User Registration

or Cancel
Ora: 3:21
Admin

Admin

Anunț funcții vacante !

Saturday, 18 July 2020 09:57

 Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  prelungirea  termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea  funcţiei  publice vacante: 

Specialist  Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 Scopul funcţiei:

Realizarea  concepției în domeniul eficienței energetice în raion.

 Obiectivele  de bază:

-         coordonează activitatea în domeniul eficienței energetice a administrației publice locale de nivelele I și II, cât și a instituțiilor publice din raion;

-         elaborează rapoarte de efectuare a achizițiilor publice  în urma procedurilor de  achiziții cu valoare mică.

 Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare de specialitate;
   - Experienţa în funcţia de specialitate este un avantaj;

   - Neatingerea vârstei de pensionare;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe:  Computer (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs va conţine:
   - Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru 
postul respectiv;

   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă 
anterioară sau extrasul din cont de la CTAS.

Data limită de depunere a  dosarului de concurs -  06.08.2020

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

 MD 6501, or.Anenii Noi, Piața 31 August,4, et.II, bir.208, Serviciul resurse umane

Specialist principal -  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

 

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

-         Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public

-         Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită afuncţionarului public

-         Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

-         Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

Acte normative în domeniul de specialitate:

-         Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM

-         Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă

-         Legea nr. 231/2010 cu privire la comerț interior

-         Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice

-         Legea nr. 139/2018 privind eficiența energetică

 

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea  funcţiei  publice vacante: 

Specialist principal

Secția agricultură, alimentație și implementarea  tehnologiilor avansate

 Scopul al funcţiei:

 Dirijarea în cadrul raionului a procesului de reglementare a regimului proprietății funciare. 

Obiectivele de bază:

- administrează controlul de stat asupra folosirii raționale a terenurilor;

- elaborează și asigură realizarea programelor de stat privind folosirea

   rațională, protecția și restabilirea terenurilor;

- coordonează și asigură controlul asupra tuturor genurilor de lucrări în

  domeniul reglementării regimului proprietății funciare.

 Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare de specialitate;
   - Experienţa în funcţia de specialitate este un avantaj;

   - Neatingerea vârstei de pensionare;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe:  Computer (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs va conţine:
   - Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru 
postul respectiv;

   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă 
anterioară sau extrasul din cont de la CTAS.

Data limită de depunere a  dosarului de concurs -  06.08.2020

 

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

 MD 6501, or.Anenii Noi,

       Piața 31 August,4, et.II, bir.208, Serviciul resurse umane

Specialist principal -  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

 

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

-         Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public

-         Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită afuncţionarului public

-         Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

-         Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

-          Legea nr.828/1991 Codul funciar

-          Legea nr.354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile

-         Legea nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului

-         Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile

-         Legea nr. 1428/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente

-         Hotărârea de Guvern nr. 63/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică

-         Hotărârea de Guvern nr.136/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere

 

 

 

 

Anunț funcții vacante !

Saturday, 18 July 2020 09:57

 Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  prelungirea  termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea  funcţiei  publice vacante: 

Specialist  Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 Scopul funcţiei:

Realizarea  concepției în domeniul eficienței energetice în raion.

 Obiectivele  de bază:

-         coordonează activitatea în domeniul eficienței energetice a administrației publice locale de nivelele I și II, cât și a instituțiilor publice din raion;

-         elaborează rapoarte de efectuare a achizițiilor publice  în urma procedurilor de  achiziții cu valoare mică.

 Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare de specialitate;
   - Experienţa în funcţia de specialitate este un avantaj;

   - Neatingerea vârstei de pensionare;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe:  Computer (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs va conţine:
   - Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru 
postul respectiv;

   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă 
anterioară sau extrasul din cont de la CTAS.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs -  06.08.2020

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

 MD 6501, or.Anenii Noi, Piața 31 August,4, et.II, bir.208, Serviciul resurse umane

Specialist principal -  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

 

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

-         Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public

-         Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită afuncţionarului public

-         Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

-         Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

Acte normative în domeniul de specialitate:

-         Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM

-         Legea nr. 435/2006 privind descentralizareaadministrative

-         Legea nr. 231/2010 cu privire la comerț interior

-         Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice

-         Legea nr. 139/2018 privind eficiența energetică

 

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea  funcţiei  publice vacante: 

Specialist principal

Secția agricultură, alimentație și implementarea  tehnologiilor avansate

 Scopul al funcţiei:

 Dirijarea în cadrul raionului a procesului de reglementare a regimului proprietății funciare. 

Obiectivele de bază:

- administrează controlul de stat asupra folosirii rationale a terenurilor;

- elaborează și asaigură realizarea programelor de stat privind folosirea

   rațională, protecția și restabilirea terenurilor;

- coordonează și asigură controlul asupra tuturor genurilor de lucrări în

  domeniul reglementării regimului proprietății funciare.

 Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare de specialitate;
   - Experienţa în funcţia de specialitate este un avantaj;

   - Neatingerea vârstei de pensionare;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe:  Computer (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs va conţine:
   - Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru 
postul respectiv;

   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă 
anterioară sau extrasul din cont de la CTAS.

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs -  06.08.2020

 

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

 MD 6501, or.Anenii Noi,

       xstr. 31 August,4, et.II, bir.208, Serviciul resurse umane

Specialist principal -  Olga Morari
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

 

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

-         Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public

-         Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită afuncţionarului public

-         Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

-         Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

-          Legea nr.828/1991 Codul funciar

-          Legea nr.354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile

-         Legea nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pământului

-         Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile

-         Legea nr. 1428/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente

-         Hotărârea de Guvern nr. 63/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică

-         Hotărârea de Guvern nr.136/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere

 

 

 

 

 

   Serviciul Tineret și Sport anunță Concursul de finanțare a proiectelor pentru tineret în anul 2020.

Concursul se desfășoară în baza Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de finanțare a proiectelor pentru tineret în anul 2020, aprobat prin decizia Consiliului raional Anenii Noi nr. 04/09 din 09 iulie 2020. Finanțarea proiectelor depuse de organizațiile neguvernamentale de tineret și grupurile de inițiativă a tinerilor, se acordă pentru acoperirea parțială a unui program sau proiect, în baza unui contract încheiat între părți, însă nu mai mult de 10 000 (zece mii) lei per proiect, oferiți solicitanților de finanțare din bugetul raional. Acordarea finanțărilor este condiționată de existența contribuției proprii din partea beneficiarului de cel puțin 20 la sută din valoarea totală a proiectului. Concursul de finanţare se desfășoară în perioada 15 iulie 2020 – 31 decembrie 2020. Documentația de solicitare a finanțării se depune la cancelaria Consiliului raional Anenii Noi, până la data de 03 august 2020, în plic sigilat, pe adresa or. Anenii Noi, Piaţa 31 August, 4, et. I, biroul 100. Categoriile de cheltuieli incluse în bugetul detaliat al proiectului urmează să fie în concordanță cu normativele de cheltuieli, conform legislației în vigoare.

Regulamentul de desfășurare a concursului de finanțare a proiectelor pentru tineret în anul 2020 și formularul de aplicare cu anexele necesare pot fi solicitate la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau accesate aici: https://drive.google.com/drive/folders/1XLmBJBK207IbHFpFK8OkpyXZsA1VTVsn?usp=sharing

Persoana de contact: Rusu Olesea, șef Serviciu Tineret și Sport, nr. de telefon 079094514

A început secerișul grâului în raion

Thursday, 02 July 2020 12:23
A început secerișul grâului în raion. Cel care a scos primul combinele la recoltarea cerealelor este SRL Agro-Vitalex, conducător Alexandru Barbăroșie. Deși lanurile au foat afectate de secetă, recolta fiind de trei ori mai mică, ne bucurăm totuși de roadele pîînii.
 

Astăzi, 2 iulie 2020, se împlinesc 516 ani de la trecerea în nefiinţă a marelui domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt . 

  În semn de recunoștință şi mulţumire pentru trecutul glorios adus ţării noastrere, în Piața 31 August din or. Anenii Noi s-a desfășurat o acţiune de comemorare la care au participat reprezentanţii Consiliului raional Anenii Noi, primăria orașului Anenii Noi,  serviciile desconcentrate și descentralizate din cadrul raionului.

    Manifestaţia a debutat cu un minut de reculegere în memoria celei mai glorioase  personalităţi  a neamului, celui care a devenit legendă.

   “În această zi comemorăm moartea Domnitorului Ștefan cel Mare, un exemplu,  o călăuză pentru  noi toţi, celui care ne-a povăţuit să iubim pământul, ţara, neamul, şă stăm strajă la hotare şi să păstrăm integritatea teritorială a statului”, a declarat preşedintele raionului Ion VICOL .

    Evenimentul s-a încheiat cu depuneri de flori la monumentul marelui voievod.

 

 

Inundaţiile ameninţă în continuare mai multe localităţi din nordul şi estul ţării.

În raionul Anenii Noi, în urma precipitaţiilor abundente din ultima perioadă, nivelul apei din râul Nistru a crescut cu câţiva metri, iar viitura a acoperit terenuri agricole, păşuni, terenuri de sport, grădini şi fântâni. Apa a compromis roada locuitorilor, dar şi a afectat o bună parte din gospodării.

https://www.facebook.com/teleradiomoldova/videos/2671506999768960

Cel mai bun contribuabil al anului 2019

Tuesday, 30 June 2020 11:16

    Anual, pentru a pune în valoare succesele antreprenorilor, a recunoaște realizările lor remarcabile și pentru a încuraja dezvoltarea activității antreprenoriale și a unui mediu antreprenorial dinamic, Consiliul raional Anenii Noi organizează concursul ,,Cel mai bun contribuabil al anului”.

   Continuând tradiţia, cât şi  întru executarea Programului de activitate pe anul 2020,  în luna iulie a anului curent  a fost dat startul concursului  “ Cel mai bun contribuabil al anului 2019”.

         Vor participa agenţii economici  din teritoriu indiferent de  genul lor de activitate  practicat  şi forma organizatorico-juridică,  cu respectarea condiţiilor  din Regulament pentru desfășurarea concursului anual ,,Cel mai bun contribuabil”(pentru vizualizare  clik pe text Regulament).

          Recepţionarea actelor pentru concurs continuă până la data de 01.08.2020. 

           Un moment important în desfăşurarea evenimentului  va fi analiza documentelor depuse de către solicitanţi,  cât şi determinarea învingătorilor, lucru asigurat de către Comisia  raională  pentru organizarea concursului, instituită prin Dispoziţia preşedintelui raionului, dl Ion VICOL.

          Ultima şi cea mai emoţionantă etapă, conform tradiţiei, rămâne a fi festivitatea de decernare a distincţiilor şi diplomelor. 

 

ANUNŢ

Friday, 26 June 2020 12:09

 

A N U N Ţ !

Consiliul raional Anenii Noi anunţă desfăşurarea Concursului 

„Cel mai bun contribuabil

al anului 2019”

    În conformitate cu prevederile art.1 al Legii RM cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii  nr. 179 di 21.07.2016, la concurs participă agenţii economici  din teritoriu indifferent de  genul lor de activitate  practicat  şi forma organizatorico-juridică.

          Indicatorii economico – financiari solicitaţi pentru participarea la concurs:

-         Volumul lucrărilor realizate (vânzărilor) total, mii lei,

-         Volumul lucrărilor realizate (vânzărilor)  calculate în mediu la 1 salariat, mii lei

-         Numărul mediu scriptic de salariaţi, personae,

-         Salariul mediu al unui salariat lunar, lei,

-         Locuri de muncă noi create, unităţi,

-         Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidate, mii lei,

-         Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidat în mediu la un salariat, mii lei,

-         Suma defalcărilor în bugetul asigurarilor sociale şi a primelor de asigurare obligatory de asistenţă medical total, mii lei,

-         Suma defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale şi a primelor de asigurare obligatory de asistenţă medical total calculate în mediu la un salariat, mii lei,

-         Profit net(+), pierderi net(-), mii lei

-         Volumul investiţiilor, mii lei

-         Mobilitatea salariaţilor, %

-         Sponsorizări, mii lei

-         Restanţele la salariu, lei

-         Impozitul pe venit la salariu la angajat, lei

 

      Doritorii de a participa la concurs urmează să se adreseze la Direcţia  Economie şi Dezvoltare Regională (Consiliul raional, bir. 209, etaj. 2) pînă la data de 14 iulie 2020.

      Comisia raională pentru organizarea concursului va recepționa şi analiza cererile și documentele depuse de către solicitanţi, va determina învingătorii concursului şi va organiza festivitatea de decernare a distincţiilor și diplomelor.

          Învingători ai concursului, vor fi recunoscuţi agenţii economici, care au obţinut cele mai bune rezultate în activitatea lor pe parcursul anului 2019.

         Vă îndemnăm să participaţi activ la concurs!

                                                   Informaţii suplimentare puteţi obţine

                                                     la numărul de tel. 076739045                                                                                                                                                                                                                                      Parutenco Piotr

 

 

 

Page 8 of 24

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« January 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]