User Registration

or Cancel
Ora: 4:56
Admin

Admin

Lupta națională VOIEVOD – susținută de Consiliul raional Anenii Noi
Sala de sport a liceului ”A. Pușkin” din Anenii Noi a găzduit sâmbătă, 7 martie, ediția a doua a Turneului republican la lupta națională VOIEVOD.
Evenimentul a fost organizat de federația de profil, condusă de Nicolae Pascaru. Deoarece în componența federației intră și 2 cluburi de lupte din raion – Anenii Noi și Bulboaca – Consiliul raional și-a asumat pentru al doilea an consecutiv rolul de susținător al acestui eveniment sportiv. Un aport deosebit în acest sens a revenit dlui președinte Ion Vicol, care a susținut ideea organizatorilor de a desfășura evenimentul în raion, pentru a promova sportul în rândul tinerilor.
În cadrul competițiilor au participat mai bine de 240 de sportivi din 18 raioane ale republicii, tineri sportivi dedicați modului sănătos de viață și promovării spiritului patriotic. Campionii au fost menționați cu medalii, diplome și trofee din partea consiliului raional. Cei mai buni dintre ei vor participa în cadrul Campionatului european la lupta VOIEVOD, care va avea loc la 9 mai.
Prezent la ceremonia de premiere, vicepreședintele raionului, dl Octavian Zelinski, a asigurat sportivii de susținere și pe viitor, menționând că este o onoare pentru raion să găzduiască asemenea evenimente de marcă.

 

                                     

  Multstimate Doamne !                                                                                                           

Vă aduc cele mai sincere felicitări cu prilejul  Zilei Internaționale a Femeii -  8 martie !

Fie ca toate realizările frumoase, sănătatea și spiritul  acestei zilei  să vă însoțească  

pretutindeni, iar primăvara să Vă inunde sufletul  de bucurie  și de parfumul

 florilor  sale.  Să fiți mereu apreciate și inspirate de susținere și bunăvoință.

Pacea și înțelegerea să domine mereu în  casele și inimile Dvs.

Pentru toate eforturile și meritele în calitate de mame, soții  și colege de serviciu,

Vă aduc cel mai frumos buchet de  Recunoștință, Admirație și Respect.

                                                                             

     Cu înaltă considerațiune

    Ion VICOL, Președintele raionului Anenii Noi      

      Doamnele din domeniul asistenței sociale au fost felicitate azi de conducerea Direcției raionale de specialitate.
În sala mică a Casei Raionale de Cultură s-au adunat zeci de femei deosebite, care, prin tăria de caracter și nervii lor de fier, sunt în primele rânduri atunci când cineva are nevoie de ajutor și grijă.
      Doamnele din domeniul asistenței sociale sunt adevărate eroine, pentru că munca lor necesită un caracter aparte. 
După cuvintele de felicitare pentru colege, a urmat o activitate de promovare a grijii față de Copiii Soarelui - copilașii cu sindromul Down. Cu acest prilej s-a organizat o expoziție foto la acest subiect, expoziție vernisată de angajații Secției Cultură.

Rapsodii de primăvară consacrate femeii

Thursday, 05 March 2020 07:11

Femeile din raion au fost felicitate ieri, 04.03.2020 de conducerea raionului Anenii Noi cu prilejul ajunului sărbătorii de 8 martie.
În scenă au evoluat Orchestra  de muzică populară FOLCLOR și cvartetul BRIO SONORES, concertul fiind organizat, tradițional, de președintele raionului.
În sală au fost prezente doamne din toate localitățile raionului, care activează în sectorul public.
În alocuțiunea sa, dl președinte Ion Vicol a felicitat doamnele, menționând că acolo unde e femeia - e ordine și liniște!

P.S.: ne bucurăm că alături de noi în sală se afla și oaspetele drag de la Galați - vicepreședintele Consiliului județean, dl G. Istudor.
Astăzi, 04.03.2020, în incinta primăriei Țînțăreni, Serviciul Agricultură al Consiliului Raional Anenii Noi, în colaborare cu specialiștii ANSA și cei ai Secției pentru Protecția Mediului Anenii Noi  au desfășurat ședința de lucru cu tema:  Siguranța alimentară a populației privind supravegherea calității produselor agroalimentare crescute în lunca rîului Bîc. Agenții economici din teritoriu  au înaintat spre discuții următoarele probleme cheie: eliberarea autorizației de mediu de folosință specială a apei, efectuarea analizei de laborator de către persoanele fizice, dreptul de  realizare a mărfii pe piața raională, etc. Conducerea de vîrf a raionului și-a pus ca obiectiv major colaborarea permanentă cu agenții economici din domeniul agriculturii întru asigurarea calității produselor agricole spre consumul populației. 

Eveniment comemorativ la Anenii Noi

Monday, 02 March 2020 12:53

     Astăzi, 2 martie 2020, se împlinesc 28 de ani de când a fost declanşat  conflictul armat de pe Nistru.

     Astfel la Anenii Noi a fost desfăşurat un eveniment comemorativ  a luptătorilor pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova  cu genericul „O Patrie, un destin, un război” , organizat de Instituţia Publică Centrul de Creaţie al Elevilor „Ciocârlia” sub egida Consiliului raional,  în parteneriat cu Soborul de preoţi din raion şi Inspectoratul de Poliţie Anenii Noi.

       Preşedintele raionului dl Ion VICOL, prin mesajul de inaugurare a evenimentului a adus regrete de cele desfăşurate  în anul 1992 şi recunoştinţă pentru patriotism celor care şi-au apărat ţara şi poporul .

 

      Activitatea de comemorare a finisat  cu depunerea de flori la monumentele:  Ştefan cel Mare şi  Sfînt şi Capela Memoriei. 

 

Anunț

Thursday, 27 February 2020 13:46

    Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi,  anunţă  concurs  pentru  ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal

Secţia „ Elaborarea şi administrarea bugetului”.   

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei :

 Contribuirea la organizarea și asigurarea elaborării, aprobării, executării bugetului la compartimentul venituri.

 Sarcinile de bază :

- Asigurarea estimării veridice şi economic argumentată a veniturilor bugetelor locale.

- Contribuirea la elaborarea pronosticului bugetului raionului şi bugetului raional.

- Monitorizarea executării bugetului de ambele niveluri la venituri.

         Condiţii de participare la concurs :

- Cetăţean al Republicii Moldova;

- Domiciliu permanent în Republica Moldova;

- Studii superioare de specialitate (economist, finansist, contabil);

- Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil)  ;

- Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

- Cunoaşterea limbii de stat;

- Cunoaşterea Programelor Word, Excel.

           Conţinutul Dosarului de concurs:

- Formularul de participare (forma tipică);

- Copia buletinului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz);

- Copia carnetului de muncă.

    Documentele pentru participarea la concurs se vor prezenta  până la 17 martie 2020 la adresa : or.Anenii Noi ,str.31 August,4 , et.4 , bir.402 ,tel. 0-265-2-48-06.

 

   Bibliografia concursului  pentru ocuparea funcției temporar vacante -

          specialist principal Secția elaborarea și administrarea bugetului:

     - Constituţia Republicii Moldova.

 

Acte normative în domeniul serviciului public :

     - Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

     - Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public;

     - Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

     - Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

    - Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

 

Acte normative în domeniul de specialitate :

    - Legea nr.397 – XV din 16.10.2003 cu privire la finanţele publice locale;

    - Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;         

 

     Dosarul de concurs se depune până la 17 martie 2020 la adresa :

      MD-6501 , or.Anenii Noi,str.31 August,4 , et.4, bir.402.

     Relaţii la telefonul de contact : 0-265-2-48-06.

 

    Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi  anunţă  concurs  pentru  ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior

Secţia „ Elaborarea şi administrarea bugetului”.

 

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei :

 Contribuirea la elaborarea şi  administrarea bugetului raionului.

 Sarcinile de bază :

- Asigurarea estimării veridice  şi economic argumentată a cheltuielilor bugetelor locale.

- Contribuirea la elaborarea pronosticului bugetului raionului şi bugetului raional.

- Monitorizarea executării bugetului de ambele niveluri la cheltuieli.

         Condiţii de participare la concurs :

- Cetăţean al Republicii Moldova;

- Domiciliu permanent în Republica Moldova;

-Studii superioare de specialitate ( economist, finansist, contabil);

- Experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil)  ;

- Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

- Cunoaşterea limbii de stat;

- Cunoaşterea Programelor Word, Excel.

 

           Conţinutul Dosarului de concurs:

- Formularul de participare (forma tipică);

- Copia buletinului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz);

- Copia carnetului de muncă.

    Documentele pentru participarea la concurs se vor prezenta  până la 17 martie 2020 la adresa : or.Anenii Noi ,str.31 August,4 , et.4 , bir.402 ,tel. 0-265-2-48-06.

 

   Bibliografia concursului  pentru ocuparea funcției temporar vacante -

          specialist superior Secția elaborarea și administrarea bugetului:

     - Constituţia Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public :

     - Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

     - Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduita a funcţionarului public;

     - Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

     - Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

    - Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

 

Acte normative în domeniul de specialitate :

    - Legea nr.397 – XV din 16.10.2003 cu privire la finanţele publice locale;

    - Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.                   

 

     Dosarul de concurs se depune până la 17 martie 2020 la adresa :

      MD-6501 , or.Anenii Noi,str.31 August,4 , et.4, bir.402.

 

     Relaţii la telefonul de contact : 0-265-2-48-06.

 

     

 

     La data de 27 februarie 2020 consilierii raionali  s-au convocat în  şedinţă ordinară a  Consiliului raional .

    Pe ordinea de zi a şedinţei au fost incluse 27 întrebări.  În sală au fost prezenţi 32 din cei 33 consilieri aleşi , angajaţi ai Consiliului raional, reprezentanţii serviciilor desconcentrate, serviciile descentralizate , primarii localităţilor, persoane fizice s.a. Şedinţa a fost prezidată de dl Cuflic Alexandru , consilier  raional. 

   S-au analizat mai multe chestiuni importante  cum ar fi: cu privire la activitatea Consiliului raional şi Aparatului preşedintelui raionului pentru anul 2019 şi sarcinile principale pentru anul 2020; executarea bugetului raional pentru anul 2019; cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020; cu privire la distribuirea mijloacelor financiare şi alte probleme  importante şi actuale pentru raionul Anenii Noi.

      

 

 

Page 2 of 21

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« April 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]