User Registration

or Cancel
Ora: 9:10
Info

Info

Festivalul Internațional de Artă Vocală ”Cîntă inimă” a ajuns în acest an la cea de-a XXIII-a ediție. Pe parcursul celor câteva zile spectatorii au avut parte de momente frumoase, de voci excepționale și muzică de calitate, de o concurență acerbă și un final surprinzător.

Pe final juriul festivalului și-a desemnat câștigătorii:
Premiul Mare oferit de Consiliul Raional Anenii Noi -
Myktybek Nurlanbekov, Republica Kârgâzstan;
Premiul Mare oferit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM - Stoian Viorela,Piatra Neamț, România;
Premiul Mare oferit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM - Ansamblul vocal ”TANDEM”, Ucraina;
GRAND- PRIX-ul Festivalului ”Cântă inimă” - Ana Bragari, Anenii Noi.

Secția cultură și turism Anenii Noi

  Programul Novateca în parteneriat cu Centrul de Guvernare Electronică, a lansat în anul 2016 iniţiativa e-Ambasadori ai serviciilor electronice publice, care are scopul de a dezvolta cunoştinţele şi abilităţile bibliotecarilor în promovarea serviciilor electronice publice şi asigurarea suportului cetăţenilor în accesarea e-serviciilor la bibliotecă. La începutul anului 2018 e-Ambasadorii-bibliotecari naţionali şi locali au fost prezenţi în 33 municipii, raioane şi localităţi rurale, inclusiv în raionul Anenii Noi, care a participat anterior la replicarea serviciului „Guvernare Electronică”.

   Graţie impactului considerabil al iniţiativei şi solicitărilor multiple de extindere a acestui serviciu, începând cu luna martie 2018 a fost lansată la nivel naţional instruirea e-Ambasadorilor locali. Astfel, pe parcursul a 3 luni (martie, aprilie şi mai) e-Ambasadorii naţionali şi locali existenţi din fiecare raion al ţării livrează instruiri locale pentru bibliotecarii din raioanele lor. În luna martie 2018 au beneficiat de aceste instruiri raioanele din regiunea Nord: Bălţi, Briceni, Donduşeni, Sângerei, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Râşcani şi Soroca. În luna aprilie 2018 s-au livrat pentru bibliotecarii din raioanele din regiunea Centru: Anenii Noi, Călăraşi, Chişinău, Criuleni, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti şi Ungheni. Iar raioanele din regiunea Sud: Hânceşti, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Dubăsari, UTAG, Leova, Ştefan Vodă şi Taraclia - au aderat la această iniţiativă în luna mai 2018.

   Datorită coordonatorului regional de la Novateca, Oleg Potîngă, am fost propusă eu, Marina Negru, şefa Bibliotecii Publice din Chirca, să livrez instruiri în e-servicii guvernamentale pentru bibliotecarii din raionul Anenii Noi în luna aprilie 2018. În acest context, împreună cu doamna Maria Trofimov, directorul Bibliotecii Publice Raionale Anenii Noi, am selectat 8 bibliotecari din diferite localităţi din raionul nostru. Am livrat câte două instruiri cu durata de o zi jumătate şi un atelier de follow-up de jumătate de zi. Modulul I ,,e – Servicii pentru cetăţeni” s-a desfăşurat pe 3-4 aprilie 2018 la Biblioteca Publică Raională Anenii Noi. Am avut ca scop să dezvolt cunoştinţele şi compentenţele celor 8 bibliotecari locali pentru a oferi suport cetăţenilor să acceseze e-Serviciile pe portalul servicii.gov.md. Bibliotecarele au aflat

ce este guvernarea electronică, avantajele şi dezavantajele ei, despre semnătura mobilă şi cea electronică, despre cum se solicită un serviciu la e-Stare Civilă şi e-Cazier, precum şi cum se achită folosind serviciile de plăţi electronice: Mpay pentru servicii publice ca cazier judiciar, duplicat de certificat de naştere, declaraţii etc şi WebBanking pentru serviciile comunale ca energie electrică, gaz natural, internet, televiziune etc. Pe 26-27 aprilie 2018 am livrat Modulul II ,,e – Servicii pentru business şi persoane juridice”. Bibliotecarele au făcut cunoştinţă cu e-serviciile: e-CNAM, e-CNAS, declaraţia electronică în 4 paşi, e-Documente Normative în Construcţii, e-Licenţă, gişeul unic de raportare, declaraţii electronice vamale, e-AGEPI, registrul de stat al controalelor şi e-Factură.

    După aceste două instruiri, fiecare bibliotecară a urmat să dezvolte şi să livreze câte un serviciu nou de bibliotecă menit să faciliteze accesul cetăţenilor simpli şi entităţilor juridice la oportunităţile pe care le oferă e-guvernarea. Bibliotecarele în decurs de o lună au elaborat planuri de activitate, au împărţit materiale promoţionale şi au livrat câteva instruiri în acest domeniu. Pe data de 24 mai 2018 au prezentat succesele şi rezultatele lor la atelierul de follow-up. În urma celor 25 instruiri livrate în diferite localităţi din raionul Anenii Noi, 51 persoane sunt informate şi instruite în e-servicii guvernamentale.

     Instruirile în acest domeniu continuă să fie livrate în cele 8 biblioteci din raionul Anenii Noi: BP Botnăreşti, BP Ciobanovca, BP Hârbovăţ, BP Roşcani, BP Speia, BP Teliţa, BP Todireşti şi BP Ţânţăreni. Cine doreşte să solicite un serviciu electronic guvernamental sau să achite serviciile comunale online este aşteptat la aceste biblioteci pentru a beneficia de instruiri în e-servicii. Îndrăzniţi şi veţi avea de câştigat timp, bani şi nu veţi avea erori de date!!!

Marina Negru,

 

şefa Bibliotecii Publice Chirca

”Împreună facem ziua bună” – acesta a fost genericul proiectului didactic inspirat și realizat împreună cu copiii din grupa medie, grădinița nr. 2 ”Plopușor” din satul Bulboaca. Scopul proiectului – sensibilizarea părinților privind necesitatea implicării lor în procesul de dezvoltare a noilor capacități și abilități la copii.

Prima etapă a proiectului s-a desfășurat în sala festivă a instituției unde, într-o atmosferă lejeră și relaxantă, copiii și-au autoevaluat cunoștințele pe toate domeniile de activitate. Au făcut-o evident prin intermediul jocurilor cognitiv-distractive: explorând arta - cu ajutorul desenului, cântecului și dansului; dezvoltându-și vorbirea - prin declamarea poeziilor și ghicirea ghicitorilor; descoperind matematica - prin cunoașterea cifrelor și operațiilor aritmetice.

Cea de-a doua etapă a fost una relaxantă, revigorantă și plină de surprize. S-a desfășurat în zi de duminică și a implicat nu doar copiii din grupa medie, ci și părinții, frații și surorile acestora. Toți împreună și-au testat logica, motorica, coordonarea mișcărilor, dibăcia și viteza în cadrul a 7 probe de ”Starturi Vesele”. Împărțiți în două echipe -”Buburuzele” și ”Fluturașii”, echipați pe potrivă, aceștia au demonstrat că participarea contează, atât în concurs, cât și-n familie.

În pauză copiii au realizat desene comune, genericul fiind ”Cu familia în vacanță”, iar pe final toți participanții s-au învrednicit de diplome și au improvizat un picnic  la iarbă verde în Marea Familie a instituției de educație timpurie ”Plopușor”.

 

Tatiana Rusu, educatoare la grupa medie, grădinița ”Plopușor”, satul Bulboaca

 

Felicitări locuitorului orașului Anenii Noi  Dumitru CALMÎC, sportiv la proba triatlon forță. În zilele de 5-6 mai studentul la Facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) Dumitru CALMÎC,  a apărat culorile Moldovei la Campionatul european POWERLIFTING-2018, care s-a desfășurat în orașul englez Kings Lynn. În categoria de 67,5 kg juniori sportivul nostru în cele trei probe genoflexiuni, împins din culcat și dezdoiri de spate  a ridicat în total 435 kg și, întrecând sportivi  din Belgia, Anglia, Franța, Italia, Irlanda de Nord și alte țări, s-a clasat pe primul loc, fiind menționat cu o cupă și o Diplomă de gradul I, fapt pentru care îi aducem sincere felicitări și ii dorim noi realizări si performante.

        Solicitat să comenteze rezultatul obținut, Dumitru CALMÎC a relatat: Eu mă antrenez de doi ani în proba sportivă Powerlifting versiunea WDFPF. În această perioadă, am participat la mai multe competiții republicane ocupând locuri de frunte,  dar acest  campionat european a fost prima mea experiență  internațională, victoria recentă este cea mai frumoasă performanță a mea. În acest context aduc sincere mulțumiri Consiliului raional Anenii Noi si personal d-lui Alexandru Barbăroşie, președintele raionului pentru suportul material acordat și posibilitatea de a participa la campionat. De asemenea vreau sa menționez si să-i mulțumesc aparte dlui Costetchi Vasili antrenor din s. Hîrbovăț pentru susținere si aport financiar .  

        Proba sportivă Powerlifting a apărut în anii 50 ai secolului XX. Federația mondială a fost constituită în a. 1981,versiunea WDFPF a fost creat în 1988 în mod specific ca o platformă internațională alternativă fără droguri - pentru a asigura o concurență loială la nivel mondial pentru acei powerlifteri care doresc să se antreneze și să concureze fără droguri de performanță iar Federația de Triatlon Forță din RM activează din 2001. Sportivii ridică halterele din pozițiile squat, bench press și deadlift. Suma celor trei rezultate constituie greutatea ridicată raportată la greutatea sportivului.

 

Cor. nostru

 

 

 

  

 

Vizita la Anenii Noi a ministrului afacerilor externe și integrării europene dlui Tudor Ulianovschi, realizată în cadrul programului de lucru al membrilor guvernului, s-a desfășurat productiv, în prezența a câtorva zeci de primari, șefi de direcții și secții, conducători și reprezentanți de servicii desconcentrate (agenția pentru ocuparea forței de muncă, inspecția muncii, serviciul de informații și securitate, cancelaria de stat, etc.), dar și a simplilor cetățeni.

În sala mică a consiliului raional a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri, axate în special pe rolul ministerului de externe în atragerea de proiecte externe. Dl ministru a vorbit despre un proiect în parteneriat cu guvernul Japoniei, proiect care este în faza de negocieri și care prevede oferirea de către partea japoneză a cel puțin 35 de autospeciale pentru pompieri. Un alt proiect, de astă dată legat de Uniunea Europeană, se referă la negocierea, care ase află în stadiu avansat, a măririi cu 75% a cotelor de export a produselor animaliere, fapt care ar deschide perspective bune pentru exportatorii noștri. Dl ministru a menționat și faptul că practic pe toate pozițiile, exportatorii moldoveni valorifică cotele de export ale producției spre UE. Domnia sa a relatat și despre faptul că în urma activității ministerului la Maximovca demarează construcția unei ferme de vaci, în colaborare cu o întreprindere din Belarusi. Miza este de a crește și în țara noastră productivitatea de lapte până la un nivel similar cu cel obținut de fermierii belaruși, adică o medie anuală de aproape 7000 litri de lapte pentru o vacă, dublu față de cea înregistrată, în prezent, în Republica Moldova.

De asemenea, fermierii moldoveni vor avea posibilitatea să asimileze tehnologiile belaruse de întreținere a vacilor, de producere a furajelor, dar și a îngrășămintelor organice.

Primarii a abordat și probleme legate de insuficiența fondurilor pentru implementarea de proiecte, ministrul promițând că va încerca să impulsioneze, de principiu, activitățile legate de identificarea fondurilor externe.

 

Octavian Zelinski

 

Cu puțin timp înainte ca atenția microbiștilor să fie captată de Campionatul Mondial de Fotbal (masculin), care se desfășoară în Rusia, în Moldova, campionatul intern de fotbal feminin a tras cortina. Echipa Agarista-ȘS Anenii Noi a câștigat atât campionatul, cât și cupa, într-o finală unde CS Noroc a pierdut cu scorul de 2:1 (golurile fiind marcate de Liudmila Caraman și Tatiana Gherghelijiu, respectiv Daniela Mardari).

 În fiecare an de la capăt

„De câteva ori am tot vrut să ne lăsăm de fotbal”, afirmă vedeta și golgheterul echipei Agarista-ȘS Anenii Noi Liudmila Caraman. „Când am jucat în Liga Campionilor și am pierdut la scor în fața unor echipe din Ungaria, Austria sau Olanda, am revenit foarte demoralizate acasă. E greu să le facem față, când ele au condiții, alimentație corespunzătoare, săli de forță și de recuperare. Noi ne antrenăm de trei ori pe săptămână pentru un meci, în timp ce ele se antrenează zilnic”, afirmă Liudmila cu regret. „Ne-au zis antrenorii că vom tot avea ocazii să ne lăsăm, așa că am continuat și în fiecare an am luat-o de la capăt”.

 Liudmila Caraman a început să joace fotbal la vârsta de 14 ani. S-a întâmplat după o oră de educație fizică, când, pentru că tot lovea mingea cu piciorul în meciurile de volei, profesorul de sport a trimis-o la fotbal, cu o altă fată care îl practica deja. De atunci au trecut 18 ani, iar pe eleva care distrugea mingile de volei tot în fotbal o găsim. A fost tentată să plece din țară, a dat și probe la cluburi cu renume în Rusia. Totuși, pentru că a pus școala pe primul loc a rămas în țară, unde a absolvit Universitatea Tehnică, a combinat cu succes pregătirile pentru examene și antrenamentele de pe „dreptunghiul verde”.

„Dreptunghiul verde” e mult spus, deoarece terenurile pe care se pregăteau și pe care jucau nu erau printre cele mai bune. „Nu căutam iarbă verde neapărat, cum fac tinerii din ziua de azi. Important era să alergăm după minge. Când ajungeam acasă eram negre, prăfuite din cap până în picioare”, își amintește Ludmila de începuturi, când „debuta” în sportul cu balonul rotund pe terenul de la Ciocana.

În prezent, Liudmila este legitimată la Agarista-ȘS Anenii Noi, cu care, în ultima ediție de campionat, a câștigat dubla campionat-cupă, urmând să joace din nou în competițiile europene inter-cluburi. Și-a făcut debutul la echipa națională în 2015, într-un joc câștigat împotriva Lituaniei, contând pentru preliminariile Campionatului European de Fotbal Feminin. Până în prezent, a strâns 21 de selecții la echipa națională, cu un total de 1742 de minute jucate (din 1890 posibile). În două rânduri, în 2015 și 2017, Liudmila Caraman a obținut titlul de cea mai bună jucătoare din campionatul intern la fotbal feminin, titlu acordat prin votul antrenorilor și conducătorilor de fotbal din campionat. „Cu toată modestia, dar cred că am meritat acest titlu, iar drept dovadă e votul obținut, unde e clar că nu e decizia unei persoane”.

Galerie din 30 de oameni

În familia Liudmilei, fotbalul nu este tocmai străin, fiind practicat inclusiv la profesioniști atât de tatăl ei, cât și de soț. Este prinsă în fenomen inclusiv mama, un suporter înfocat la meciurile ei, deși nu a fost dintotdeauna așa. O perioadă nu agrea deloc ocupația fiicei, iar atunci când Liudmila s-a accidentat, nici nu a vrut să audă de revenirea pe iarbă. „Rudele și apropiații o tot întrebau de ce joacă fata fotbal și îi spuneau că voi avea picioare strâmbe! Acum mama le arată picioarele mele și le spune că port și fuste, merg și pe tocuri, are acasă și fiică, și fotbalistă”, afirmă zâmbind Liudmila.

Cu toate acestea, cât timp sănătatea îi va permite să se antreneze va continua să joace. „Încă nu mă gândesc la o carieră de antrenoare, deocamdată vreau să mai joc an an sau doi”.

În cel mai bun caz, la meciurile din campionat, sunt urmărite de 20-30 spectatori. „În Moldova, lumea nu prea știe de fotbalul feminin, iar cei care știu nu au încredere în femeile care joacă fotbal. Suporterii nu susțin nici măcar echipa națională masculină, ce să mai vorbim de cea feminină?”, afirmă împăcată Liudmila.

 

Imagini video: moldova.org

 

 

Vârstnicii din satul Bulboaca vor beneficia de posibilitatea de a-si valorifica capacitățile, abilitățile si energia în cadrul mai multor cluburi pe interese organizate în cadrul unui proiect finanțat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM în cadrul Programului de Granturi Mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2018. Proiectul, cu genericul ”Vârstnicii – activi prin implicare”, își propune să ofere persoanelor de vârsta a treia mai multe oportunități de implicare în viața comunitară, de dezvoltare personală și de petrecere a timpului liber. Astfel, în cadrul proiectului urmează să fie procurat un acordeon pentru ansamblul folcloric ”Bulboceanca”, organizate două cluburi pe interese – agricol și de meșteșugărit, dar și o campanie de profilaxie a maladiilor specifice vârstei a treia. Partenerii proiectului sunt APL Bulboaca, IP Gimnaziul "Anton Guzun", Centrul de Sănătate Bulboaca si cele doua biblioteci publice din localitate.

 

Asociația ”Adulții”

Echipa de fotbal feminin ”Agarista” de la Școala sportivă Anenii Noi, condusă de dl Iurie Purice, este noua deținătoare a Cupei Moldovei la Fotbal Feminin 2018!

În duelul final cu echipa CS Noroc din 3 iunie, desfășurat pe stadionul ”Zimbru”, fetele noastre au învins cu scorul de 2:1.

”Agarista” este și deținătoare a titlului în cadrul  Campionatului Național la Futsal 2018 (primul campionat oficial).

 

Octavian Zelinski

Page 15 of 61

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« June 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]