User Registration

or Cancel
Ora: 10:01
Info

Info


Raionul Anenii Noi este de acum înainte înfrățit cu județul Galați. Un acord în acest sens a fost semnat de președinții celor două unități administrative.
Protocolul de colaborare a fost semnat de ziua națională a portului popular, la Gura Bâcului, în cadrul festivalului de folclor ”La Nistru, la mărgioară”. În acordurile imnurilor ambelor state, în prezența a mii de spectatori veniți la festival, pe mal de Nistru, parteneriatul aprobat prealabil de consiliul raional și cel județean, a fost semnat.
Potrivit președintelui consiliului județean Galați, dlui Costel Fotea, acordul dat va permite implementarea unei serii de proiecte, cel mai important fiind proiectul finanțat de Uniunea Europeană de reparație și dotare a spitalelor raional Anenii Noi, județean Galați și Județean Vaslui (proiect aflat la etapa de evaluare de către experții UE).
Președintele raionului Anenii Noi, Alexandru Barbăroșie, a menționat că acest acord va permite și implementarea unor proiecte de finanțare nerambursabilă din partea consiliului județean Galați, în baza experienței deținute deja de Anenii Noi, de câștigare a unor proiecte de acest gen din partea entităților înfrățite Vaslui, Giurgiu și Neamț.
La nivel de cooperare economică, ar fi de menționat colaborarea instituită între incubatorul de afaceri Open HUB din Galați cu mediul asociativ din raionul Anenii Noi, în cadrul unui proiect de deschidere a unui incubator pentru industriile creative la noi în oraș.
De menționat că președintele consiliului județean Galați a dat start acestei colaborări, venind cu o donație importantă de carte către biblioteca din satul Gura Bâcului – localitatea care a găzduit procedura de semnare a acordului.
Acordul dat este al patrulea de acest gen semnat de administrația raională din Anenii Noi.
Octavian Zelinski
 
 

Anunţ

Monday, 25 June 2018 06:28

 

                      La data de 29 iunie 2018 , ora 10:00, în sala mică de şedinţe a Consiliului

                 raional Anenii Noi se va desfăşura  şedinţa de lucru a  Colegiului consultativ a serviciilor

 

                      publice desconcentrate din unitatea administrativ - teritorială Anenii Noi

 Participanţi:

* Şefii serviciilor publice desconcentrate din raionul Anenii Noi

* APL de nivelul I şi II


                                           Agenda:

09:45 - 10:00 înregistrarea participanţilor.

Elena Sivac, inspector superior al Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat

 

10:00 - 10:30 - Starea tehnică modul de deservire şi întreţinere a instalaţiilor electrice

                     din posesia instituţiilor bugetare

     raportor: Perju Nicolae  - şef inspecţia Teritorială Energetică

 

10:30  - 11:00 - Zonele de protecţie aeriene

      raportor: Perju Nicolae  - şef inspecţia Teritorială Energetică

 

11:00 - 11:30 - gestionarea deşeurilor menajere

       raportor: Berzoi Andrei - şef Inspecţia Ecologică

 

11:30 - 12:00 - Diverse

 

 

Felicitare cu Ziua funcţionarului public

Saturday, 23 June 2018 06:13

 

         În această zi onorată, Vă adresez tuturor funcţionarilor publici  cordiale  felicitări cu ocazia zilei profesionale, urîndu-vă încredere şi izbîndă  de a face faţă provocărilor, realizînd progrese  şi reforme.

 

          Vă doresc ca această sărbătoare să furnizeze în permanenţă o energie inepuizabilă şi idei inovatoare pe care să le valorificaţi cu succes în activităţile cotidiene, să rămîneţi a fi deosebit de importanţi  pentru societate şi afirmaţi ca funcţionari publici.

         Cu recunoştinţă pentru activitatea nobilă ce o realizaţi zi de zi  Vă doresc sănătate, fericire, realizări frumoase şi recunoştinţa celor ce Vă înconjoară.

 

Cu  profund respect şi înaltă consideraţe,  

   Preşedintele

raionului Anenii Noi   Alexandru  BARBĂROŞIE

 

 

 

 

Anunț

Wednesday, 13 June 2018 14:19

a  n  u  n  ţ

 

 

Vineri, 15 iunie 2018, cu  începere  de  la  orele  10 - 00

dl Tudor ULIANOVSCHI

 

ministru  Afacerilor Externe și Integrării              Europene  a Republicii Moldova

va desfăşura audienţa cetăţenilor în incinta sediului

 Consiliului  raional      Anenii Noi (or.Anenii Noi, Piaţa 31 August nr.4,

etajul III, sala mică de şedinţe).

DISPOZIŢIE  nr.152

din 28 mai  2018

 Cu privire la convocarea ședinţei ordinare

 a Consiliului raional Anenii Noi

     În conformitate cu art.45 alin.(3) al Legii nr.436–XVI din 28.12.2006  privind  administraţia  publică  locală se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului raional  Anenii Noi la data de 07 iunie 2018, cu începere  de  la  orele 1000  în  incinta Consiliului raional sala mare de ședințe (or. Anenii Noi, Piaţa 31 August, 4)  cu  următoarea   

ordine  de  zi :

1.  Proiectul de Decizie nr.01 pentru şedinţa din 07.06.2018

  Cu privire la examinarea domeniului construcții și dezvoltare regională în

   raionul Anenii Noi

   Raportor : dna S.Basarab –șef Direcția Dezvoltare Regională și Construcțiilor     

2.  Proiectul de Decizie nr.02 pentru şedinţa din 07.06.2018  

    Cu privire la  rectificarea  bugetului  raional

    Raportor:  dnaV.Iordan – şef DF

3.  Proiectul de Decizie nr.03 pentru şedinţa din 07.06.2018

    Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al

    bugetului  raional

     Raportor : dnaV.Iordan – şef DF

4.  Proiectul de Decizie nr.04 pentru şedinţa din 07.06.2018

    Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al

    bugetului  raional.

     Raportor : dnaV.Iordan – şef DF

5.  Proiectul de Decizie nr.05 pentru şedinţa din 07.06.2018

    Cu  privire  la  constituirea  Instituţiei Publice Centrul de Creație a

    Elevilor Ciocârlia  Anenii Noi

    Raportor : dna L.Oltu – director Centrul de Creație a  Elevilor  Ciocârlia  

                                            Anenii Noi

6.  Proiectul de Decizie nr.06 pentru şedinţa din 07.06.2018

     Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.03-15 din 21.05.2015 ”Cu privire     

     la fondarea Centrului  Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată în

     raionul  Anenii Noi

     Raportor : dna N.Procopii-Scobioală – vicepreședintele  raionului

7.  Proiectul de Decizie nr.07 pentru şedinţa din  07.06.2018

    Cu privire la eliberarea din funcție a dnei Larisa Roșca, manager IP    

    Casa Comunitară Chirca

    Raportor :dna Z.Bunescu - șef  DASPF

8.  Proiectul de Decizie nr.08 pentru şedinţa din  07.06.2018

    Cu privire la eliberarea  din funcție a dnei V. Iordan  șef Direcția Finanțe

     Raportor :dl P.Boicu – secretarul  CR

9.  Proiectul de Decizie nr.09 pentru şedinţa din  07.06.2018

    Cu privire la aprobarea în redacție nouă a organigramei  și statelor de

     personal ale Consiliului raional Anenii Noi.

     Raportor :dl P.Boicu – secretarul  CR

10.  Proiectul de Decizie nr.10 pentru şedinţa din  07.06.2018

      Cu privire la aprobarea acordului de colaborare între Consiliul raional  

      Anenii Noi  și Asociația de tineret ”Șansa”.

      Raportor :  dl D.Ciur -  specialist principal (jurist)

11.  Proiectul de Decizie nr.11 pentru şedinţa din  07.06.2018

       Cu privire la aprobarea rețelei de clase și contingentul de elevi pentru    

        anul 2018-2019

        Raportor : dl R.Moroşan – şef DE

12.            Proiectul de Decizie nr.12 pentru şedinţa din  07.06.2018

      Cu privire la casarea  mijloacelor fixe ale  Secţiei Cultură şi Turism  și

      instituția subordonată ei

      Raportor : dl V.Moroșanu - șef Secția cultură și turism

13.  Proiectul de Decizie nr.13  pentru şedinţa din  07.06.2018

      Cu privire la casarea bunurilor materiale (Consiliul raional )

      Raportor : dl P.Boicu secretarul  CR

14.  Proiectul de Decizie nr.14  pentru şedinţa din  07.06.2018

      Cu privire la casarea mijloacelor fixe IMSP : CS Mereni și CS Floreni

      Raportor: dna M.Bușmachiu - șef  IMSP  CS  Mereni

15.  Proiectul de Decizie nr.15 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la casarea mijloacelor fixe IMSP : Spitalul Raional Anenii

      Noi  și CS  Speia.

       Raportori: dl N.Usatîi – director IMSP Spitalul raional Anenii Noi 

                         dl V.Gheorghian - șef IMSP CS Speia

16.  Proiectul de Decizie nr.16 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la  casarea mijloacelor  fixe (II  L/T „A.Straistă” Anenii Noi)

      Raportor: dl E.Margine – director II L/T „A.Straistă” Anenii Noi

17.  Proiectul de Decizie nr.17 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la casarea  bunurilor materiale (Școala  Internat Auxiliară   

      Bulboaca).

      Raportor: dl E.Buruian – directorȘcoala  Internat Auxiliară Bulboaca.

18.  Proiectul de Decizie nr.18 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la casarea  bunurilor materiale (IP L/T M.Eminescu Anenii Noi) 

       Raportor: dna V.Borisov – director IP L/T „M.Eminescu” Anenii Noi

19.  Proiectul de Decizie nr.19 pentru şedinţa din 07.06.2018

       Cu  privire  la  casarea  bunurilor  materiale

      (Centrul de reabilitare și integrare socială Anenii Noi) 

       Raportor: dna S.Balan – șef Centrul de reabilitare şi integrare socială

                                                      Anenii  Noi  

 

20.  Proiectul de Decizie nr.20 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu  privire  la  casarea  bunurilor  materiale (IP Gimnaziul Merenii Noi)

      Raportor: dl S.Mihailov – director IP Gimnaziul Merenii Noi

21.   Proiectul de Decizie nr.21 pentru şedinţa din 07.06.2018

   Cu  privire  la casarea  bunurilor materiale uzate  raportate la

    mijloace fixe : manuale și literatură a IP ”Ion Creangă” s.Țînțăreni

        Raportor: dna A.Magurean –director IP Gimnaziul ”Ion Creangă” Țînțărenii

22.   Proiectul de Decizie nr.22 pentru şedinţa din 07.06.2018

  Cu privire la   aprobarea Asocierii Intercomunitare și  statutului

  Asociației Intercomunitare.

        Raportor : dl P.Boicu  secretarul  CR

23.   Proiectul de Decizie nr.23 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la solicitarea finanţării nerambursabile din partea Consiliului

      Judeţean Neamț (România) pentru susţinerea proiectului de înființare și   

      dotare a unui incubator de afaceri (hub) pentru industriile creative în   

       raionul Anenii Noi și garantarea contribuţiei de către Consiliului raional

       Raportor: dl O.Zelinski – specialist în atragerea și stimularea investițiilor

24.  Proiectul de Decizie nr.24 pentru şedinţa din 07.06.2018

       Cu privire la distribuirea mijloacelor  financiare pentru subvenționarea

        cantinei de ajutor social

        Raportor :dna Z.Bunescu - șef  DASPF

25.  Proiectul de Decizie nr.25 pentru şedinţa din 07.06.2018

       Cu privire la  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a

       Centrului raional de plasament temporar pentru bătrîni și persoane

       Solitare.         Raportor :dna Z.Bunescu - șef  DASPF

26.  Proiectul de Decizie nr.26 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe de la bilanț la bilanț (Tabăra

      de odihnă „Viişoara Anenii Noi”).

      Raportor : dl V.Bogovic – specialist Serviciul tineret și sport

27.  Proiectul de Decizie nr.27 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe de la bilanț la bilanț (APL

      Șerpeni).      Raportor : dl V.Vizdoagă – vicepreședintele raionului

28.  Proiectul de Decizie nr.28 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la vânzarea mijloacelor fixe (proprietatea  Consiliului raional :     

      turn, transformator)

      Raportor : dl V.Vizdoagă – vicepreședintele raionului

29.  Proiectul de Decizie nr.29 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu privire la darea în locațiune a activelor neutilizate (Spitalul raional)

      Raportor: dl N.Usatîi – director IMSP Spitalul raional Anenii Noi 

30.  Proiectul de Decizie nr.30 pentru şedinţa din 07.06.2018

      Cu  privire  la  mersul executării deciziilor  CR  anterior  aprobate

       Raportor : dl P.Boicusecretarul  CR

31.   Proiectul de Decizie nr.31 pentru şedinţa din 07.06.2018

       Cu  privire  la  completarea, modificarea și abrogarea unor decizii     

       aprobate anterior.           Raportor : dl P.Boicu – secretarul CR

 

Președintele raionului                           Alexandru Barbăroșie

Anunţ de angajare

Monday, 28 May 2018 12:16

 

Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de ,,Asistent social comunitar,,-  în Primăria s. Cobusca Veche, pe o perioada determinată.

Cerinţele faţă de candidat :

a ) Persoanele cu studii superioare în asistența socială,

b) Studenții care fac studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă,

(anul III),

       c ) Persoanele care au absolvit o instituție de învățămînt superior-pedagogie,

d )  Persoanele care au studii medii în medicină

 

Documentele necesare

2.       Curriculum Vitae

2.    Copia diplomei de studii

7.       Certificatul medical

8.       Copia carnetului de muncă

9.       Copia buletinului de identitate

10.   Cererea către DASPF Anenii Noi

Bibliografia

* Legea nr. 547 din 2003 cu privire la asistenţa socială

* Legislația în  domeniul social, (Legea 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social și

   Legea 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți ),

* Codul Muncii al RM

După informaţii necesare de adresat la Direcţia Asistenţă Socială, Tineret şi Protrcţia Familiei Anenii Noi,  or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August, 4 , et. 1 biroul 113 . , tel 0265 23963, 068611315,

Depunerea dosarelor la data de    28 mai 2018   până la data de     8 iunie 2018.

Responsabil de colectarea dosarelor Munteanu Ira, sef serviciu asistenţi sociali comunitari

 

 

 

 

Anunţ de angajare

Monday, 28 May 2018 12:13

 

Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de ,,Asistent social comunitar,,-  în Primăria or. Anenii Noi, pe o perioada determinată.

Cerinţele faţă de candidat :

a ) Persoanele cu studii superioare în asistența socială,

b) Studenții care fac studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă,

(anul III),

       c ) Persoanele care au absolvit o instituție de învățămînt superior-pedagogie,

d )  Persoanele care au studii medii în medicină

 

Documentele necesare

1.       Curriculum Vitae

2.    Copia diplomei de studii

3.       Certificatul medical

4.       Copia carnetului de muncă

5.       Copia buletinului de identitate

6.       Cererea către DASPF Anenii Noi

Bibliografia

* Legea nr. 547 din 2003 cu privire la asistenţa socială

* Legislația în  domeniul social, (Legea 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social și

   Legea 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți ),

* Codul Muncii al RM

După informaţii necesare de adresat la Direcţia Asistenţă Socială, Tineret şi Protrcţia Familiei Anenii Noi,  or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August, 4 , et. 1 biroul 113 . , tel 0265 23963, 068611315,

Depunerea dosarelor la data de    28 mai 2018   până la data de     8 iunie  2018.

Responsabil de colectarea dosarelor Munteanu Ira, sef serviciu asistenţi sociali comunitari

 

 

 


Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a desfășurat la Anenii Noi un seminar de instruire și informare cu genericul: ”Democrația contează – participă!”.
Activitatea, desfășurată în sala mare a consiliului raional Anenii Noi, a reunit persoane interesate de schimbările produse anul trecut în sistemul electoral al republicii, cu referire la introducerea votului mixt. Audiența aflat că raionul nostru, cu excepția satului Hîrbovăț, formează circumscripția electorală 34, care va da în viitorul parlament un deputat.
Per ansamblu, potrivit organizatorilor seminarului, în Republica Moldova sunt formate prin lege 51 de circumscripții, inclusiv 2 pentru cetățenii din Transnistria și 3 pentru diaspora.
Au fost adresate întrebări practice referitoare la procedura de vot, de organizare a procesului electoral, întrebări la care reprezentanții Centrului de instruire au răspuns cu maximă competență.
Octavian Zelinski

Page 16 of 61

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« June 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]