User Registration

or Cancel
Ora: 3:12
Admin

Admin

Luni, data de 07 septembrie curent, domnul Vitalie EVTODIEV,  deputat în Parlamentul Republicii Moldova s-a aflat  în vizită de lucru în raionul Anenii Noi, unde împreună cu  domnul Ion Vicol, preşedintele raionului, vicepreşedinţii,  funcţionari din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului, reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate a avutat un dialog direct şi deschis despre starea lucrurilor din raion, problemele cu care se confruntă autorităţile şi cetăţenii. 

   Domnul deputat a fost receptiv solicitărilor adresate, menţionând că astfel de întruniri contribuie la identificarea atât a problemelor cât şi a soluţiilor optime pentru înlăturarea acestora.

 

 

 

Cel mai bun contribuabil al anului

Saturday, 05 September 2020 05:34
 
 
 

Recent  Consiliul raional Anenii Noi a desfăşurat Concursul raional "Cel mai bun contribuabil al anului 2019".Comisia de specialitate, formată din reprezentanţi ai Consiliul raional şi instituţiilor desconcentrate a selectat în calitate de laureaţi 33 de agenţi economici, care s-au manifestat prin succese remarcabile în economia raionului şi contribuţie  la Bugetul Public Naţional.

Administaţia raionului  a înmânat diplome  şi cupe  la nominaţiile:

Cel mai bun antreprenor - cea mai mare contribiţie la Buget:

SRL „Floreni” – director general Odisea Bîta – Bubuioc

Cel mai bun antreprenor în industria prelucrătoare şi cel mai bun investitor:

SRL „Salamer Com"– director general Istrati Victor

Cel mai bun antreprenor - cel mai responsabil şi atractiv angajator:

SRL „Golden Piglet” – director general Tiberiu Eduard

 Cel mai bun antreprenor în agricultură:

CAP „Basarabia” – preşedinte Calmîc Serghei

SRL „Agro Bio Management” – Managment director Rusu Ion

ÎI „Ion Bîzgan” – director Bîzgan Ion

 Cel mai bun antreprenor în industria prelucrătoare:

SRL „Aviselect” – director Cosniceanu Viorel

SRL „Coral Expres”– director Butnaru Ion

Cel mai bun antreprenor în industrie extractivă:

SA „Cariera Cobisca” – director Cazacu Constantin

 

Cel mai bun antreprenor în alte sfere ale industriei:

SRL „Meteor” – director Ignat Ion

SRL „Medicamentum”– director Niţuleac Eduard

SRL „Darmetfer” – director Radu Darii

Cel mai bun antreprenor în transport:

SRL „Cristehtrans” – director Rapcea Serghei

Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului:

SRL „Bias Trans Comerţ” - director Budescu Serghei

SRL “Din Vest” – director Plamadeala Serghei

Universal COOP Anenii Noi – preşedinte birou executive Meleca Nicolaie

Cel mai bun antreprenor în sfera prestării servicii:

ÎM “Apă Canal Anenii Noi” - director Dolbuş Alexandru

SRL “Sandina Service” – director Palanciuc Veaceslav

 

Cel mai bun exportator:

SRL „TDS şi Co” – director Talmazan Doina

SRL „Agarista agricola” – administrator Ghirghiligiu Tatiana

SRL „David Agro” – director David Mihail

Cel mai bun antreprenor - progresul considerabil în dezvoltarea afacerii:

SRL „Eclos Service” – director Dimitriu Mihail

SRL „Carsi-Impex” – director Caraev Serghei

Cel mai bun antreprenor - în implementarea modelul economie „Verde”:

SRL „Depofarm” - director Hmeliniţchii Vladimir

SRL „Viorica & Co” – director Sîrbu Gherghe

 Cel mai bun antreprenor – inovator:

SRL „Saltehprim” – director Ungureanu Pavel

G.Ţ “Goncearuc S.” – conducător Goncearuc Serghei

Cel mai tînăr antreprenor:

G.Ţ “Zmeu S” – conducător Zmeu Ştefan

SRL “Ilena Terra” – conducător Morari Petru

 

Debutul anului:

SRL „Rom Fruct Prod”– conducător Vasilachi Ecaterina

 

Cea mai bună antreprenoare

SRL „Dare-Stil” – conducător Eremeeva Ana

SRL „Diamant Grup” – conducătro Hadji Mihael Carolina

Cel mai bun antreprenor – meşter popular:

SRL „Cubi Craft” – conducător Hîncu Igor

 

 

15 PROIECTE DE TINERET FINANȚATE ÎN PREMIERĂ ÎN CADRUL

                                 PROGRAMULUI RAIONAL DE GRANTURI!

Consiliul raional Anenii Noi anunță că în rezultatul încheierii Concursului de finanțare a proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2020, au fost depuse 15 cereri de finanțare, cu o interesantă varietate și anume:

1.     Proiectul ”Tinerii aleg modul sănătos de viață”, depus de Grupul de inițiativă ”Tinerii construiesc viitorul”, satul Telița;

2.     Proiectul ”Amenajarea parcului Local prin Implicare Comunitară”, depus de Grupul de inițiativă ”Tinerii pentru schimbare”, satul Gura Bîcului

3.     Proiectul ”Young Manager”, depus de grupul de inițiativă ”Young Manager”, satul Varnița;

4.     Proiectul ”Gîndește global și acționează local”, depus de Grupul de inițiativă ”Noua Generație”, satul Speia;

5.     Proiectul ”Curte deschisă pentru artă și cinema în aer liber”, depus de  AO ”Acasă la Puhăceni”, satul Puhăceni;

6.     Proiectul ”Cultura ping-pong-ului la Todirești”, depus de Grupul de inițiativă a tinerilor, satul Todirești;

7.     Proiectul ”Promotorii modului sănătos de viață”, depus de Grupul de inițiativă ”Tinerii activi din Cobusca Nouă”, satul Cobusca Nouă.

8.     Proiectul ”Zona de odihnă amenajată pentru copii și tineri”, depus de Grupul de inițiativă a tinerilor, or. Anenii Noi;

9.     Proiectul ”Fantezii de hârtie”, depus de Grupul de inițiativă a tinerilor, or. Anenii Noi

10.  Proiectul ”Trăiește ACASĂ frumos și sănătos”, depus de Grupul de inițiativă Asociația de tineret din s. Roșcani, satul Roșcani

11.   Proiectul ”Împreună pentru un mod sănătos de viață” în c. Geamăna, depus de AO AdB ”Generația G” Juniori, comuna Geamăna;

12.    Proiectul ”Implicarea tinerilor în viața comunitară”, Grupul de inițiativă a tinerilor din s. Hîrbovă, satul Hîrbovăț;

13.  Proiectul ”Investim în tineri”, depus de Grupul de inițiativă ”Tinerii din Speia”, satul Speia;

14.   Proiectul ”Tinerii antreprenori”, depus de Fondul pentru antreprenoriat pentru tineri Varnița, satul Varnița;

15. Proiectul ”Implică copilul din tine pentru cel de vine în parc cu tine”, Grupul de inițiativă ”Tinerii din Mereni”, satul Mereni.

În cadrul ședinței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de tineret în cadrul Concursului de finanțare a proiectelor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2020, ca urmare a deliberărilor, în premieră, a fost luată decizia finanțării tuturor cererilor de finanțare depuse!

Astfel suma totală solicitată spre finanțarea celor 15 proiecte depuse este de  149868-00 lei, dintre care 6 proiecte vor fi finanțate din bugetul alocat de Consiliului raional Anenii Noi, 6 proiecte din bugetul alocat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și 3 proiecte din bugetul alocat de Fondul pentru Tineri Varnița, cu suportul Fundației Est-Europene, din sursele acordate de Suedia. Ca urmare, toate solicitările de finanțare ale tinerilor, vor putea fi implementate în localitățile raionului.

Aducem felicitări tuturor organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă din cadrul raionului, care au dat dovadă de curaj și perseverență!

Succesul dat este rezultatul muncii de echipă în cadrul Consiliului raional Anenii Noi, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Fondul pentru Tineri Varnița.

 

ANUNŢ

Friday, 04 September 2020 11:17

Anunț funcții vacante!

Thursday, 03 September 2020 13:19

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs 

pentru  ocuparea funcţiei publice  vacante de conducere - șef adjunct, șef al Secției  „Elaborarea şi administrarea bugetului”.

 

Scopul general al funcţiei: Estimarea veniturilor și cheltuielilor bugetului raional/raionului. Organizarea și asigurarea elaborării și aprobării bugetului raionului și bugetului raional. Administrarea executării bugetului raionului/raional.

Sarcinile de bază:

-          asigurarea estimării veridice şi economic argumentate a veniturilor și cheltuielilor bugetului raional și bugetelor locale;

-          elaborarea pronosticului bugetului raionului/raional;

-          asigurarea funcționării instituților publice finanțate din bugetul raional, precum și finanțarea altor măsuri și activități;

-          monitorizarea executării bugetului de ambele niveluri;

-          prezentarea dărilor de seamă trimestriale și anuale.

 

Condițiile pentru participare la concurs:

-          deținerea cetățeniei Republicii Moldova;

-          dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;

-          lipsa antecedentelor nestinse;

-          nu este privat de dreptul de a ocupa funcții publice;

-          cunoașterea limbii de stat;

-          studii superioare de licență/masterat sau echivalente de specialitate ( economie, finanțe, contabilitate);

-          experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil);

-          neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

-          cunoaşterea Programelor Word, Excel.

 Conţinutul Dosarului de concurs:

- Formularul de participare (forma tipică).

- Copia buletinului de identitate.

- Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz).

- Declarație pe propria răspundere privind depunerea Cazierului judiciar, conform cerințelor.

- Copia carnetului de muncă (după caz).

 

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 08 octombrie  2020 ora 17.00

 

Dosarul de concurs se depune la adresa:

or.Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.409,

Bostan Tatiana, specialist principal  Direcția Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi

 

Date dec contact: 0-265-2-28-41; 0-265-2-48-06.

 

 

Bibliografia concursului :

     - Constituţia Republicii Moldova;

       Acte normative în domeniul serviciului public :

     - Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

     - Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public ;

     - Legea nr.16 –XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

     - Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

     -  Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

      Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

    - Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

    - Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativ-teritorială a RM;

    - Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

      Acte normative în domeniul de specialitate :

    - Legea nr.397 – XV din 16.10.2003 „ Cu privire la finanţele publice locale”;

    - Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilități bugetar-fiscale.

    - Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

    - Hotărârea Guvernului RM nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

    - Hotărârea Guvernului RM nr.868 din 08.10.2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea;

    - Legea RM nr.113 din 27.04.2007 contabilității.

       

ANUNŢ

Wednesday, 02 September 2020 12:25

Anunţ

Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției publice  vacante de specialist în protecția drepturilor copilului.

Condițiile de participare la concurs:

Condiții de bază :

-          Deține cetățenia RM,

-          Posedă limba de stat ,

-          Are capacitate deplină de exercițiu ;

-          Este apt ,din punct de vedere al sănătății pentru exercitarea funcției publice .

Cerințe specifice :

-Studii : superioare în domeniul social și  pedagogic  .

- experiență profesională;

-cunoștințe , abilități și aptitudini;

- cunoașterea legislației în domeniu de activitate;

-cunoștințe de utilizare a computerului;

- abilități de comunicare , de lucru cu informația , planificare, elaborare a documentelor , monitorizare, control , evaluare .

- atitudini/comportamente :respect față de oameni,spirit de inițiativă, creativitate,flexibilitate,disciplină, responsabilitate,tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Documentele ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studiu  și ale certificatelor de absolvire  a cursurilor de perfectionare sau specializare;

Copia carnetului de muncă;

Certificat medical.

Bibliografia

* Codul Muncii al RM

* Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public ,

* Legea 25- XVI din 22 februarie 2008 cu privire Codul de conduită al funcționarului public ;

* Legea nr.16 – XVI cu privire la conflictul de interese;

* Legea  nr. 547 din 2003 cu privire la asistenţa socială;

Data limită de depunere a actelor :    22 septembrie 2020

 

Documentele se vor depune pe adresa  or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August, 4 ,                             Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei  et. 1 biroul 114 . , tel 0265 22986, 067696012. 

Felicitare

Wednesday, 02 September 2020 12:06

 

        De 1 septembrie sărbătorim Ziua Cunoștințelor!

 Este un început simbolic care se asociază cu  primul sunet de clopoţel, primul profesor, primul ghiozdan şi foarte multe emoţii pentru cei ce pășesc în clasa întâi,  dar și o continuare firească de priorități, activități și realizări pentru toți cei dornici de a cunoaște.

  Ca și alte sărbători, în acest an Ziua Cunoștințelor o marcăm diferit. Ceea ce ne dorim cu toţii e să acumulăm cunoștințe în siguranță, dar, din păcate, noi provocări apar în fața umanității. 

   Fericirea personală sunt cunoștințele noastre .  Iar cunoașterea și împlinirea nu sunt undeva departe sunt doar aici, în mintea fiecăruia!

     La debutul acestui an şcolar am prilejul de a transmite tuturor un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Cunoștințelor.

       Să aveţi un an nou de studii  cât mai intens, încununat cu succese, plin de realizări și descoperiri frumoasecât mai intens, încununat cu succese, plin de realizări și descoperiri frumoase!

 

                                       Cu profund respect,

                                       Ion VICOL,  preşedintele raionului Anenii Noi

 

 

Ziua independenței marcată inedit la Anenii Noi grație Consilului raional. În Piața 31 August 1989 s-au adunat zeci de locuitori ai orașului, polițiști, veterani pentru a spune "La mulți ani, Republica Moldova"! Apogeul sărbătorii a fost prezența ansamblului "Brio Sonores", care a deschis evenimentul cu intonarea Imnului de Stat. În alocuțiunile lor, președintele raionului Ion Vicol și primarul Alexandr Mațarin au vorbit despre patriotism și dragoste de țară, menționând că republica are viitor și că acest viitor va fi unul prosper.

Page 5 of 24

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« January 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]