User Registration

or Cancel
Ora: 4:53
Admin

Admin

 

Nota informativă cu privire la executarea deciziilor CR (linkul de mai jos)

https://drive.google.com/open?id=13Wic97c55AAtmkqyQejnk_DXnjCIpvfO

 

.

Astăzi, 25 februarie 2020, în sala mică de ședințe a Consiliului Raional Anenii Noi sa desfășurat ședința Ordinară a Colegiului Consultativ din cadrul raionului Anenii Noi.
Ședința a fost prezidată de Viorica COSTIN-MOROZAN, Șef OT Căușeni al Cancelariei de Stat.
Ordinea de zi:
1.Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Colegiului Consultativ constituit în raionul Anenii Noi pe semestrul I al anului 2020.
2.Cu privire la coronavirus și situația epidimiologică în anul 2019.
3.Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus și serviciul civil în primăvara-vara anului 2020.
4.Cu privire la bilanțul activității Inspectoratului de Poliție Anenii Noi în anul 2019.

 La data de 21 februarie 2020 Cancelaria de Stat cu suportul proiectului Uniunii Europene "Sprijin în procesul de reformare a administraţiei publice" a desfăşurat un seminar de instruire a Autorităţilor Administraţiei Publice Locale de nivelul I şi II din raionu.  La seminar au fost prezenţi: preşedintele raionului Anenii Noi, dl Ion Vicol,  reprezentanţi ai Autorităţilor Publice  de nivelul I şi II  cât şi funcţionari din cadrul Consiliului raional Anenii Noi.

  Cursul s-a axat pe două compartimente de bază: "Caracteristici întroductive ale Administraţiei Publice Locale " şi "Administrarea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici în cadrul autorităţii publice". Au fost puse în discuţie probleme şi sutuaţii legate de activitatea zilnică a Administraţiei Publice, cât şi familiarizarea cu ultimele modificări ale cadrului legal ce reglementează activitatea primăriilor.

  Perticipanţii la seminar au fost activi adresând întrebări şi solicitând explicaţii.

   

La data de 19.02.2020 a avut loc ședința de lucru în teritoriu a conducerii raionului, colaboratorii Serviciului Agricultură la primăria Hîrbovăț. S-au discutat un șir de probleme ce țin de agricultură. Primăria Hîrbovăț a acceptat propunerea conducerii raionului privind transmiterea stațiilor de pompare din proprietatea statului în proprietatea UAT Hîrbovăț și de a deschide un parc industrial în localitate, deoarece primăria dispune de 110 ha- teren proprietate publică. Odată cu deschiderea parcului vor fi atrase investiții, cît  și crearea noilor locuri de muncă pentru populația băștinașă și cea din stînga Nistrului.

 

Vizita la gimnaziile Chirca și Botnărești

Thursday, 20 February 2020 09:13
În conformitate cu planul elaborat împreună cu dl președinte Ion Vicol, azi, 19 februarie, am vizitat inopinat 2 gimnazii din raion - Chirca (110 elevi) și Botnărești (81 de elevi).
Am asistat la câte 1 lecție - limba româna la Chirca (cl a VI-a) și limba rusă la Botnărești (cl.a IX-a). Am constatat că în ambele cazuri orele au fost moderate de pedagogi competenți, în primul caz fiind vorba chiar de un tânăr specialist.
Am discutat și cu colectivele didactice prezente azi la ore. Am constatat în ambele cazuri că instituțiile au nevoie de mobilier nou (pe care consiliul raional îl poate asigura din componenta destinată educației), de literatură pentru clasele primare și contemporană, dar și de lucrări de reparație, în special în blocurile alimentare (în Chirca e nevoie până și de geamuri la blocul alimentare, cele existente - din lemn - datând cu anul 1987). Gimnaziul Chirca nu are nici sală de sport, nici blocuri sanitare interioare, fapt grav și total inacceptabil în secolul XXI!
Am aflat cu bucurie că pedagogii și-au ridicat salariile majorate cu 10%, directorii - chiar cu mai mult, fapt care inspiră încredere în viitor.
Le-am comunicat în ambele cazuri că, potrivit ministrului finanțelor, Sergiu Pușcuța, guvernul va acoperi deficitul instituțiilor de învățământ, în special la capitolul salarii.
Au fost discuții constructive, iar acest fapt ne îndeamnă la noi experiențe de acest gen! Vizitele inopinate cu asistări la ore vor continua și în viitor!
 
O. Zelinski, vicepreședinte al raionului în domeniul social

Maternitatea spitalului raional Anenii Noi este de ceva timp o oază a Europei în orașul nostru. Asta - grație reparațiilor impresionante, desfășurate în cadrul unui proiect finanțat de Consiliul județean Vaslui.
Proiectul, în valoare de 115 mii de euro (100 de mii fiind contribuția partenerilor din Vaslui), a prevăzut reparația secției, a sălilor de operații, a saloanelor, schimbarea sistemului de încălzire, de alimentare cu apă și a canalizării.
În rezultat mamele din raion au condiții de invidiat, net superioare celor din capitală.
De aceasta s-au convins și generoșii donatori de la Vaslui - dl președinte Dumitru Buzatu și dl vicepreședinte Vasile Mariciuc, care au participat azi, 15 februarie, la ceremonia de inaugurare a secției.
Oaspeții s-au arătat mulțumiți de cele văzute, iar banii economisiți la capitolul lucrări - cca. 20 mii de euro - vor fi redirecționați pentru achiziționarea unui generator de energie electrică pentru spital.
Anterior consiliul raional a asigurat reparația celeilalte jumătăți a etajului secției, iar consiliul județean Vaslui a alocat 20 mii de euro pentru pavarea intrării în spital, construcția copertinei, dar și achiziționarea unei ambulanțe pentru spital.
Remarcăm pe final aportul ex-președinților raionului - dnilor A. Barbăroșie și S. Rapcea - în inițierea și, respectiv, păstrarea parteneriatului cu Consiliul județean Vaslui.
P.S.: au fost discutate și alte câteva proiecte de viitor, care vor fi finanțate de partenerii din Vaslui.

 

Gala excelenței în domeniul culturii

Monday, 17 February 2020 11:24

Gala excelenței în domeniul culturii a reunit în sala  Casei raionale personalități marcante ale culturii din raionul Anenii Noi și nu numai.
Din 2013 încoace evenimentul este organizat pentru a menționa cu diplome și premii bănești (simbolice) pe cei ce și-au adus aportul la dezvoltarea și promovarea culturii.
Printre ei se numără, în acest an, dl președinte al Consiliului judeţean Vaslui, dl Dumitru Buzatu, dar şi dl Vasile Pavăl, primar al oraşului Vaslui, care au găzduit în 2019 nenumărate evenimente cu participarea artiștilor din raion.
Nu au fost neglijați nici primarii receptivi pentru domeniul culturii: dna Lilia Brehov (Gura Bîcului), dnii Alexandru Mațarin (Anenii Noi) și Alexandru Nichitenco (Varnița).
Potrivit președintelui raionului Anenii Noi, dlui Ion Vicol, asemenea evenimente fac cinste raionului şi demonstrează nivelul înalt de dezvoltare a sectorului culturii.

 

 

Într-o vizită de lucru în teritoriu astăzi, 14 februarie 2020 a fost  dlui Serghei Pușcuță, viceprim – ministru, Ministru al Finanţelor. La întîlnirea cu ministrul au participat: conducerea raionului, primarii, şefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor subordonate Consiliului raional, şefii serviciilor desconcentrate din teritoriu, agenţii economici, cetăţenii  raionului. 

În discursul său dl S.Pușcuță a menționat priorităţile Guvernului Republicii Moldova şi Ministerului  de Finanţe pentru perioada de activitate a anului 2020. La fel a avut o întrevedere cu colaboratorii Direcţiei Finanţe a Consiliului raional și a Direcţiei Deservire Fiscală Anenii Noi, după care a întreprins o deplasare în s. Floreni cu vizitarea SRL „Floreni” şi  instituţiilor de învăţământ  din localitate.

 

 

 

Page 3 of 21

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« April 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]