User Registration

or Cancel
Ora: 9:50
Admin

Admin

Astăzi, 07.02.2020 s-a desfășurat ședința de lucru cu primarii  satelor Delacău, Puhăceni și agenții economici din teritoriu. Ședința a fost ghidată de dl Ion Vicol,  Președintelui raionului Anenii Noi, cu participarea specialiștilor Consiliului raional și serviciilor desconcentrate din raion. 

Principalele probleme abordate au fost:

 1. AUAI „Acva Grup” Puhăceni -majorarea suprafețelor agricole  pentru irigare și majorarea volumului de apă pentru 80 de utilizatorii ;

2. Consolidarea terenurilor atribuite conform art.11  a Codului funciar,

3. Realizarea și asigurarea producției agricole.

În cadrul dezbaterilor s-a convenit organizarea și  desfășurarea unei mase rotunde cu  Conducerea raionului, primarii localităților date, agenții economici din industria extractivă și instituțiile de resor care eliberează acte pentru activitatea dată, în scopul soluționării problemelor ce țin de reparația drumului. 

 

 

Anunț

Friday, 07 February 2020 08:19

 Specialist principal, auditor-intern

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional

Sarcinile de bază:

Acordă consultanță președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional, propune măsuri, soluții de îmbunătățire a activității subdiviziunilor Consiliului raional. 

Condiţii de participare la concurs:

   - Cetăţean al RM;

   - Domiciliu permanent în RM;

   - Studii superioare în domeniu ;

  - Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

   - Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

   - Cunoaşterea limbii de stat;

   - Cunoştinţe - calculator (Word, Excel, internet).

  Dosarul  de concurs care va conţine:

   - Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;

   - Copia buletinului de identitate;

   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);

   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită la care poate fi depus  dosarul de concurs  -   17 februarie 2020.

Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or. Anenii Noi, str. 31 August,4, et. II, bir.208, Serviciul juridic. Specialist principal-jurist, Elena Bumbu.

Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova

• Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

– Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

– Legea  nr. 215 din  29.07.2016 cu privire la tineret

 

 La data de 04 februarie 2020, în incinta Consiliului raional Anenii Noi, s-a desfășurat  un seminar informativ pentru primari, perceptorii fiscali şi inginerii cadastrali din raion. Seminarul a fost ghidat de dl Ion Vicol, președintele raionului.

Cu informații utile au venit:

 

 -  dl Oleg Morari,  şef serviciul Relaţii cu beneficiarii, Agenţia Teritorială Est,  

    Agenţia Naţională în Medicină;

-  dna Tamara Ermurachi, şef Serviciul Agricultură;

-  dl Leonid Cornienco, director Oficiul teritorial Anenii Noi MOLDASIG ;

-  dna  Aurelia Roşca, managerul companiei de asigurări;

-  dl Harlampie Siloci, Inspecţia Muncii;

-  dna Cristina  Hriplivîi , specialist principal.

     În ordinea de zi au fost discutate mai multe întrebări ce țin de:

modul de funcţionare a sistemului de asgurare obligatorie de asistenţă medical în Republica Moldova;

  prevederile HG nr. 756 , necesitatea  inventarierii, de către primării, a tuturor construcţiilor din teritoriul administrat; 

despre asigurarea de accidente a persoanelor fizice şi juridice;

asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale ambelor părți în raporturile de muncă;

-   datele statistice  care  urmează să fie prezentate  de către primării ce țin de

     cadastrul funciar ca parte componentă a cadastrului General al naturii.

           Seminarul a fost urmat de o  Şedinţă a Asociaţiei Primarilor din raion cu participarea Consiliului Autorităţilor Locale din Moldova.

 

La data de 24.01.2020, Serviciul Agricultură, împreună cu dl Valentin Brinișter, vicepreședintele raionului, a organizat o întîlnire cu agenții economici utilizatori de apă la primăria s.Speia. În cadrul dezbaterilor s-a depistat marea problemă și anume: irigarea culturilor legumicule. Pe moment rețelele de irigare aparțin Agenției Apele Moldovei, care prestează servicii utilizatorilor de apă cu prețuri exagerate. S- a convenit, de comun acord cu dl Vitalie Coteț, primar s.Speia, de a pregăti dosarele pentru a fi transmise : Aghenției proprietăți publice, Guvernului RM, Ministerului Agriculturii și Ministerului Economiei, solicitînd transmiterea rețelelor de irigare  în proprietatea APL I s.Speia. În așa mod se va soluționa problema utilizatorilor de apă și a costului serviciilor prestate.  

Tamara Ermurachi

Șef Serviciul Agricultură


Cu prilejul desfășurării expoziției ”Fabricat în Moldova”, cu o vizită de lucru în republică s-au aflat primarii localităților vasluiene Dragomirești - Dănuț Iacob (care a stabilit în 2017 un acord ce colaborare cu satul Gura Bîcului) și Ivănești - Vasile Novac (semnatar al unui acord de parteneriat cu Bulboaca, tot în 2017).
Discuțiile primarilor vasluieni cu colegii din Anenii Noi, moderate de vicepreședintele raionului Octavian Zelinski, s-au axat pe dezvoltarea de proiecte comune în beneficiul comunităților. Astfel, primăria Bulboaca va beneficia de finanțare nerambursabilă, pentru reparația unei porțiuni de 1 km de drum și achiziția unui utilaj pentru situații excepționale. Proiectul a devenit posibil în cadrul programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, în cadrul căruia primăria Ivănești a depus actele de proiect, în calitate de partener fiind primăria Bulboaca.
Un alt proiect mai mic ca buget, dar nu mai puțin important, discutat azi de primarii de Dragomirești și Gura Bîcului, a fost legat de posibilitatea donării unui microbuz și a unei unități de transport pentru primăria Gura Bîcului. Partenerul din România și-a declarat disponibilitatea de face această donație în beneficiul comunității din Moldova.
La discuții a participat dl Adrian Berezintu, ministru consilier al Ambasadei României la Chișinău, care a promis că va susține și promova parteneriatele între localitățile de pe ambele maluri ale Prutului. Vicepreședintele raionului a fost invitat pentru săptămâna viitoare la o discuție la Ambasadă la subiectul impulsionării acestor parteneriate.


Consiliul raional

 

La data de 30.01.2020, Serviciul agricultura Anenii Noi a organizat un seminar cu tema: Tăierea în uscat la vita de vie si pomi. Seminarul a fost coordonat de Valeriu Ciubotaru, doctor în științe, angajatul Ministerului Agriculturii. La ședința au participat agenții economici din raion. Moderatorul a prezentat metode inovatoare de taiere, conform probelor primite privind numărul de ochi fertili. Asemenea seminare vom avea si în perioada următoare. Serviciul agricultura tinde să ofere consultații practice pentru agricultori.

          

                  Stimaţi colegi !

 

   Cu prilejul Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, Vă adresezi un mesaj de felicitare şi încredere în capacitatea fiecăruia de a face faţă provocărilor, de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor şi responsabilitate civică.

Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală să prezinte un garant şi catalizator al proiectelor de perspectivă, armonia şi colaborarea să domine în activitatea Dvs., iar spiritul de autoperfecţionare să se contopească perfect cu sensul existenţei fiecăruia.

    Vă aduc cuvinte de mulţumire şi profundă recunoştinţă pentru activitatea nobilă ce o realizaţi  zi de zi, dorindu-Vă sănătate, fericire, realizări frumoase și multă recunoştinţa din partea celor ce Vă înconjoară.

 

Cu respect,

Președintele raionului Anenii Noi Ion VICOL

                              

 


Conducerea de vîrf a raionului împreună cu doamna primar de Șerpeni au efectuat o vizită de lucru la sediul proiectului ”Primarii pentru creșterea economică”- o nouă inițiativă a Uniunii Europene care vizează autoritățile publice locale ale țărilor parteneriatului Estic. În cadrul programului municipalitățile pot participa la proiecte de finanțare de până la 600 mii de euro.
Consiliul raional Anenii Noi a aderat la această inițiativă de acum mai bine de 1 an, însă nu prea s-a progresat la acest capitol.
Acum vom demara elaborarea Planului de dezvoltare economică a raionului, fapt ce ne va permite accesarea de fonduri nerambursabile.
Același lucru își dorește primăria Șerpeni, același lucru am vrea să îl vedem în toate primăriile raionului (îndemnăm primarii să aplice la proiect).
Mulțumim echipei proiectului - dl Lilian Danilov, dnei Diana Nastas - pentru explicații și consultații !

Consiliul raional

 

Page 5 of 21

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« March 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]