User Registration

or Cancel
Ora: 8:08
Admin

Admin

La mulţi ani, distinşi dascăli!

Monday, 05 October 2020 06:11

În una din frumoasele zile ale toamnei, se sărbătorește un

prilej nu mai puțin frumos  - Ziua profesorului.

 

Cu această ocazie, Multstimaţi  dascăli!

     Vă adresez cele mai sincere şi frumoase urări de bine,  exprimându-mi profunda recunoştinţă pentru munca imensă,  talentul şi răbdarea nemărginită, devotamentul şi sacrificiul pe care le manifestaţi  zi de zi, roadele căreia sunt generaţii de oameni instruiţi, capabili să promoveze Moldova înainte.

        Să aveţi parte de aprecierea şi grija celor dragi, sănătate, ani lungi, realizări frumoase şi putere de a continua lucrul  pe care îl faceţi cu atâta dăruire .

         

La mulţi ani, distinşi dascăli!

 

Cu respect şi înaltă consideraţiune

Preşedintele raionului Anenii Noi,

 

Ion VICOL

 

În fiecare an, în a treia duminică a lunii septembrie,

celebrăm sărbătoarea profesională

 „Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației”.

    Meseria de lucrător sau asistent social este o predestinare și nu oricine poate

                       disemina oamenilor grijă, dragoste și compasiune, așa cum o faceți

    Dvs. dragi lucrători și asistenți sociali.

 Aducând zilnic speranță și bucurii celor defavorizați și neputincioși,

      arătați că bunătatea este o virtute. Sunteți un exemplu de

forță morală, de răbdare și optimism.

Sărbătoarea de astăzi constituie un bun prilej

să Vă bucurați de aprecierea şi recunoștința întregii societăți

pentru eforturile pe care le depuneți ,

                                         oferind oamenilor  șansa la o viață mai bună.

  Vă adresez sincere felicitări, dorindu-Vă multă sănătate, prosperitate, răbdare,   putere de muncă şi mult spor în realizarea lucrurilor bune.

 

Cu înaltă prețuire,

Președintele raionului Anenii Noi

Ion VICOL

 

    Joi, 17 septembrie 2020, Consiliul raional Anenii Noi s-a întrunit în şedinţă ordinară.  În cadrul sesiunii au fost propuse spre examinare 15 proiecte de decizii de importanţă primordială pentru raion.

      În sală au fost prezenţi 31 din cei 33 consilieri aleşi , președintele raionului dl Ion Vicol, vicepreședinții raionului,  angajaţi ai Consiliului raional .   

     Şedinţa a fost prezidată de dl  Alexandru Barbăroșie , consilier raional.

Dezbateri publice

Friday, 18 September 2020 12:53

ANUNŢ

 

 privind organizarea consultării publice

 Pr.Dc.aprob.buget. in lectura I pe a.2021

 Pr.Dc.aprob.buget. in lectura II pe a.2021

 Pr.Dc. Aprobarea regulamentului  serviciului social Respiro

Pc.Dc. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al organizației concertistice  Ansamblul de muzică și dans popular „Strămoșeasca”

 Recomandările pe marginea consultărilor publice a proiectelor de decizie pot fi expediate  pe adresa dlui Dmitri Ciur – secretarul CR,

pe adresa electronică:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57 sau pe adresa:

 MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Astăzi, 11 septembrie 2020, cu o vizită de lucru în  raionul Anenii Noi, a fost dl Ion PERJU, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.  

  Vizita a demarat cu întrevederea  domnului ministru cu conducerea raionului Anenii Noi în frunte cu dl Ion VICOL - președintele raionului, vicepreşedintele pe domeniul economic, dl Valentin BRINIŞTER  şi  producătorii agricoli din raion.

   În cadrul întrevederii s-au  purtat discuţii pe marginea celor mai stringente probleme cu care se confruntă, la moment, domeniul agricol din raionul Anenii Noi. S-a convenit că problema  cea mai dureroasă  pentru agricultorii din Anenii Noi este seceta şi daunele  care au compromis culturile.

    Dl Ministru a menționat modalităţile și posibilităţile  de  subvenţionare în agricultură, analizând situaţia climaterică, despre proiectele de legi/hotărâri privind asigurarea producţiei, sistemele de irigare, restabilirea acestora şi posibilităţile de extindere  a suprafeţelor irigate.

    S-a menţionat că Guvernul lucrează asupra proiectelor privind susţinerea producătorilor agricoli, cât şi asupra unor modificări ce ţin de exploatarea carierelor.

 

 

 

 

Inspectarea complexă a autobuzelor şcolare

Thursday, 10 September 2020 08:47

 

 Conform planului de lucru,  Serviciul Transport şi Gospodărie a Consiliului raional Anenii Noi în comun cu Inspectoratul de Poliţie Anenii Noi a efectuat inspectarea complexă a autobuzelor şcolare .

    În rezultatul reviziei tehnice  s-a constatat că  vehiculele corespund normelor şi standardelor naţionale de securitate a circulaţiei rutiere, ceea ce va asigura servicii calitative şi siguranţă rutieră. 

  În aceeaşi zi a fost organizată instruirea conducătorilor auto din cadrul serviciului, deoarece un şofer calificat reprezintă un adevărat avantaj.

   Scopul instruirii a fost de a înoi cunoştinţele în domeniu, reducând riscurile în trafic.

 

 

GALA TINERETULUI 2020!

Wednesday, 09 September 2020 13:18

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI, în parteneriat cu FONDUL PENTRU TINERI VARNIŢA, cu suportul FUNDAŢIEI EST-EUROPENE 

inițiază desfășurarea concursului de selectare și premiere a celor mai activi tineri din raionul Anenii Noi în cadrul GALEI TINERETULUI 2020!

Activitatea se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de desfășurare a Galei Tineretului 2020, aprobat prin decizia Consiliului raional Anenii Noi nr. 04/09 din 09 iulie 2020 și are ca scop recunoașterea publică a muncii și meritelor tinerilor din localitățile raionului Anenii Noi.

În cadrul Galei Tineretului 2020 pot participa toți tinerii activi din raion, coordonatorii activităților de voluntariar, dar și autoritățile publice locale receptive la problemele tinerilor, care vor prezenta dosarele de participare la concurs, conform următoarelor secțiuni:

1. Cel mai activ ONG de tineret și grup de inițiativă al tinerilor;

2. Cel mai activ consiliu al elevilor și tinerilor;

3. Cel mai activ voluntar;

4. Cel mai activ tânăr cercetător(domeniul ştiință, tehnică, artă şi literatură);

5. Cel mai activ coordonator de voluntariat;

6. Cea mai receptivă administrație publică locală în domeniul politicilor de tineret.

Dosarul de participare la concurs, cu mențiunea pentru care secțiune se aplică, va include:

· CV-ul aplicantului;

· Scrisoare de aplicare, care va conține o scurtă descriere a activităților anterioare și motivarea de a aplica la concurs (maxim 1000 cuvinte).

Regulamentul de desfășurare a Galei Tineretului 2020 poate fi solicitat la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Recepționarea dosarelor de participare la concurs se face până la data de 30 octombrie 2020, personal la sediul Consiliul raional Anenii Noi, situat pe adresa: or. Anenii Noi, Piața 31 August 1989, nr. 4, et. III, biroul 303, Serviciul Tineret și Sport sau la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ceremonia de premiere se va desfășura în luna decembrie 2020, iar laureații Galei Tineretului 2020 vor fi menționați cu diplome și premii băneşti.

Luni, data de 07 septembrie curent, domnul Vitalie EVTODIEV,  deputat în Parlamentul Republicii Moldova s-a aflat  în vizită de lucru în raionul Anenii Noi, unde împreună cu  domnul Ion Vicol, preşedintele raionului, vicepreşedinţii,  funcţionari din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului, reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate a avutat un dialog direct şi deschis despre starea lucrurilor din raion, problemele cu care se confruntă autorităţile şi cetăţenii. 

   Domnul deputat a fost receptiv solicitărilor adresate, menţionând că astfel de întruniri contribuie la identificarea atât a problemelor cât şi a soluţiilor optime pentru înlăturarea acestora.

 

 

 

Page 4 of 24

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« January 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]