User Registration

or Cancel
Ora: 6:18
Admin

Admin

La data de 30.01.2020, Serviciul agricultura Anenii Noi a organizat un seminar cu tema: Tăierea în uscat la vita de vie si pomi. Seminarul a fost coordonat de Valeriu Ciubotaru, doctor în științe, angajatul Ministerului Agriculturii. La ședința au participat agenții economici din raion. Moderatorul a prezentat metode inovatoare de taiere, conform probelor primite privind numărul de ochi fertili. Asemenea seminare vom avea si în perioada următoare. Serviciul agricultura tinde să ofere consultații practice pentru agricultori.

          

                  Stimaţi colegi !

 

   Cu prilejul Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, Vă adresezi un mesaj de felicitare şi încredere în capacitatea fiecăruia de a face faţă provocărilor, de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor şi responsabilitate civică.

Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală să prezinte un garant şi catalizator al proiectelor de perspectivă, armonia şi colaborarea să domine în activitatea Dvs., iar spiritul de autoperfecţionare să se contopească perfect cu sensul existenţei fiecăruia.

    Vă aduc cuvinte de mulţumire şi profundă recunoştinţă pentru activitatea nobilă ce o realizaţi  zi de zi, dorindu-Vă sănătate, fericire, realizări frumoase și multă recunoştinţa din partea celor ce Vă înconjoară.

 

Cu respect,

Președintele raionului Anenii Noi Ion VICOL

                              

 


Conducerea de vîrf a raionului împreună cu doamna primar de Șerpeni au efectuat o vizită de lucru la sediul proiectului ”Primarii pentru creșterea economică”- o nouă inițiativă a Uniunii Europene care vizează autoritățile publice locale ale țărilor parteneriatului Estic. În cadrul programului municipalitățile pot participa la proiecte de finanțare de până la 600 mii de euro.
Consiliul raional Anenii Noi a aderat la această inițiativă de acum mai bine de 1 an, însă nu prea s-a progresat la acest capitol.
Acum vom demara elaborarea Planului de dezvoltare economică a raionului, fapt ce ne va permite accesarea de fonduri nerambursabile.
Același lucru își dorește primăria Șerpeni, același lucru am vrea să îl vedem în toate primăriile raionului (îndemnăm primarii să aplice la proiect).
Mulțumim echipei proiectului - dl Lilian Danilov, dnei Diana Nastas - pentru explicații și consultații !

Consiliul raional

 

Fabricat în Moldova 2020

Wednesday, 29 January 2020 15:35

Azi, 29.01.2020, Consiliul raional, prin prezența a 12 agenți economici din raion, a participat la Expoziția anuală Fabricat în Moldova, ediția a XIX-a. La expoziție au fost prezentate produse autohtone din carne de pui, produse farmaceutice, conserve și alte produse ale industriei prelucrătoare, vinuri și obiecte de artizanat. Toți agenții economici participanți au fost menționați cu diplome de participare. La deschiderea Expoziției au participat oficialități din țară și de peste hotare.

Anunț funcții vacante

Tuesday, 28 January 2020 15:09

Consiliul raional  Anenii  Noi anunţă  concurs pentru ocuparea funcţiei vacante:

Administrator al IP ”Centrul multifuncțional de dezvoltare locală integrată”

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Elaborarea, înaintarea promovarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de dezvoltare a raionului

Sarcinile de bază:

- exercită conducerea continuă şi eficientă a Instituţiei, în conformitate cu actele legislative, actele normative ale Guvernului Republicii Moldova, actele altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, hotărârile Consiliului raional şi actele normative cu caracter intern; 

- reprezintă Instituţia în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu alte  persoane juridice şi fizice;

- în limitele bugetului Instituţiei şi priorităților de dezvoltare a raionului înaintează demersurile de cofinanțare a proiectelor de dezvoltare;

-  promovează voluntariatul în activitatea Instituției în special al tinerilor implicați în proiecte de dezvoltare locală.

-  creează condiţiile necesare pentru păstrarea documentelor ce prezintă valoare de arhivă;

-  asigură transparenţa activităţii financiare a Instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.          

Condiții de participare la concurs:

- Cetăţean al RM;

 - Domiciliu permanent în RM;

- Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

- Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 - Cunoaşterea limbii de stat;

 - Cunoştinţe - calculator (Word, Excel, internet).

  Dosarul  de concurs care va conţine:

   - Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;

   - Copia buletinului de identitate;

   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);

   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită la care poate fi depus  dosarul de concurs  -   17 februarie 2020.

Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or. Anenii Noi, str. 31 August,4, et. II, bir.208, Serviciul juridic. Specialist principal-jurist, Elena Bumbu.

Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

– Legea  nr. 215 din  29.07.2016 cu privire la tineret

 

 

Specialist superior Serviciul tineret și sport

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Realizarea politicii de stat în domeniul sportului

Sarcinile de bază:

Posedarea și utilizarea informațiilor cu privire la situația culturală sportivă, economică a tineretului în raionul Anenii Noi. Desfășurarea de programe și activități sportive.

- Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Condiţii de participare la concurs:

 - Cetăţean al RM;

 - Domiciliu permanent în RM;

 - Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

 - Studii superioare în domeniu;

 - Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 - Cunoaşterea limbii de stat;

 - Cunoştinţe - calculator (Word, Excel, internet).

  Dosarul  de concurs care va conţine:

   - Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;

  - Copia buletinului de identitate;

  - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);

   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită la care poate fi depus  dosarul de concurs  -   17 februarie 2020.

Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or. Anenii Noi, str. 31 August,4, et. II, bir.208, Serviciul juridic. Specialist principal-jurist, Elena Bumbu.

Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova

• Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

– Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

- Legea nr. 330 din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică şi sport

- Legea  nr. 215 din  29.07.2016 cu privire la tineret

 

 

Azi, 28.01.2020 a avut loc ședința ordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale, ghidată de dl Ion Vicol, președintele raionului, președintele CSE. În cadrul ședinței au fost discutate problemele actuale la nivel de raion: imunizarea copiilor, problemele legate de starea epidemiologică în China și măsurile de protecție a populației raionului. La fel  comisia a fost informată despre starea și repartizarea tehnicii inginerești pentru întreținerea drumurilor naționale și locale pe timp de iarnă: împrăștierea materialului antiderapant pe drumuri de pantă cu pericol avansat în cazurile de înghețuri în orele dimineții. La fel, s-a adus la cunoștință Planul calendaristic de pregătire a protecției civile pentru anul 2020, cît și pranul de activitate a Comisiei pentru anul curent. 

Azi, 28.01.2020 a avut loc ședința ordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale, ghidată de dl Ion Vicol, președintele raionului, președintele CSE. În cadrul ședinței au fost discutate problemele actuale la nivel de raion: imunizarea copiilor, problemele legate de starea epidemiologică în China și măsurile de protecție a populației raionului. La fel  comisia a fost informată despre starea și repartizarea tehnicii inginerești pentru întreținerea drumurilor naționale și locale pe timp de iarnă: împrăștierea materialului antiderapant pe drumuri de pantă cu pericol avansat în cazurile de înghețuri în orele dimineții. La fel, s-a adus la cunoștință Planul calendaristic de pregătire a protecției civile pentru anul 2020, cît și pranul de activitate a Comisiei pentru anul curent. 

Azi, 28.01.2020 a avut loc ședința ordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale, ghidată de dl Ion Vicol, președintele raionului, președintele CSE. În cadrul ședinței au fost discutate problemele actuale la nivel de raion: imunizarea copiilor, problemele legate de starea epidemiologică în China și măsurile de protecție a populației raionului. La fel  comisia a fost informată despre starea și repartizarea tehnicii inginerești pentru întreținerea drumurilor naționale și locale pe timp de iarnă: împrăștierea materialului antiderapant pe drumuri de pandă cu pericol avansat în cazurile de înghețuri în orele dimineții. La fel, s-a adus la cunoștință Planul calendaristic de pregătire a protecției civile pentru anul 2020, cît și pranul de activitate a Comisiei pentru anul curent. 

Page 9 of 22

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]