User Registration

or Cancel
Ora: 10:34
Admin

Admin

Anunţ de consultări publice

Thursday, 28 November 2019 15:37

ANUNŢ

Se propun pentru consultări  publice  următoarele denumiri de proiecte

care pot fi examinate la şedinţa ordinară a Consiliului raional

din luna decembrie 2019:

1.        Cu  privire la aprobarea bugetului Consiliului raional Anenii Noi în prima lectură.  Raportor : președintele  raionului

2.        Cu  privire la aprobarea bugetului Consiliului raional Anenii Noi în a doua  lectură.   Raportor :şef, Direcţia Finanţe 

3.        Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului  2019.

Raportor : Direcţia Finanţe 

4.        Cu  privire  la  aprobarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional.   Raportor : Direcția Finanțe

5.        Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.02-13 din 16.05.2019

      Raportor : şef  Direcția  Finanțe

6.        Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional  nr.04-15 din 12.09.2019

      Raportor : şef  Direcția  Finanțe

7.        Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.06-02 din 29.11.2018 

Raportor : şef, Direcția  Finanțe

8.        Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019.

      Raportor : şef, Direcţia Finanţe 

9.      Cu  privire  la totalurile  organizării  odihnei  de vară a copiilor în sezonul estival și raportul financiar pentru anul 2019

Raportor :şef DE

10.   Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului raional Anenii Noi

Raportor : secretarul  CR

11.Cu privire la aprobarea în redacție nouă a organigramei  și statelor de   personal ale   Consiliului raional Anenii Noi.

 Raportor : secretarul  CR

12.Cu privire la unele acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici  din autorităţile publice ale raionului

Raportor : şef Secţia resurse umane, audienţă și protocol

13.Cu  privire la numirea  în  funcţie de  șef  al  IMSP „Centrul de sănătate Hîrbovăţ”  Raportor : şef Secţia resurse umane, audienţă și protocol

14.Cu   privire la numirea  în  funcţie de  șef  al  IMSP „Centrul de sănătate  Ţînţăreni”  Raportor :  şef, Secţia resurse umane, audienţă și protocol

15.Cu privire la recrutarea tinerilor născuți în anul  2004.

Raportor : șef Secția administrativ-militară Anenii Noi

16.Cu privire la modificarea deciziei nr.02-20 din 26.05.2016 “Cu privire la   aprobarea  Regulamentului privind  organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protectia copilului aflat in dificultate”

Raportor : șef  DASPF

17.   Cu privire la modificarea deciziei nr.04-13 din 13.09.2018  “Cu privire la instituirea Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situație de dificultate”

Raportor :șef  DASPF

18.Cu privire la modificarea deciziei nr.06-25 din 14.09.2012 “Cu privire la   componenţa Consiliului pentru protectia drepturilor copilului şi aprobarea Regulamentului de activitate”

Raportor : șef  DASPF

19.Cu privire la  vânzarea  mijloacelor  fixe (Direcţia Educaţie)

Raportor : şef DE

20.Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la  mijloacele fixe ale  Secţiei Cultură şi Turism

Raportor : şef Secţia cultură şi turism

21.Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la  mijloacele fixe ale liceului teoretic „M.Eminescu”.

 Raportor :şef DE

22.Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la  mijloacele fixe ale IMSP CS Floreni şi CS Anenii Noi

Raportor: şef  IMSP CS Anenii Noi

23.Cu privire la casarea  bunurilor  materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale

Î.M. Centrul  Stomatologic raional  Anenii Noi

Raportor :şef  ÎM Centrul Stomatologic raional Anenii Noi

24.Cu privire la aprobarea  Planului de  activitate al Consiliului  raional  şi Aparatului  preşedintelui raionului pentru  anul  2020

Raportor :secretarul Consiliului raional

25.Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe  IMSP CS Ţînţăreni                                                     Raportor: şef  IMSP CS Ţînţăreni

26.Cu privire la examinarea notificării parvenite de la OT Căuşeni a Cancelariei de Stat                Raportor :secretarul Consiliului raional

27.Cu privire la demisia din funcţia de şef a Direcţiei Economie şi dezvoltare regională            Raportor :secretarul Consiliului raional

28.Cu privire la desemnarea reprezentantului în instanţă

Raportor :secretarul Consiliului raional

29.Cu privire la examinarea cererii prealabile 

Raportor : secretarul Consiliului raional

30.Cu  privire  la  mersul executării deciziilor  CR  anterior  aprobate

Raportor :secretarul Consiliului raional 

31.                      Cu privire  la modificarea  componenţei nominale a comisiilor Consiliului raional                                                                                            Raportor :secretarul Consiliului raional 

 

 

Anunţ de consultări publice

Thursday, 28 November 2019 15:37

ANUNŢ

Se propun pentru consultări  publice  următoarele denumiri de proiecte

care pot fi examinate la şedinţa ordinară a Consiliului raional

din luna decembrie 2019:

1.        Cu  privire la aprobarea bugetului Consiliului raional Anenii Noi în prima lectură.  Raportor : președintele  raionului

2.        Cu  privire la aprobarea bugetului Consiliului raional Anenii Noi în a doua  lectură.   Raportor :şef, Direcţia Finanţe 

3.        Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului  2019.

Raportor : Direcţia Finanţe 

4.        Cu  privire  la  aprobarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional.   Raportor : Direcția Finanțe

5.        Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.02-13 din 16.05.2019

      Raportor : şef  Direcția  Finanțe

6.        Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional  nr.04-15 din 12.09.2019

      Raportor : şef  Direcția  Finanțe

7.        Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.06-02 din 29.11.2018 

Raportor : şef, Direcția  Finanțe

8.        Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019.

      Raportor : şef, Direcţia Finanţe 

9.      Cu  privire  la totalurile  organizării  odihnei  de vară a copiilor în sezonul estival și raportul financiar pentru anul 2019

Raportor :şef DE

10.   Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului raional Anenii Noi

Raportor : secretarul  CR

11.Cu privire la aprobarea în redacție nouă a organigramei  și statelor de   personal ale   Consiliului raional Anenii Noi.

 Raportor : secretarul  CR

12.Cu privire la unele acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici  din autorităţile publice ale raionului

Raportor : şef Secţia resurse umane, audienţă și protocol

13.Cu  privire la numirea  în  funcţie de  șef  al  IMSP „Centrul de sănătate Hîrbovăţ”  Raportor : şef Secţia resurse umane, audienţă și protocol

14.Cu   privire la numirea  în  funcţie de  șef  al  IMSP „Centrul de sănătate  Ţînţăreni”  Raportor :  şef, Secţia resurse umane, audienţă și protocol

15.Cu privire la recrutarea tinerilor născuți în anul  2004.

Raportor : șef Secția administrativ-militară Anenii Noi

16.Cu privire la modificarea deciziei nr.02-20 din 26.05.2016 “Cu privire la   aprobarea  Regulamentului privind  organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protectia copilului aflat in dificultate”

Raportor : șef  DASPF

17.   Cu privire la modificarea deciziei nr.04-13 din 13.09.2018  “Cu privire la instituirea Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situație de dificultate”

Raportor :șef  DASPF

18.Cu privire la modificarea deciziei nr.06-25 din 14.09.2012 “Cu privire la   componenţa Consiliului pentru protectia drepturilor copilului şi aprobarea Regulamentului de activitate”

Raportor : șef  DASPF

19.Cu privire la  vânzarea  mijloacelor  fixe (Direcţia Educaţie)

Raportor : şef DE

20.Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la  mijloacele fixe ale  Secţiei Cultură şi Turism

Raportor : şef Secţia cultură şi turism

21.Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la  mijloacele fixe ale liceului teoretic „M.Eminescu”.

 Raportor :şef DE

22.Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la  mijloacele fixe ale IMSP CS Floreni şi CS Anenii Noi

Raportor: şef  IMSP CS Anenii Noi

23.Cu privire la casarea  bunurilor  materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale

Î.M. Centrul  Stomatologic raional  Anenii Noi

Raportor :şef  ÎM Centrul Stomatologic raional Anenii Noi

24.Cu privire la aprobarea  Planului de  activitate al Consiliului  raional  şi Aparatului  preşedintelui raionului pentru  anul  2020

Raportor :secretarul Consiliului raional

25.Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe  IMSP CS Ţînţăreni                                                     Raportor: şef  IMSP CS Ţînţăreni

26.Cu privire la examinarea notificării parvenite de la OT Căuşeni a Cancelariei de Stat                Raportor :secretarul Consiliului raional

27.Cu privire la demisia din funcţia de şef a Direcţiei Economie şi dezvoltare regională            Raportor :secretarul Consiliului raional

28.Cu privire la desemnarea reprezentantului în instanţă

Raportor :secretarul Consiliului raional

29.Cu privire la examinarea cererii prealabile 

Raportor : secretarul Consiliului raional

30.Cu  privire  la  mersul executării deciziilor  CR  anterior  aprobate

Raportor :secretarul Consiliului raional 

31.                      Cu privire  la modificarea  componenţei nominale a comisiilor Consiliului raional                                                                                            Raportor :secretarul Consiliului raional 

 

 

Spre noi parteneriate: Anenii Noi – Arad

Wednesday, 27 November 2019 12:06

Spre noi parteneriate: Anenii Noi – Arad
O delegație de pedagogi din orașul Arad, reprezentând școala gimnazială ”M. Eminescu” s-a aflat într-o vizită de schimb de experiență în orașul Anenii Noi.
Timp de câteva zile dascălii arădeni au împărtășit din experiența lor în domeniul predării științelor exacte omologilor de la liceul ”M. Eminescu” din Anenii Noi, îmbogățindu-și și ei, la rândul lor experiența în baza celor văzute și auzite la noi.
Parteneriatul a avut-o drept inițiatoare pe doamna profesoară Marina Ciur, care, pe lângă activitatea didactică, moderează și lucrul unui club de robotică în cadrul liceului ”M. Eminescu” din Anenii Noi.
În contextul vizitei au fost semnate acordurile de cooperare cu liceul ”M. Eminescu” din Anenii Noi și cu Direcția educație Anenii Noi. Și, deoarece noua administrație a raionului este deschisă noilor colaborări și parteneriate, dascălii arădeni au fost primiți în audiență de dnii Ion Vicol – președinte al raionului și Octavian Zelinski – vicepreședinte responsabil de domeniul educație. În cadrul discuțiilor dl președinte a propus inițierea unui parteneriat mai larg – între consiliul raional și consiliul județean Arad, un demers în acest sens fiind transmis, simbolic, prin intermediul delegației de profesori din Arad.
Reamintim că în prezent consiliul raional Anenii Noi are semnate acorduri de parteneriat cu 4 județe din România – Vaslui, Giurgiu, Neamț și Galați, cu regiunea Bobruisk din Belarus și cu primăria Praga 9 din Cehia.

 

Este posibil ca imaginea să conţină: 4 persoane, oameni stând jos, masă, camera de zi şi interior

Maternitate modernă la Anenii Noi

Wednesday, 27 November 2019 12:03

Maternitate modernă – grație finanțării din partea partenerilor din Vaslui
Lucrările de reparație a maternității din Anenii Noi au fost finalizate. Cu acest prilej o delegație a Consiliului județean Vaslui, în frunte cu șefa direcției dezvoltare și cooperare s-a aflat cu o vizită de lucru în oraș, pentru a inspecta starea și calitatea lucrărilor. Asta pentru că anume Consiliul județean Vaslui a alocat cca. 100 de mii de euro pentru reparația secției maternitate.
Proiectul a fost demarat în primăvara anului 2019, odată cu aprobarea de către ambele entități a bugetului și detaliilor. Lucrările de reparație au prevăzut schimbarea sistemului de încălzire, instalarea boilerelor, reparația saloanelor de naștere, a coridoarelor – toate lucrările fiind executate la un nivel înalt.
Inaugurarea oficială a obiectului va avea loc după anul nou, în conformitatea cu graficul de lucru al ambilor președinți – din Anenii Noi - Ion Vicol și Vaslui - Dumitru Buzatu.

Şedinţa extraordinară

Friday, 15 November 2019 15:37

Consiliul raional Anenii Noi astăzi în ședința extraordinară a ales conducerea executivă a raionului. Astfel în funcția de Președinte a raionului a fost ales dl. Vicol Ion, care deține mandatul de consilier fiind ales pe lista PSRM.
La propunerea dlui în funcțiile de Vicepreședinți au fost aleși domnii Brinișter Valentin pe domeniul economic și Zelinski Octavian pe domeniul social și medicină.

ANUNŢ

Wednesday, 13 November 2019 14:56

convocare

Wednesday, 13 November 2019 14:22

Anunț

Monday, 11 November 2019 15:18

Preşedintele –interimar al raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  repetat pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: 

Specialist principal, Direcția economie și dezvoltare regională

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

          Elaborarea proiectelor, atragerea de investiţii în dezvoltarea locală

Sarcinile de bază:

-         Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţin de atragerea  investiţiiilor;

-         Participarea la determinarea direcţiilor prioritare şi elaborarea strategiilor şi programelor  privind dezvoltarea social-economică a raionului pe termen mediu şi lung;

-          Colaborează şi furnizează  consultantului informaţiile solicitate privind proiectele implementate.

      Studii superioare în domeniu;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Cunoașterea limbii engleze

Specialist principal, Direcția economie și dezvoltare regională

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

 -  elaborarea proiectelor;

-  atragerea de investiţii în dezvoltarea locală;

- înregistrarea contractelor de achiziţii publice.

Sarcinile de bază:

-         Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţine de atragerea  investiţiiilor;

-           Organizarea licitaţiei pentru achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi prestarea serviciilor;

-         Înregistrarea contractelor de achiziţii publice încheiate în urma procedurilor de achiziţii prin cererea ofertelor de preţuri;

-         Elaborarea rapoartelor de efectuare a achiziţiilor publice.

      Studii superioare in domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Cunoașterea limbii engleze

 

Specialist principal, Serviciu juridic

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

    asigurarea juridică a activităţii autorităţii şi respectarea uniformă a legislaţiei, sarcinile principale fiind asigurarea prin mijloace juridice a respectării legislaţiei în activitatea Aparatului Președintelui.

Sarcinile de bază

- elaborează proiecte de dispoziții  ale preşedintelui raionului, precum şi a altor acte normative, elaborate de autoritatea administraţiei publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora;

- vizează  dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;

     - reprezintă în modul stabilit, interesele Aparatului Președintelui,Consiliului raional în instanţele judecătoreşti şi în alte organe;

  Studii superioare in domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Specialist  superior, Secția resurse umane, audiență și protocol

  1.  Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

-          asigurarea şi participarea la desfăşurarea şedinţelor, conferinţelor, meselor rotunde şi altor măsuri desfăşurate de  preşedintele raionului,

-          asigurarea lucrului organizatoric de audiere a cetățenilor,gestionarea resurselor interne de informație.

 Sarcinile de bază:primește și înregistrează solicitările privind informațiile de interes public,soluționarea lor.

Studii superioare  ;
   - Minimum 6 luni  de experienţă ;

Specialist principal, auditor-intern

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional

Sarcinile de bază:

Acordă consultanțăpreședintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional, propune măsuri, soluții de îmbunătățire a activității subdiviziunilor Consiliului raional.

Șef Serviciu juridic

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

    asigurarea juridică a activităţii autorităţii şi respectarea uniformă a legislaţiei, sarcinile principale fiind asigurarea prin mijloace juridice a respectării legislaţiei în activitatea Consiliului raional, a subdiviziunilor acestuia

Sarcinile de bază

- elaborează proiecte de decizii ale consiliului raional, şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului, precum şi a altor acte normative, elaborate de autoritatea administraţiei publice, analizează, efectuează expertiza juridică a acestora;

- vizează  dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului şi deciziile Consiliului raional;

- reprezintă în modul stabilit, interesele Consiliului raional în instanţele judecătoreşti şi în alte organe; 

Studii superioare în domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

Șef Serviciu tineret și sport

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Realizarea politicii de stat în domeniul tineretului

Sarcinile de bază:

Posedarea și utilizarea informațiilor cu privire la situația culturală sportivă,economică a tineretului în raionul Anenii Noi.Desfășurarea de programe și activități a tinerilor și implicarea lor în viața raionului.

Studii superioare în domeniu ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

Secretar-administrativ

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

-         tratarea informaţiilor: primirea, stocarea, exploatarea, reorientarea şi difuzarea acestora;

-         asistarea conducerii şi colaborarea cu aceasta;

-         asigurarea legăturii administrative a unităţii cu exteriorul;

-         documentarea: clasificarea materialelor, arhivarea, fişarea, evidenţa.

Sarcinile de bază:

a)    primeşte, distribuie şi duce evidenţa corespondenţei.Recepţionează, prelucrează şi distribuie corespondenţa specială (de serviciu, oficială, secretă, strict secretă, de valoare deosebită, taină comercială).

b)    întocmeşte nomenclatura dosarelor aparatului preşedintelui, duce lucrările de secretariat în cadrul aparatului preşedintelui în conformitate cu Instrucţiunea lucrărilor de secretariat.

c)     pregăteşte  şi predă în arhivă materialele ce ţin de  activitatea lucrărilor de sceretariat;

 Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare  ;
   - Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs care va conţine:
   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv;
   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs -   29 noiembrie,2019
Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208, Secția resurse umane, audiență și protocol,

Şef Secție resurse umane, audiență și protocol, Aurelia Mihailov.
Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului

 

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită afuncţionarului public

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în RepublicaMoldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizareaadministrativă

 

Page 10 of 21

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« March 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]