User Registration

or Cancel
Ora: 5:47
Admin

Admin

Spartachiada Raională 2019

Monday, 17 June 2019 06:51

La data de 15.06.2019 s-a desfăşurat Spartachiada Raională 2019!!!Anenii Noi, s.Șerpeni!!!

            Felicitări tuturor participanților!!!

 

Dispoziţia nr.230

Friday, 14 June 2019 13:29

Stimaţi lucrători din sistemul sănătăţii,

   Sărbătoarea profesională “Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului”, este un frumos prilej de a vă aduce calde mulțumiri pentru devotamentul şi profesionalismul de care dați dovadă în munca de fiecare zi, pentru zâmbetele şi speranțele dăruite.

    Fiind una dintre cele mai vechi profesii, cea  de medic este una nobilă, dar și de o responsabilitate enormă. 
    Pe bună dreptate dvs sunteţi cei care aduc bucuria continuităţii neamului în fiecare familie, care dăruiesc o rază de speranţă suferindului, tratează boala
și sufletul.

   În această zi, vă aduc cele mai calde felicitări dumneavoastră, celor care aţi îmbrățișat acestă profesie, celor care daţi dovadă de insistenţa şi ardoare în salvarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, pentru sârguinţa şi căldura omenească ce o dăruiţi pacienţilor.
     Vă doresc multă sănătate, împliniri pe plan personal,  să aveţi parte de căldura recuno
știnţei oamenilor, să fiţi mereu plini  de energie, cutezanţă, răbdare, echilibru şi tenacitate, iar dificultăţile ce apar să le depăşiţi cu tărie şi încredere.

 


Cu respect, 

 

Preşedintele raionului Anenii Noi                       Serghei RAPCEA

 

Anunț

Friday, 31 May 2019 14:22

AO "Femeie, Speranţă, Viitor" în cadrul proiectului ,, Dezvoltarea serviciilor prestate de Centrul de Reabilitare şi Integrare Socială Anenii Noi "este finanţat de Uniunea Europeană, în cadrul Proiectului" Servicii sociale mai bune print-un parteneriat durabil dintre societatea civilă şi Guvern "co-finanţat şi implementat de Fundaţia Soros-Moldova în parteneriat cu Asociaţia Keystone Moldova, Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei şi Alianţa Organizaţiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi, anunță invitație de participare la procedura de achiziție a lucrărilor de construcție prin cererea ofertelor de prețuri.

Caietul de sarcini și condițiile de participare pot fi accesate la link-ul:

https://drive.google.com/drive/folders/1ghIa8PZZeRIfpb9Pu-ChGGb9Ekto9hQq

Informații suplimentare la nr. de telefon 069353056, 068011477, dna Aurica Serbov.

Ofertele se vor depune până pe data de 17 iunie 2019, ora 10.00 la adresa:

str.31 August, s.Varniţa, r-ul Anenii Noi,

AO"Femeie, Speranţa, Viitorul" /Centrul Comunitar Multifuncţional "Asclepio".

Anunţ consultări publice

Friday, 31 May 2019 12:57

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 31 mai 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.”

Scopul proiectului este aprobarea proiectului de decizie cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este redistribuirea mijloacelor financiare între instituţii.

Prevederile de bază ale proiectului sânt: redistribuirea mijloacelor financiare planificate din alte transferuri cu destinaţie specială (venituri ratate la impozitul pe venit din salariu)  pentru acoperirea cheltuielilor de personal.

Beneficiarii proiectului de decizie sânt instituţiile publice.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: acoperirea financiară a cheltuielilor de personal.

Impactul estimat al proiectului de decizie este îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Republicii Moldova nr.181 din 25 iulie 2014 „Privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale”, Legea Republicii Moldova „Privind finanţele publice locale” nr.397-XV din 16.10.2003 cu modificări şi completări  ulterioare, Legea nr.100 din 22.12.2017cu privire la actele normative

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare Carta Europeană a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 20.06.2019, pe adresa dnei BOICU Cristina- şef Direcţia Finanţe, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 48 06

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, Direcţia Finanţe

Proiectul deciziei Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/ sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi, situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi.

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 31 mai 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional.”

Scopul proiectului este aprobarea dispoziţiilor preşedintelui prin care s-au alocat mijloace financiare din fondul de rezervă.

 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este respectarea actelor legislative şi normative.

Prevederile de bază ale proiectului sânt: dispoziţiile aprobate de către preşedintele raionului (cu informaţia referitoare la sumele alocate şi destinaţia acestora).

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor.

Impactul estimat al proiectului de decizie estesporirea gradului de transparenţă la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Republicii Moldova nr.181 din 25 iulie 2014 „Privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale”, Legea Republicii Moldova „Privind finanţele publice locale” nr.397-XV din 16.10.2003 cu modificări şi completări  ulterioare, Hotărârea Guvernului RM nr.1427 din 22.12.2004 ,,Despre aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora”, Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 20.06.2019, pe adresa dnei BOICU Cristina- şef Direcţia Finanţe, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 48 06 sau pe adresa:        MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, Direcţia Finanţe.

 

Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional”.

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/ sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi, situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi.

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 31 mai 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional.”

Scopul proiectului este soluţionarea petiţiilor parvenite în adresa Consiliului raional.

 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este  alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Prevederile de bază ale proiectului sânt: suma mijloacelor financiare alocate şi beneficiarii de mijloace financiare.

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor.

 

Impactul estimat al proiectului de decizie este sporirea gradului de transparenţă la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Republicii Moldova nr.181 din 25 iulie 2014 „Privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale”, Legea Republicii Moldova „Privind finanţele publice locale” nr.397-XV din 16.10.2003 cu modificări şi completări  ulterioare, Hotărârea Guvernului RM nr.1427 din 22.12.2004 ,,Despre aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora”, Legea nr.100 din 22.12.2017cu privire la actele normative

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 20.06.2019, pe adresa dnei BOICU Cristina- şef Direcţia Finanţe, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 48 06sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, Direcţia Finanţe.

Proiectul deciziei Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional.”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/ sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi, situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi.

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de  31 mai 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la modificarea bugetului raional”

 

Scopul proiectului este alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil, precum şi majorarea bugetului raional din contul resurselor colectate.

 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este de a oferi posibilitatea executorilor de buget efectuarea cheltuielilor suplimentare care au apărut pe parcursul anului şi nu au fost incluse în bugetul aprobat.

Prevederile de bază ale proiectului sânt: rectificarea sumelor veniturilor şi cheltuielilor pentru a fi în corespundere cu necesităţile.

 

Beneficiarii proiectului de decizie sânt instituţiile publice subordonate Consiliului raional.

 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: acoperirea financiară a necesităţilor instituţiilor publice.

Impactul estimat al proiectului de decizie este îmbunătăţirea calităţii de activitate a instituţiilor publice.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Republicii Moldova „Privind finanţele publice locale” nr.397-XV din 16.10.2003 cu modificări şi completări  ulterioare , Legea nr.100 din 22.12.2017cu privire la actele normative

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 20.06.2019, pe adresa dnei BOICU Cristina- şef Direcţia Finanţe, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 48 06

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, Direcţia Finanţe.

Proiectul deciziei Cu privire la modificarea bugetului raional” (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 31 mai 2019

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la  defalcările din profitul net al Întreprinderilor Municipale în Bugetul raional al Consiliului raional Anenii Noi

Scopul proiectului este utilizarea profitului net al Întreprinderilor municipale pentru dezvoltarea instituţiilor şi dotarea cu tehnică

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stabilirea cotei procentuale din profitul net al întreprinderii.

Prevederile de bază ale proiectului sânt: repartizarea profitului net al Întreprinderilor municipale

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: îmbunătăţirea serviciilor prestate de către întreprinderile municipale.

Impactul estimat al proiectului de decizie este transparenţa gestionării mijloacelor financiare.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Legea nr.100 din 22.12.2017cu privire la actele normative, Hotărârea Guvernului RM nr.110 din 23.02.2011 cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de Stat

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 20.06. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei  ”Cu privire la  defalcările din profitul net al Întreprinderilor Municipale în Bugetul raional al Consiliului raional Anenii Noi

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 31 mai 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu  privire  la completarea şi modificarea unor decizii aprobate anterior

Scopul proiectului este ajustarea cadrului decizional situaţiei actuale

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este ajustarea cadrului decizional

Prevederile de bază ale proiectului sânt: modificări şi completări ale deciziilor aprobate anterior

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparenţă

Impactul estimat al proiectului de decizie este creşterea încrederii în gestionarea corectă a afacerilor publice

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Nr.100 din  22.12.2017 cu privire la actele normative

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeană a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 20.06.2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

 

Proiectul deciziei Cu  privire  la completarea şi modificarea unor decizii aprobate anterior

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 31 mai 2019

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la casarea bunurilor materiale

Scopul proiectului este gestiunea eficientă a fondurilor fixe

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este scoaterea din uz a fondurilor fixe uzate  

Prevederile de bază ale proiectului sânt: casarea mijloacelor fixe

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparenţă

Impactul estimat al proiectului de decizie estegestionarea eficientă a contabilităţii instituţiei

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, HG nr.500 din 12.05.1998 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele (fondurile) fixe”

 prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 20.06. 2019, pe adresa dlui NASTAS  Alexandru

 – vicedirector IMSP Spitalul raional Anenii Noi, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  la numărul de telefon                    0-265 2 24 95, 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei ”Cu privire la casarea bunurilor materiale

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 31 mai 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe de la balanţa Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării la balanţa Consiliului raional Anenii Noi

Scopul proiectului este acceptarea transmiterii din proprietatea statului a bunurilor cu titlu gratuit

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este dotarea centrelor de tineret din raion

Prevederile de bază ale proiectului sânt: transmiterea bunurilor

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: administrarea corectă a  bunurilor în cadrul Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022

Impactul estimat al proiectului de decizie estegestiunea eficientă a bunurilor

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,  art. 8 al Legii nr.523-XIV  din 16.07.1999 Cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, pct.4 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică şi pct.5 din anexa nr.1 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31.12.2015, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative ,  Acordul de parteneriat privind dezvoltarea Centrelor de Tineret din 14.11. 2017, în cadrul Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 20.06. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei  ”Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe de la balanţa Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării la balanţa Consiliului raional Anenii Noi

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

Anunţ

Friday, 31 May 2019 12:10

La data de 30 mai 2019, în cadrul sedintei Colegiului consultativ din rl Anenii Noi a fost abordat subiectul privind evaluarea si gradul de pregătire pentru deschiderea taberelor de odihna pentru copii si adolescenti in raionul Anenii Noi si asigurarea ordinii, securității publice, prevenirea cazurilor de înec si aspectele sanitar-epidemiologice in zona bazinelor acvatică in perioada sezonului estival 2019.

 

Festivalul Cărnii 2019 Anenii Noi

Monday, 27 May 2019 13:44

Weekend cu miros de porc la rotisor şi grătare încinse la Anenii Noi, unde s-a desfăşurat  în premieră Festivalul Cărnii la data de 25 mai 2019.  Evenimentul a adunat sute de localnici, dar și oaspeți din mai multe regiuni. Organizatorii le-au pregătit vizitatorilor şi un concert de excepţie, dar și un show cu avioane. 

Porcii au fost gătiţi pe un rotisor imens adus din România. Bucătarii au venit de la patru dimineaţa ca să reuşească cu bucatele până la deschiderea festivalului.
La eveniment au fost prezenți și meșteri populari. Evenimentul a fost pe placul vizitatorilor.
La sărbătoare a fost prezent  dlAlexandru Jizdan,  deputatul democrat , care este originar din raionul Anenii Noi.

Evenimentul a culminat cu un concert de excepţie. Pe scenă a urcat orchestra fraților Advahov, Zinaida Julea, dar și tineri interpreți din raion.

Informație preluată de la Prime.md

 

https://www.prime.md/ro/weekend-cu-miros-de-porc-la-rotisor-si-gratare-incinse-la-anenii-noi_92039.html

Page 1 of 5

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL ”Golden Piglet”, SA „Romadon", SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie SA „Agrovin Bulboaca", CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SA „Dionysos Mereni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune Serghei Rapcea, preşedintele raionului Anenii Noi

Calendar

« June 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]