User Registration

or Cancel
Ora: 9:57
Admin

Admin

GALA LAUREAŢILOR SPORTIVI 2019

Monday, 13 January 2020 11:59

Sportivii din raion apreciați ca de obicei!
Cei mai buni sportivi ai raionului Anenii Noi au fost premiați azi în cadrul Galei laureaților anului sportiv 2019. În sala mare a consiliului raional s-au adunat cei care au dus faima țării și raionului departe, în alte țări și pe alte continente.
La evenimentul organizat în parteneriat cu Școala sportivă Anenii Noi, au participat președintele raionului, dl Ion Vicol și vicepreședintele de profil, dl Octavian Zelinski.
Tradițional, sportivii și antrenorii au fost menționați pe secțiuni, cu diplome și premii bănești.
• Proba ATLETISM
• Proba JUDO
• Proba BOX
• Proba FOTBAL
• Proba LUPTE LIBERE
• Proba SAMBO
• Proba KAYAK-CANOE
În alocuțiunea sa, președintele raionului a menționat că sportul a fost, este și va fi susținut de consiliul raional, în cuts de elaborare fiind și un regulament care ar permite acordarea unor forme de susținere semnificativă pentru sportivii medaliați la campionatele internaționale și naționale.
Pe toată durata Galei Centrul de Creație a Elevilor Anenii Noi a aaasigurat un program artistic exceptional.
Iată campionii noștri
Morari Ion - Locul - 3 la Campionatul Moldovei Lupta liberă
Zmeu Ștefan- Locul - 3 la Campionatul Moldovei Lupta liberă
Larionov Dorin - Locul - 3 la Campionatul Moldovei Lupta liberă
Scutari Liliana - Campioana R.Moldova Judo
Scutari Liliana - Campioană a Republicii Moldova Sambo
Neriuța Cătălina - Locul 2 Republica Moldova Sambo
Croitor Octavian - Campioană a Republicii Moldova Sambo
Ghereg Marina - Campioană a Republicii Moldova Triatlon forță
Telembici Alina - Campioană a Republicii Moldova Triatlon forță
Scurtu Irina - Campioană a Republicii Moldova Triatlon forță
Volontir Daniil - Campion Republica Moldova Triatlon forță
Plotnic Petru - Campion al Republicii Moldova Triatlon forță
Dadu Maxim - Locul 2 Republica Moldova Triatlon forță
Calmîc Anatolie - Campion al Republicii Moldova Triatlon forță
Scutari Ion - Locul 2 Republica Moldova Triatlon forță
Berzoi Ion - Locul 3 Campion al Republicii Moldova Triatlon forță
Stratievschii Ilie - Campion al Republicii Moldova Atletism
Burlacu Arina - Campioană a Republicii Moldova Atletism
Parfeni Maxim Locul 2 Republica Moldova Atletism
Iordan Adrian - Campion al Republicii Moldova Atletism
Vasilachi Carolina - Campioană a Republicii Moldova Atletism
Vasilachi Ilie - Campion al Republicii Moldova Atletism
Zgurschi Dana - Campioană a Republicii Moldova Atletism
Salcuțan Alina - Locul - 2 Republica Moldova Caiac/canoe
Salcuțan Alexei - Campion al Republicii Moldova Caiac/canoe
Agarista ȘSAN - Campioană a Republicii Moldova, Deținătoarea CUPEI Moldovei, Campioana Moldovei la Futsal și participantă la LIGA Campionilor UEFA Fotbal Fem
ȘSAN U-13 - Campioană a Republicii Moldova Fotbal Feminin
PREMIANȚI LA COMPETIȚII INTERNAȚIONALE 
Plamadeala Ana - Campioană a Republicii Moldova, Locul - 4 Campionatul EUROPEI, CAMPIOANĂ MOMDIALĂ Caiac/canoe
Sterpu Victor - Campion al Republicii Moldova. Campion EUROPEAN. LOCUL - 3 la Campionatul MONDIAL Sambo 
Calmîc Dumitru - Campion al Republicii Moldova, CAMPION EUROPEAN. LOCUL - 2 Campionatul LUMII Triatlon forță
Domente Pavel - Campion al Republicii Moldova, Locul 5 la Campionatul EUROPEI Lupta liberă
Gavriluța Victor - Campion al Republicii Moldova, Locul 5 la Campionatul EUROPEI Lupta liberă
Tăranu Mihail - Campion al Republicii Moldova, LOCUL 3 la Campionatul EUROPEI Box
CR Anenii Noi

Este posibil ca imaginea să conţină: 6 persoane, oameni în picioare, nuntă, costum şi interior

Consultări publice

Thursday, 09 January 2020 15:30

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

       Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 09 ianuarie 2020

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la corelarea bugetului  raional aprobat pentru  anul 2020 cu Legea  Bugetului de Stat

Scopul proiectului este corelarea bugetului raional pentru anul 2020.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este analiza sintezei de corelare a bugetului raional pentru anul 2020.

Prevederile de bază ale proiectului sânt:

                  Indicatorii generali și sursele de finațare  ale Bugetului Raional

 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență în gestionarea banilor publici.

Impactul estimat al proiectului de decizie este creșterea încrederii în gestionarea corectă a banilor publici.

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

 În temeiul art.43 al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare, art.24 al Legii nr.397/2003 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare şi Legii nr.181/2014 privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale.

   Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 19.01.2020, pe adresa dnei BOICU Cristina - șef Direcția Finanțe, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265  2 48 06

sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, Direcția Finanțe.

Proiectul deciziei ”Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2018şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/ sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi, situat pe adresa :

                                MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 09 ianuarie 2020,

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru subvenționarea cantinei de ajutor social”.

 

Scopul proiectului este repartizarea mijloacelor financiare.

 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este alocarea mijloacelor financiare pentru subenționarea cantinei de ajutor social.

 

Prevederile de bază ale proiectului sânt: asigurarea protecției sociale a persoanelor în etate și cu disabilități.

 

 Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Susținere a Populației .

 

Impactul estimat al proiectului de decizie este creșterea încrederii în gestionarea corectă a banilor publici.

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea Republicii Moldova nr.827-XIV din 18.02.2000 cu privire la fondul de susținere a populației, Legii nr.81-XI din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social, Legii nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privnd finanțele  publice locale

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 19.01.2019, pe adresa dnei Bunescu Zinaida - șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, pe adresa electronică:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 41 00 sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, DASPF.

Proiectul deciziei Cu privire la  distribuirea mijloacelor financiare pentru subvenționarea cantinei de ajutor socialşi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/ sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi, situat la adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi.

 

 

 

 

 

Anunţ

Tuesday, 24 December 2019 14:38

   

Sărbători fericite !

Tuesday, 24 December 2019 14:32

 În pragul sfintelor sărbători de Crăciun și Anul Nou,

          să deschidem ușa pentru oaspeți dragi

   și frumoși colindători, iar inimile spre credință,

                 speranță, bucurie și lumină.

      Fie ca Nașterea Domnului să Vă lumineze

 sufletele și  casa, iar  anul ce bate la ușă să Vă aducă 

         multă sănătate,  prosperitate și belșug.

 

                               Crăciun fericit !

                                La Mulți Ani !

                                     

  Cu respect,

  Ion VICOL, președintele raionului Anenii Noi

38 de chestiuni atât au avut de analizat Consilierii raionali de la Anenii Noi, fiind convocaţi în şedinţa ordinară, desfăşurată la data de 19 decembrie 2019.

      În sală au fost prezenţi 29 din cei 33 consilieri aleşi, angajaţi ai Consilului raional, reprezentanţii serviciilor desconcentrate, serviciile descentralizate, primarii localităţilor, persoane fizice etc. Şedinţa a fost prezidată de domnul Serghei Plămădeală, consilier raional.

     Aleşii poporului au lucrat asupra mai multor chestiuni importante cum ar fi: aprobarea bugetului raional pentru anul 2020; cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2019; cu privire la aprobarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional; cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului raional Anenii Noi şi alte chestiuni nu mai puţin importante.

       Şedinţa a durat mai bine de patru ore şi s-a încheiat cu un moment festiv la care preşedintele raionului dl Ion Vicol a venit cu un mesaj de felicitare către consilierii raionali şi primari, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

 

Agricultorii sunt respectați la Anenii Noi
Administrația raionului Anenii Noi a celebrat la data de 13 decembrie 2019, Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare. Tradițional, zeci de agricultori s-au reunit pentru a celebra ziua profesională și a asculta calde cuvinte de salut din partea președintelui raionului, vicepreședinților și reprezentantului ministerului de profil.
În alocuțiunea sa, președintele raionului dl Ion Vicol, a menționat că instituția pe care o conduce va susţne și în continuare producătorii agricoli din raion, această ramură fiind una prioritară.
Drept dovadă, zeci de producători agricoli și veterani ai sectorului agro-industrial, au fost menționați cu diplome și premii bănești din partea consiliului raional . 

     Doamna Viorica Dumbrăveanu, Ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu secretarii de Stat în domeniul asigurărilor sociale şi în domeniul asistenţei sociale, la data de 16 decembrie 2019 au realizat o vizită de lucru în  raionul Anenii Noi.

   Oficialii s-au întîlnit cu conducerea raionului, şefii instituţiilor medicale din raion, reprezentanţi din Administraţiile Publice Locale de nivelul I, subdiviziunile Consiliului raional, serviciile desconcentrate şi cetăţeni. În cadrul discuţiei Ministrul Sănătăţii a menţionat reformele iniţiate în sistemul de sănătate şi domeniile prioritare  de dezvoltare pentru acest sector, precum şi reformele în domeniul  asistenţei sociale.

      În special doamna Ministru s-a axat pe măsurile  noi promovate  în ultimele 30 zile de activitate a Ministerului: “Ne propunem să revizuim lista medicamentelor compensate  pentru anul 2020. Preparatele medicamentoase pentru bolnavii oncologic  nu vor mai fi distribuite de către  Institutul Oncologic ci de către medicul oncolog  din raion, iar în contextual bolilor rare  pot spune că pacienţii vor fi asiguraţi  cu medicamente sută la sută  din bugetul de Stat. Salariile angajaţilor din instituţiile medicale urmează a fi majorate cu 10% la sută, ca scop fiind asigurarea cu cadrele necesare , motivarea şi menţinerea tinerilor  specialişti şi a personalului  cu experienţă, sporirea calităţii asistenţei medicale” .

   S-a vorbit şi despre reformele din domeniul asistenţei sociale ce urmează să fie implementate :

-         Indexarea pensiilor, alocaţiilor la  1 aprilie şi  1 octombrie anual,

-  Beneficiarii de pensii şi alocaţii  sociale de Stat cu venituri mici vor primi în ajunul sărbătorilor  de iarnă  un suport  unic  în sumă de 700 lei .

    În cadrul întrunirii, participanţii au adresat mai multe întrebări, analizând diverse aspecte şi probleme  întâmpinate în activitate.

 

     În cadrul acestei deplasări,  dna Viorica Dumbrăveanu a  avut posibilitatea  să cunoască care este situaţia reală  în Spitalul Raional Anenii Noi .

 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE  nr. 484

din 06 decembrie  2019

 

 Cu privire la crearea serviciului de dispecerat 24/24 ore

 pentru acțiuni de mobilitate în caz de  eventuale

 situații excepționale caracteristice perioadei de iarnă

 pe  teritoriul raionului Anenii Noi

 

         În temeiul Legii nr. 271din 09.11.1994 ,,Cu privire la protecţia civilă”, Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.100 din 22.12.2017 “ Cu privire la actele normative”,  în scopul eficientizării acțiunilor de mobilitate în caz de  eventuale situații excepționale caracteristice perioadei de iarnăpe teritoriul raionului Anenii Noi

DISPUN:

1. Crearea serviciului de dispecerat 24/24 ore (tel: 0265 22058) pentru acțiuni de mobilitate în caz de eventuale situații excepționale caracteristice perioadei de iarnăpe drumurile publice locale de interes raional, cât și avariilor a liniilor electrice.

2. Întocmirea graficului de serviciu al conducătorilor auto Serviciul  Transport și Gospodărie al Consiliului raional pentru perioada de iarnă  (Anexa nr.1).

3. Responsabil de executarea prezentei dispoziții se pune în seama dlui Valentin Jizdan - șef Secția Construcții, dlui Valeriu Coteț - șef Serviciul Transport și Gospodărie, dnei Olga Morari – specialist superior protecția civilă.

4. Controlul asupra prezentei dispoziții se pune în seama

     dlui Valentin BRINIȘTER, vicepreședintele raionului.

 

 

Președintele raionului Anenii Noi                                               Ion VICOL

 

 

 

Page 8 of 21

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« March 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]