User Registration

or Cancel
Ora: 1:11
Admin

Admin


Incluziunea socială a copiilor cu dizabilitate. Provocări și soluții – acesta a fost subiectul seminarului organizat de direcția raională asistență socială în colaborare cu asociația ”Federația familiilor pentru unificare și pace în lume din Moldova”.
În cadrul evenimentului au participat câteva zeci de părinți care au în îngrijire copii cu nevoi speciale. Vorbitorii, printre care s-a numărat și vicepreședintele raionului, dl Octavian Zelinski, au asigurat audiența de faptul că executivul raional va încerca să fie cât mai aproape de nevoile lor și se va implica în vederea soluționării, atâta cât e posibil,a problemelor acestor familii.
Au fost prezentate și serviciile sociale ale direcției pe segmentul copii cu dizabilități, s-a discutat despre drepturile lor și despre cum să se asigure acceptarea lor de către societate.


CR Anenii Noi

Acum 170 ani, sub steaua poeziei, se năștea cel mai mare poet al neamului românesc - Mihai Eminescu. Cu acest prilej, azi 15 ianuarie 2020, la bustul marelui poet de pe Piața 31 august 1989 Anenii Noi, elevii L.T.”A.Straistă”, ghidați de directorul Eugeniu Margine, au venit cu un frumos omagiu poetului.  Opera Eminesciană rămâne mereu actuală, grație vervei și talentului său unic și irepetabil. Geniul Eminescu a fost cântat în vers de contemporanul Grigore Vieru, care i-a și marcat soarta :Ştiu: cândva, la miez de noapte, ori la răsărit de Soare, stinge-mi-s-or ochiii mie, tot de-asupra cărții sale"...

   Dl Octavian Zelinski, vicepreședintele raionului, în discursul său a menționat despre poetul, luptătorul și omul simplu Mihai Eminescu, care a lăsat în palmarezul literaturii noastre cele mai frumoase capodopere.

     Cu depuneri de flori la bustul poetului au venit colaboratorii Consiliului raional, primăriei Anenii Noi, serviciilor desconcetrate și descentralizate din teritoriu.


Anunț dispoziție convocare

Tuesday, 14 January 2020 08:04

Anunț

Monday, 13 January 2020 15:47

Preşedintele al raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

1. Specialist principal, Direcția economie și dezvoltare regională

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Elaborarea proiectelor, atragerea de investiţii în dezvoltarea locală

Sarcinile de bază:

-  Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţin de atragerea  investiţiilor;

-  Participarea la determinarea direcţiilor prioritare şi elaborarea strategiilor şi programelor  privind dezvoltarea social-economică a raionului pe termen mediu şi lung;

-  Colaborează şi furnizează  consultantului informaţiile solicitate privind proiectele implementate;

-  Înregistrarea contractelor de achiziții publice încheiate în urma procedurii cererii ofertelor de prețuri

           Condiții de participare la concurs:

 - Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

2.  Specialist superior, Secția construcții

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

 -  realizarea politicii statului în domeniul construcțiilor;

Sarcinile de bază:

-   implementarea politicii de stat și a actelor normative ale consiliului raional în domeniul drumurilor;

- participarea, în comun cu alte subdiviziuni ale administrației publice locale, la organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în domeniul  lucrărilor de construcție, reparație, modificare, transformare, consolidare și modernizare a drumurilor

-   implementarea elaborării și realizării lucrărilor de construcție, reparație, modificare, transformare, consolidare și modernizare a drumurilor;

     Condiții de participare la concurs:

 - Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

3. Specialist principal, auditor-intern

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional

Sarcinile de bază:

Acordă consultanță președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional, propune măsuri, soluții de îmbunătățire a activității subdiviziunilor Consiliului raional.

     Condiții de participare la concurs:

 - Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

4. Șef Serviciu tineret și sport

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Realizarea politicii de stat în domeniul tineretului

Sarcinile de bază:

Posedarea și utilizarea informațiilor cu privire la situația culturală sportivă,economică a tineretului în raionul Anenii Noi. Desfășurarea de programe și activități a tinerilor și implicarea lor în viața raionului.

     Condiții de participare la concurs:

 - Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

Condiţii de participare la concurs:

   - Cetăţean al RM;

   - Domiciliu permanent în RM;

   - Studii superioare ;

   - Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

   - Cunoaşterea limbii de stat;

   - Cunoştinţe - calculator (Word, Excel, internet).

 

  Dosarul  de concurs care va conţine:

   - Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;

   - Copia buletinului de identitate;

   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);

   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

 

Data limită la care poate fi depus  dosarul de concurs  -   03 februarie 2020.

Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or. Anenii Noi, str. 31 August,4, et. II, bir.208, Serviciul juridic. Specialist principal-jurist, Elena Bumbu.

Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova

• Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

– Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

– Legea  nr. 215 din  29.07.2016 cu privire la tineret

GALA TINERETULUI 2019

Monday, 13 January 2020 13:45

Cei mai activi tineri din raion au fost menționați pe final de an în cadrul ”Galei tineretului”, organizată la varnița cu sprijinul Consiliului raional Anenii Noi.
Laureații s-au ales cu diplome și premii, inclusiv bănești, din partea organizatorilor.
Iată lista laureaților, pe categorii:
Laureat la categoria „Cel mai activ voluntar al anului 2019”:
Gorea Dorin
Osadcii Nicolai
Caproș Vladimir
Popova Adriana
Sîrbu Constantin
Caragacean Iulian
Pantelei Mihaela
Bebea Adrian
Leu Ana
Vîzîi Aniela
Todica Nina
Pociumban Camelia
Renchez Daniela
Ursuleac Mihaela
Țurcan Dan-Cătălin
Moraru Dumitru
Laureat la categoria ”Cel mai bun proiect”:
Bondarciuc Diana
Bondarciuc Daniel
Laureat la categoria”Cel mai bun plan de afacere”:
Rotaru Veronica
Serbov Cristina
Urîta Silviu
Bragari Stanislav
Bragari Gheorghe
Coteț Nicolai
Laureat la categoria”Cel mai activ coordonator de voluntari ai anului 2019”:
Renchez Neonila
Guzo Tatiana
Laureat la nom categoria”Cel mai activ Consiliul Local”:
CLT ”Cobusca Nouă”
CLT ”Cobusca Veche”
CLT ”Geamăna”
CLT ”Hîrbovăț”
Evenimentul ”Gala Tineretului 2019” a fost realizat de Asociaţia de Tineret „Şansa” în parteneriat cu Consiliul raional Anenii Noi, primăria Varnița, Fondul pentru Tineri Varniţa, Centrul de Tineret Anenii Noi, Consiliul Raional de Tineret Anenii Noi, din resursele acordate și Centrul de Tineret Anenii Noi și Suedia.
Svetlana Budiștean

GALA LAUREAŢILOR SPORTIVI 2019

Monday, 13 January 2020 11:59

Sportivii din raion apreciați ca de obicei!
Cei mai buni sportivi ai raionului Anenii Noi au fost premiați azi în cadrul Galei laureaților anului sportiv 2019. În sala mare a consiliului raional s-au adunat cei care au dus faima țării și raionului departe, în alte țări și pe alte continente.
La evenimentul organizat în parteneriat cu Școala sportivă Anenii Noi, au participat președintele raionului, dl Ion Vicol și vicepreședintele de profil, dl Octavian Zelinski.
Tradițional, sportivii și antrenorii au fost menționați pe secțiuni, cu diplome și premii bănești.
• Proba ATLETISM
• Proba JUDO
• Proba BOX
• Proba FOTBAL
• Proba LUPTE LIBERE
• Proba SAMBO
• Proba KAYAK-CANOE
În alocuțiunea sa, președintele raionului a menționat că sportul a fost, este și va fi susținut de consiliul raional, în cuts de elaborare fiind și un regulament care ar permite acordarea unor forme de susținere semnificativă pentru sportivii medaliați la campionatele internaționale și naționale.
Pe toată durata Galei Centrul de Creație a Elevilor Anenii Noi a aaasigurat un program artistic exceptional.
Iată campionii noștri
Morari Ion - Locul - 3 la Campionatul Moldovei Lupta liberă
Zmeu Ștefan- Locul - 3 la Campionatul Moldovei Lupta liberă
Larionov Dorin - Locul - 3 la Campionatul Moldovei Lupta liberă
Scutari Liliana - Campioana R.Moldova Judo
Scutari Liliana - Campioană a Republicii Moldova Sambo
Neriuța Cătălina - Locul 2 Republica Moldova Sambo
Croitor Octavian - Campioană a Republicii Moldova Sambo
Ghereg Marina - Campioană a Republicii Moldova Triatlon forță
Telembici Alina - Campioană a Republicii Moldova Triatlon forță
Scurtu Irina - Campioană a Republicii Moldova Triatlon forță
Volontir Daniil - Campion Republica Moldova Triatlon forță
Plotnic Petru - Campion al Republicii Moldova Triatlon forță
Dadu Maxim - Locul 2 Republica Moldova Triatlon forță
Calmîc Anatolie - Campion al Republicii Moldova Triatlon forță
Scutari Ion - Locul 2 Republica Moldova Triatlon forță
Berzoi Ion - Locul 3 Campion al Republicii Moldova Triatlon forță
Stratievschii Ilie - Campion al Republicii Moldova Atletism
Burlacu Arina - Campioană a Republicii Moldova Atletism
Parfeni Maxim Locul 2 Republica Moldova Atletism
Iordan Adrian - Campion al Republicii Moldova Atletism
Vasilachi Carolina - Campioană a Republicii Moldova Atletism
Vasilachi Ilie - Campion al Republicii Moldova Atletism
Zgurschi Dana - Campioană a Republicii Moldova Atletism
Salcuțan Alina - Locul - 2 Republica Moldova Caiac/canoe
Salcuțan Alexei - Campion al Republicii Moldova Caiac/canoe
Agarista ȘSAN - Campioană a Republicii Moldova, Deținătoarea CUPEI Moldovei, Campioana Moldovei la Futsal și participantă la LIGA Campionilor UEFA Fotbal Fem
ȘSAN U-13 - Campioană a Republicii Moldova Fotbal Feminin
PREMIANȚI LA COMPETIȚII INTERNAȚIONALE 
Plamadeala Ana - Campioană a Republicii Moldova, Locul - 4 Campionatul EUROPEI, CAMPIOANĂ MOMDIALĂ Caiac/canoe
Sterpu Victor - Campion al Republicii Moldova. Campion EUROPEAN. LOCUL - 3 la Campionatul MONDIAL Sambo 
Calmîc Dumitru - Campion al Republicii Moldova, CAMPION EUROPEAN. LOCUL - 2 Campionatul LUMII Triatlon forță
Domente Pavel - Campion al Republicii Moldova, Locul 5 la Campionatul EUROPEI Lupta liberă
Gavriluța Victor - Campion al Republicii Moldova, Locul 5 la Campionatul EUROPEI Lupta liberă
Tăranu Mihail - Campion al Republicii Moldova, LOCUL 3 la Campionatul EUROPEI Box
CR Anenii Noi

Este posibil ca imaginea să conţină: 6 persoane, oameni în picioare, nuntă, costum şi interior

Consultări publice

Thursday, 09 January 2020 15:30

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

       Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 09 ianuarie 2020

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la corelarea bugetului  raional aprobat pentru  anul 2020 cu Legea  Bugetului de Stat

Scopul proiectului este corelarea bugetului raional pentru anul 2020.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este analiza sintezei de corelare a bugetului raional pentru anul 2020.

Prevederile de bază ale proiectului sânt:

                  Indicatorii generali și sursele de finațare  ale Bugetului Raional

 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență în gestionarea banilor publici.

Impactul estimat al proiectului de decizie este creșterea încrederii în gestionarea corectă a banilor publici.

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

 În temeiul art.43 al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare, art.24 al Legii nr.397/2003 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare şi Legii nr.181/2014 privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale.

   Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 19.01.2020, pe adresa dnei BOICU Cristina - șef Direcția Finanțe, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265  2 48 06

sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, Direcția Finanțe.

Proiectul deciziei ”Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2018şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/ sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi, situat pe adresa :

                                MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 09 ianuarie 2020,

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru subvenționarea cantinei de ajutor social”.

 

Scopul proiectului este repartizarea mijloacelor financiare.

 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este alocarea mijloacelor financiare pentru subenționarea cantinei de ajutor social.

 

Prevederile de bază ale proiectului sânt: asigurarea protecției sociale a persoanelor în etate și cu disabilități.

 

 Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Susținere a Populației .

 

Impactul estimat al proiectului de decizie este creșterea încrederii în gestionarea corectă a banilor publici.

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea Republicii Moldova nr.827-XIV din 18.02.2000 cu privire la fondul de susținere a populației, Legii nr.81-XI din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social, Legii nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privnd finanțele  publice locale

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 19.01.2019, pe adresa dnei Bunescu Zinaida - șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, pe adresa electronică:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 41 00 sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, DASPF.

Proiectul deciziei Cu privire la  distribuirea mijloacelor financiare pentru subvenționarea cantinei de ajutor socialşi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/ sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi, situat la adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi.

 

 

 

 

 

Anunţ

Tuesday, 24 December 2019 14:38

   

Page 5 of 19

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« February 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]