, suma dată este de cca 2 ori mai mică (cca. 220 de mln de lei anual).
A urmat o vizită la Bulboaca, la stația de epurare a întreprinderii orășenești ”Apă Canal Anenii Noi”, unde ar putea fi amplasată o platformă intermediară de selectare a deșeurilor în vederea valorificării lor. Un proiect în acest sens este în curs de conceptualizare la nivel de Consiliul raional și ar urma să fie depus spre finanțare la FEN. Asta - deoarece la nivel raional este în curs de implementare un proiect-pilot de colectare a deșeurilor în 5 sate și în oraș, proiect finanțat de partenerii din regiunea Kassel Germania și de PNUD. În cadrul proiectului – iniția de primăria Calfa în 2017 - au fost amenajate cca. 56 de platforme locale de stocare a deșeurilor în localitățile-pilot – Calfa, Telița, Gura Bîcului, Speia, Roșcani și Anenii Noi, dar și obținute 2 mașini moderne cu sistem automatizat de încărcare a deșeurilor.
În a doua jumătate a zilei doamna deputat a participat la ședința de constituire a clusterului turistic raional, format din mai multe primării cu potențial turistic și de Consiliul raional. În cadrul întrunirii doamna Grigoriu a prezentat audienței o inițiativă recentă a Guvernului, de ușurare a procedurii de deschidere a pensiunilor agro-turistice, în bază de patente.
În cadrul ambelor întrevederi cu factorii de decizie din raion dna Grigoriu a menționat că ”proiectele de dezvoltare trebuie impulsionate prin implicare și transparență”, adăugând că va încerca să asigure, pe platformă parlamentară transparentă, condiții de promovare a proiectelor de dezvoltare și de mediu pentru raionul Anenii Noi.
 
Cor. nostru
 
Notă: Deplasarea dnei Inga Grigoriu (fracțiunea Platforma DA) la Anenii Noi s-a desfășurat în cadrul programului de vizite în teritoriu al deputaților parlamentului.


Cunoscutul ansamblul de dans popular „Strămoşeasca” a împlinit 25 de ani de activitate. Palatul de cultură din Anenii Noi a fost sâmbătă, 7 martie, neîncăpător pentru oaspeţii şi prietenii dornici de a-i felicita şi a dori succese în continuare colectivului condus de maestrul în artă Andrei Baciu.
Pe scenă au evoluat dansatorii de la „Strămoşeasca”, ”Meleag basarabean” și ”Vatra strămoșească” – cu toții pregătiți de maestrul Baciu și echipa domniei sale.
Emoțiile publicului au fost de nedescris, aplauzele fiind darul cel mai de preț pentru artiștii din scenă.
Ansamblul „Strămoşeasca” a fost creat acum 25 de ani în Bulboaca şi este condus de neobositul maestru Andrei Baciu. În prezent, şcoala de dans a maestrului numără cca. 100 de discipoli în Anenii Noi, reuniți în 3 formații de dans - ”Strămoșeasca”, ”Meleag basarabean” și ”Vatra strămoșească”.
Felicitări, dragi artiști și maestre Baciu!

 

Page 1 of 21

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« March 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]