User Registration

or Cancel
Ora: 5:03
Admin

Admin

La data de 13.02.2020 conducerea raionului împreună cu colaboratorii Serviciului Agricultură și ai Direcției Deservire Fiscală au avut o ședință de lucru la primăria Mereni. Totodată s-au efectuat vizite la întreprinderile SRL Salamer Com și brutăria SRL Dorianis & Co din localitate. Este o mîndrie pentru raionul nostru de a avea agenți economici în teritoriu  ce ne oferă produse de înaltă calitate și în corespundere cu standardele europene de siguranță a alimentelor.

 

Ramule, neamule 2020

Friday, 14 February 2020 11:41
Ediția a VIII-a concursului dedicat creației lui Grigore Vieru -”Ramule, neamule 2020” a reunit la Centrului de Creație a Elevilor din Anenii Noi zeci de elevi pasionați de poezia regretatului poet.
La eveniment a participat și vicepreședintele de profil, care a asigurat instituția de susținere.

În perioada 13-16 februarie la MOLDEXPO are loc ediția curentă a expoziției naționale de promovare a turismului ”TOURISM. LEISURE. HOTELS”.
Grație implicării personale a președintelui, dlui Ion Vicol raionul Anenii Noi participă în premieră la eveniment, cu 7 producători de articole meșteșugărești, alimentare, dar și cu mândria turistică a raionului - vinăria CASTEL MIMI.
Ca și în cazul expoziției ”Fabricat în Moldova” autoritățile raionale au achitat standul producătorilor noștri.
Le urăm succes celor ce ne reprezintă la expoziție, iar noi, conducerea raionului, vom încerca să îi susținem și în anii următori pe cei ce pot contribui la dezvoltarea turismului în raion.
Cu prilejul expoziției a fost editat și un catalog turistic în limbile română și engleză, iar raionul nostru a fost inclus cu o prezentare în cadrul publicației.

La data de 12.02.2020 în incinta Casei Raionale de Cultură Anenii Noi, a avut loc ședința de lucru cu angajații din domeniul culturii: directorii caselor de cultură si căminelor culturale, bibliotecilor publice, muzeelor și școlilor de arte, conducătorii colectivelor cu titlu "Model", responsabilii de patrimoniul cultural național. La ședință au fost invitați demnitarii de stat din Consiliul Raional si primarii raionului. Șeful Secției Cultură și Turism, dl Vasile Moroșanu, împreună cu dna Ecaterina Rudacov, consultant superior, Direcția arte și industrii creative, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, au analizat activitatea Secției Cultură pentru anul 2019. S-au discutat problemele strigente și neajunsurile din domeniul de activitate ale angajaților culturii. S-a accentuat necesitatea păstrării tuturor colectivelor cu titlu "Model", s-au avizat colectivele noi care vor fi atestate in 2020. Dna Parascovia Codreanu, specialist principal în domeniul biblioteci, muzee, patrimoniu, Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Anenii Noi și dna Maria Trofimov, Director Biblioteca Publică Raională, au prezentat rezultatele activității pe domenii, s-au discutat problemele salarizării angajaților din instituțiile de cultură. Dl Octavian Zelinski, vicepreședintele raionului, a promis să susțină domeniul culturii în realizarea obiectivelor propuse.

La data de  13.02.2020  Direcţia Geodezie, Cartografie şi Geoinformatică în parteneriat cu Direcţia Relaţii Funciare şi Protecţia Solului au desfăşurat un  seminar de instruire cu  specialiştii din cadrul APl nivelul  I: inginerii cadastrali şi primarii din raion. Moderatorii seminarului au fost :dl Ion Dani, Şef Direcţia Geodezie, Cartografie şi Geoinformatică  și dl Viorel Lupu-Goriţa. Şef Direcţia Relaţii Funciare şi Protecţia Solului.

      Pe ordinea de zi a seminarului au fost incluse următoarele subiecte:

·        Infrastructura de date spaţiale, utilizarea datelor spaţiale , cadrul legal.

·        Consolidarea terenurilor agricole.

·        Programul de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor.

·        Modificările aprobate  în politici publice din domeniul relaţiilor funciare.

       La finele instruirii au fost desfășurate dezbateri pe subiectele  cu care se confruntă APL de nivelul I în activitatea sa.

 

 

 

ANUNŢ

Tuesday, 11 February 2020 08:40

 

 

Vineri, 14 februarie 2020, cu  începere  de  la  orele  10-00, dl Serghei PUŞCUŢA,  Viceprim – ministru, Ministru al Finanţelor va desfăşura audienţa cetăţenilorîn incinta sediului Consiliului  raional Anenii Noi(or.Anenii Noi, Piaţa 31 August nr.4, etajul III, sala mare de şedinţe).

 

Consultări publice

Friday, 07 February 2020 14:56

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice

a proiectelor de decizie propuse pentru Ședința ordinară a Consiliului raional  februarie 2020  

 

 1.  Proiectul de Decizie nr.01 

      Cu privire la activitatea Consiliului raional și  Aparatului președintelui raionului pentru anul 2019  și sarcinile principale  pentru anul 2020

      Raportor :  dl I.Vicol  - președintele raionului

2.     Proiectul de Decizie nr.02 

      Cu privire  la  executarea  bugetului raional pentru anul 2019

Raportor : dnaC.Boicu – şef  DF

3.     Proiectul de Decizie nr.03 

       Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020

             Raportor :  dna C.Boicu – şef  Direcţia Finanţe

4.Proiectul de Decizie nr.04

  Cu privire la  distribuirea  mijloacelor  financiare.

       Raportor :dnaC.Boicu – şef  DF

5.     Proiectul de Decizie nr.05

       Cu privire la aprobarea programului strategic de dezvoltare a drumurilor pentru anii 2020- 2020 și distribuirea  mijloacelor financiare pentru anul 2020.

        Raportor : dlV.Brinișter   – vicepreședintele raionului

6.     Proiectul de Decizie nr.06

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind susținirea elevilor dotați din instituțiile de învățământ general din raionul Anenii Noi

7.     Proiectul de Decizie nr.07

Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) în primăvara-vara a.2020

       Raportor:dl S.Filimonșef Secţia administrativ-militară a raionului Anenii Noi

8.   Proiectul de Decizie nr.8

        Cu privire la aprobarea  acordului de cooperare  între raionul Anenii Noi  şi  judeţul Arad, România

        Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

 Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

9.    Proiectul de Decizie nr.9

        Cu privire la modificarea Deciziei Consiliul raional Anenii Noi nr.07-31 din 07 februarie 2019

        Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

10.     Proiectul de Decizie nr.10

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Anenii Noi  nr.07-04  din 20.12.2018

Raportor: dl V.Coteț  - șef Serviciul Transport și Gospodărie

11.    Proiectul de Decizie nr.1

  Cu privire la instituirea comisiei pentru protecția dreptului copilului.

 Raportor: dne Z.Bunescu– Șef DASPF

12.    Proiectul de Decizie nr.12

  Cu privire la aprobarea statelor de personal a IMSP Centrelor de Sănătate din raion pentru anul 2020

 Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

13.        Proiectul de Decizie nr.13

  Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal a IMSP  

   Spitalul raional  pentru  anul 2020

  Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

14.         Proiectul de Decizie nr.14

Cu privire la vânzarea mijloacelor fixe (DE)
Raportor : dl  R.Moroşan – şef  DE

15.         Proiectul de Decizie nr.15

 Cu privire la transmiterea  în locațiune  a suprafețelor neutilizate

 Raportor: dl N.Usatîșef  IMSP  Spitalul raional  Anenii Noi    

16.        Proiectul de Decizie nr.16

        Cu privire la darea în locaţiune  a activelor neutilizate

        Raportor: dna T.Ermurachi  – șef Serviciul Agricultură

17.        Proiectul de Decizie nr.17

Cu privire la casarea  bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe  (IP L/T  ”Olimp” Puhăceni).

  Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

18.        Proiectul de Decizie nr.18

        Casarea  bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe ale Secției Cultură și Turism

  Raportor: dl D.Ciur – secretarul  Consiliului raional

19.        Proiectul de Decizie nr.19

Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Spitalul raional Anenii Noi

        Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

20.       Proiectul de Decizie nr.20

        Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP  CS Bulboaca

        Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

21.        Proiectul de Decizie nr.21

        Cu  privire la examinarea Prescripțiilor  Inspecției Financiare.                                                                                    

        Raportor : dl D.Ciur - secretarul Consiliului raional

22.        Proiectul de Decizie nr.22

        Cu  privire la modificarea și competarea unor decizii aprobate anterior.                                                                                          

        Raportor : dl D.Ciur - secretarul Consiliului raional

 

Recomandările pe marginea consultărilor publice  a proiectelor de decizie pot fi expediate până pe data de 21.02.2020, pe adresa dlui Dmitri Ciur – secretarul CR, pe adresa electronică: consiliul@anenii-noi, la numărul de telefon 0265-2 20 57 sau pe adresa:

 MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

 

Page 4 of 21

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« April 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]